Mer opptatt av samfunnsansvar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer opptatt av samfunnsansvar

58 prosent av den norske befolkningen synes det er ytterst viktig eller meget viktig at bankene og forsikringsselskapene tar samfunnsansvar. Det er en økning på 11 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor. Resultatene kommer frem i en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

 – Nordmenn er mest opptatt av at finansbedriftene har en etisk forretningsdrift og gir god rådgivning til kundene. Videre vurderes det som viktig at det gis økonomisk støtte til ulike formål i lokalmiljøet. At finansnæringen har en rolle å spille i å redusere klimautslippene er ikke like opplagt for folk, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Etisk forretningsdrift er viktigst

31 prosent av befolkningen svarer at etisk forretningsdrift er viktigst i deres vurdering av det å ta samfunnsansvar for en bank og et forsikringsselskap. Dette er samme resultat som i 2011. 27 prosent svarer at etisk rådgivning til kunder er viktigst når det gjelder å ta samfunnsansvar for en bank.

– Finansnæringen har de siste årene arbeidet målrettet med etikk, blant annet gjennom å fastsette kompetansestandarder på bransjenivå der det stilles krav om kompetanse i etikk og god rådgivningsskikk, sier Tonje Westby.

Omlag 6000 av finansnæringens medarbeidere har nå oppnådd autorisasjon gjennom Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).  På www.autorisasjonsordningen.no kan publikum selv sjekke at den enkelte rådgiver er autorisert. Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring ble også etablert i 2009. 11 skadeforsikringsselskaper har fått sine opplæringsopplegg godkjent, og i disse selskapene vil de fleste selgere og rådgivere være i mål ved utløpet av 2012.

– Et høyt etisk kompetansenivå i næringens distribusjonsapparat er en forutsetning for at finansbedriftene skal kunne fylle sin samfunnsrolle på en god måte, mener Westby.

Gaver for 4,1 milliarder kroner

26 prosent mener at det viktigste bankene gjør i forhold til å ta samfunnsansvar er å gi økonomisk støtte til ulike formål i lokalmiljøet. 23 prosent svarer det samme når det gjelder forsikringsselskapene.

– Utdeling av gaver til allmennyttige formål er en viktig del av sparebanknæringens egenart og grunntanke. Sparebankene gir årlig store beløp til svært mange formål. Bare de siste åtte årene har sparebankene gitt gaver for 4,1 milliarder kroner, forteller Westby. Dette gjør sparebanknæringen til en av de aller største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillighet i Norge. I 2010 delte sparebankene ut rekordhøye 735 millioner i gaver.

Ikke så viktig med klima

Resultatene fra undersøkelsen viser at det kun er seks prosent av befolkningen som mener at det viktigste et forsikringsselskap gjør i forhold til å ta samfunnsansvar er å arbeide for klimavennlige og utslippsreduserende tiltak. Dette er to prosent høyere enn i 2010. – Dette resultatet viser at folk ikke umiddelbart ser hvilken rolle forsikringsbransjen har når det gjelder å ta klimahensyn i sin virksomhet, sier Westby.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer 2012 omfatter 3000 intervjuer, gjennomført de to første ukene av januar av TNS Gallup på oppdrag fra FNO, blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år. Vedlagt følger en foilpresentasjon om de nevnte resultatene.