Positive omdømmemålinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive omdømmemålinger

Både bank- og forsikringsnæringen bedret sitt omdømme i løpet av fjoråret. Det viser resultatene av en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjennomført for FNO.

Bank

84 prosent av den norske befolkningen vurderer det samlede omdømmet til bankene i Norge som godt eller meget godt. Det er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 2011 og 5 prosentpoeng sammenlignet med 2010.

48 prosent av de spurte mener bankene har et godt omdømme og 36 prosent mener at omdømmet er meget godt eller utmerket. 15 prosent mener omdømmet er akseptabelt, mens kun 2 prosent anser omdømmet som dårlig.

Skadeforsikring

Også skadeforsikringsselskapene har noe bedre resultater enn i fjor. 72 prosent mener det samlede omdømmet til skadeforsikringsselskapene er godt eller meget godt. Det er en økning på 3 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Bare 4 prosent mener det samlede omdømmet er dårlig.

Livsforsikring

71 prosent anser livsforsikringsselskapenes samlede omdømme for å være godt, meget godt eller utmerket. Bare 4 prosent mener det er dårlig. Det har også her vært en positiv utvikling siden i fjor.

Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer 2012 omfatter 3000 intervjuer, gjennomført de to første ukene av januar av TNS Gallup på oppdrag fra FNO, blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Se også: PowerPoint-presentasjon av tallene

Tiltro til egen bank

En annen undersøkelse utført av TNS Gallup, Dagligbankundersøkelsen 2012, viser at 24 prosent mener at omdømmet til egen hovedbank har blitt styret det siste året. 14 prosent mener at omdømmet har blitt svekket.