Halvparten mener samfunnsansvar er viktig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Halvparten mener samfunnsansvar er viktig

47 prosent av Norges befolkning over 18 år mener det er viktig at banker og forsikringsselskaper tar samfunnsansvar. Det viser undersøkelsen Norsk finansbarometer som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Dette er første gang vi ser en nedgang siden 2007. Tidligere har det vært en jevn økning. I 2007 var det 55 prosent som svarte at dette er viktig, i 2008 60 prosent, i 2009 62 prosent og i 2010 var tallet 64 prosent.

– Det lave tallet forundrer oss. Strategisk jobbing med samfunnsansvar har vært et satsingsområde for finansnæringen de senere årene og det er iverksatt en rekke tiltak i bankene og forsikringsselskapene for å synliggjøre at denne næringen kan yte et vesentlig bidrag for en bærekraftig utvikling, sier Tonje Westby, senior kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Lav interesse for klimatiltak

Når det spørres om hva kunden mener er viktigst i sin vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap og en bank, så er klimavennlige og utslippsreduserende tiltak det området som får absolutt lavest svarprosent. Kun fire prosent svarer at dette er viktigst.

– Disse tallene er overraskende lave. Det er tydelig at finansnæringen må bli flinkere til å synliggjøre sine klimatiltak, og hvilken betydning disse har, sier Westby.

– Spesielt skadeforsikringsselskapene tar klimaendringene på alvor gjennom å forebygge og tilpasse seg et endret klima. Mer ekstremvær og flere naturødeleggelser vil påvirke skadeforsikringsselskapenes risikoovertakelse på grunn av flere og større erstatninger. Finansnæringen skal være en del av løsningen når det gjelder klimaendringene, og vi ønsker å ha kundene med oss i dette arbeidet, sier Westby.

Økonomisk støtte til ulike tiltak i nærmiljøet er det området kundene mener at finansnæringen bør satse på når det gjelder samfunnsansvar. Hele 30 prosent vurderer at dette er viktigst når det gjelder bankenes samfunnsansvar. – Sparebankene har en lang tradisjon for å bidra i sine lokalmiljøer, og arbeidet blir synlig for folk. Dette er nok forklaringen på at tallet er såpass høyt, sier Westby.

Om Norsk finansbarometer 

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO). Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2011 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført om lag 3000 intervjuer.