Finansbarometeret 2010

Gå til hovedinnhold

Finansbarometeret 2010

Rekordmye rammelån

Rammelån utgjør nå en firedel av finansinstitusjonenes totale utlån med pant i bolig. 29 prosent av boliglånskundene har rammelån, viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). - Slike lån er populære fordi de gir stor fleksibilitet, sier Stine Neverdal, senior kommunikasjonsrådgiver i FNO.

Rekordmange har BSU-konto

Svært mange benytter seg av Boligsparing for ungdom (BSU). Seks av ti bruker nå spareordningen som gjelder personer under 34 år, viser tall fra Norsk finansbarometer.

Samfunnsansvar stadig viktigere

64 prosent av Norges befolkning over 18 år mener det er viktig at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar. Dette viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Sjekk pensjonen på ny nettside

Det er stort behov for pensjonsinformasjon som følge av pensjonsreformen som trer i kraft i 2011, og nå lanseres en ny nettside der du kan sjekke din pensjon. Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Fellesordningen for AFP, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Norsk Pensjon, Pensjonskasseforeningen og Statens Pensjonskasse (SPK) har samarbeidet om den nye nettsiden...

Flere tåler betydelig renteøkning

Flere enn i fjor tåler en betydelig renteøkning. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). - Undersøkelsen tyder på at husholdningene har benyttet de mange rentenedsettelsene i 2009 til å styrke sin privatøkonomi. Flertallet av låntakerne har gode buffere, sier adm. direktør Arne Hyttnes i FNO

Flere kvinner vil spare til pensjon

Flere kvinner enn i fjor sparer eller planlegger å spare til alderdommen. Dette viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Positiv omdømmemåling

77 prosent av den norske befolkningen vurderer det samlede omdømmet til bankene i Norge som godt eller meget godt. Dette viser resultatene av en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).