Mange tåler betydelig renteøkning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange tåler betydelig renteøkning

Mange tåler en renteøkning på opptil 4 prosent. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

–Vi har nå et unormalt lavt rentenivå som følge av den internasjonale finanskrisen som senere er avløst av en statsgjeldskrise i flere europeiske land. De forventede renteøkningene er skjøvet fram i tid. Det er likevel viktig at folk er forberedt på renteøkningene som etter hvert vil komme, sier adm. direktør Arne Hyttnes i FNO.

Undersøkelsen viser at 61 prosent er helt eller delvis enig i at de godt tåler en renteøkning på 2 prosentenheter. Det er uendret i forhold til fjorårets undersøkelse.

Videre er 45 prosent helt eller delvis enig i at de godt tåler en renteøkning på 4 prosentenheter. Tilsvarende andel i fjorårets undersøkelse var 46 prosent. Rundt 3000 personer over 18 år er spurt i undersøkelsen.

Store kontraster

–Kontrastene mellom de krisepregede nyhetsmeldingene fra Europa og oppslag her hjemme om nye oljefunn, mangel på arbeidskraft og stigende boligpriser er store. Vi har lav arbeidsledighet, høy oljepris, flere store og profilerte oljefunn og fortsatt økning i boligprisene. Folk har fått en betydelig reallønnsvekst siste år og rentenivået har blitt redusert. På den annen side er gjeldsnivået i husholdningene nå høyere enn noen gang tidligere, og det bidrar til økt sårbarhet, sier Hyttnes.

–For låntakerne er det viktig å se nærmere på hva privatøkonomien tåler av renteøkning. Det er viktig å betale ned på lån og bygge gode buffere som en kan dra nytte av dersom det blir uventede utgifter. Ta gjerne kontakt med banken dersom du er i tvil om du klarer en renteøkning på 2-4 prosentpoeng, sier Hyttnes.

Fallende rentemargin

–Konkurransen i boliglånsmarkedet er knallhard, noe en fallende rentemargin vitner om. Det er verd å minne om at siden begynnelsen av 1990-tallet har rentemarginen, dvs. avstanden mellom utlåns- og innskuddsrente, blitt mer enn halvert, sier Hyttnes.

4 prosent renteøkning


2 prosent renteøkning