Positiv omdømmemåling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positiv omdømmemåling

77 prosent av den norske befolkningen vurderer det samlede omdømmet til bankene i Norge som godt eller meget godt. Dette viser resultatene av en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

48 prosent av de spurte mener bankene har et godt omdømme og 29 prosent mener at omdømmet er meget godt eller utmerket. 20 prosent mener omdømmet er akseptabelt, mens kun 2 prosent anser omdømmet som dårlig.

24 prosent av befolkningen svarer at de har fått svekket tillit til bankene i løpet av det siste året. Tilsvarende andel i fjorårets undersøkelse var 41 prosent. 9 prosent oppgir at de har fått styrket tillit det siste året, mens tilsvarende andel i fjor var 5 prosent. Både årets og fjorårets undersøkelse ble gjennomført i januar.

Andelen som oppgir å ha liten eller svært liten tillit til banker i det norske markedet var kun 4 prosent. I fjor var denne andelen 10 prosent. Tilfredsheten med hvordan egen hovedbank har håndtert finanskrisen er også høyere enn ved fjorårets måling. Kun 7 prosent er svært misfornøyd eller misfornøyd, mens tilsvarende andel i fjor var 10 prosent.

-Finanskrisen delvis over

67 prosent av de spurte opplever finanskrisen som delvis over. 29 prosent mener at finanskrisen ikke er over i det hele tatt, mens 3 prosent opplever krisen som helt over.

Om undersøkelsen

Norsk finansbarometer 2010 omfatter 1200 intervjuer, gjennomført de to første ukene av januar av TNS Gallup på oppdrag fra FNO, blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år. Vedlagt følger en foilpresentasjon om de nevnte resultatene.

Hele power-point-presentasjonen finner du her.