Rekordmange har BSU-konto

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordmange har BSU-konto

Svært mange benytter seg av Boligsparing for ungdom (BSU). Seks av ti bruker nå spareordningen som gjelder personer under 34 år, viser tall fra Norsk finansbarometer.

- BSU passer trolig for enda flere enn de som i dag benytter ordningen, sier senior kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Skattefradrag og gode rentevilkår gjør BSU til en svært gunstig spareform. I tillegg gir den førstegangskjøpere av bolig en kjærkommen egenkapital. Andelen som har BSU-konto i aldersgruppen 18 til 34 år er nå 60 prosent mot 50 prosent i fjor.

Kvinner og vestlendinger på BSU-toppen

Kvinner benytter spareformen i større grad enn menn.  BSU-sparingen er størst på Vestlandet, der bruker 7 av 10 denne sparemåten.

Ferie- og skattepenger gir muligheter

- Mange unge mennesker har anledning til å sette av litt av ferie- eller skattepengene til dette. BSU-ordningen er svært fleksibel. Du behøver ikke spare et fast beløp hvert år. Du kan også sette inn penger flere ganger i året så lenge det samlet ikke oversiger maksimalgrensen for skattefradraget, påpeker Neverdal.

Høyere sparegrenser ga sterk vekst

Vi nærmer oss nå samlede BSU-innskudd på 18 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  I perioden april 2009 til samme måned i år var veksten hele 17 prosent. 

- BSU-ordningen ble betydelig utvidet i fjor, noe som åpenbart har bidratt til den sterke veksten, tror Neverdal.

Utvidelsen innebærer at maksimalt årlig sparebeløp nå er 20 000 kroner, og at maksimalt samlet innskudd er 150 000 kroner. Skattefradraget er 20 prosent av det årlige sparebeløpet, forutsatt at en har skattepliktig inntekt.  Det betyr at skatten kan kuttes med opp til 4000 kroner i året om ordningen utnyttes maksimalt.

Norsk finansbarometer - fakta

  • Samarbeid mellom TNS Gallup & Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).
  • Finansbarometeret 2010 omfatter ca. 1200 intervju gjennomført i januar 2010.