- Pensjonssmell for mange

Gå til hovedinnhold
Publisert:

- Pensjonssmell for mange

Hele 60 prosent av befolkningen oppgir at de verken sparer eller planlegger å spare til alderdommen. Samtidig sier mange at de ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen.
–Mange vil få seg en pensjonssmell dersom de ikke setter seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon og tar grep om egen sparing, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO. 

Resultatene framgår av undersøkelsen Norsk finansbarometer som TNS Gallup har gjennomført for FNO.

–Det er et paradoks at mange ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkesliv til pensjonisttilværelse, samtidig som få sparer til alderdommen. Her er det opplagt mange som ikke har satt seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon. Dermed kan mange oppleve en falsk trygghet, sier Osland.

28 prosent oppgir at de maksimalt vil akseptere 10 prosent inntektsnedgang ved overgang fra yrkesaktivitet til pensjonisttilværelse. 23 prosent oppgir at de kan akseptere 10-20 prosent nedgang. 30 prosent oppgir at de kan akseptere 20-30 prosent nedgang.

–En tommelfingerregel tilsier at pensjonsdekningen for alderspensjon i folketrygden for en med gjennomsnittsinntekt er om lag 50 prosent av tidligere inntekt ved 40 års opptjening. Tjenestepensjonsordninger gir et nyttig supplement, men de aller fleste må uten individuell sparing godta minst 30-35 prosent nedgang i inntekten ved overgang til pensjonisttilværelsen, sier Osland.

Han viser blant annet til at over 1 million arbeidstakere nå har innskuddspensjonsordninger, og av disse er over halvparten absolutte minimumsordninger.

Mange ønsker å gå av tidlig

Pensjonsreformens innføring av fleksibel alderspensjon medfører at mange har mulighet til å starte uttak av alderspensjonen fra folketrygden eller tjenestepensjon allerede fra fylte 62 år. En kan også kombinere tidligpensjon med fortsatt yrkesdeltakelse. Men du får normalt mindre utbetalt hvert år jo tidligere du starter å ta ut pensjon.

Undersøkelsen viser at mange ønsker å gå av med pensjon tidlig. 54 prosent av befolkningen ønsker å ta ut pensjon før fylte 67 år. 23 prosent ønsker å gå av ved 62 års alder eller lavere. Det er små endringer i forhold til resultatene fra i fjor.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av FNO. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2012 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført ca 3000 intervjuer.