Flere bytter forsikringsselskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere bytter forsikringsselskap

562 000 kunder skiftet skadeforsikringsselskap i 2010. Det er en økning på hele 79 000 sammenlignet med 2009. – Disse tallene illustrerer at konkurransen i skadeforsikring har blitt sterkere. Flere aktører i markedet bidrar til større kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

15,6 prosent av kundene byttet skadeforsikringsselskap i 2010 i henhold til undersøkelsen Norsk finansbarometer 2011 som TNS- Gallup har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Tilsvarende andel i 2009 var 13,4 prosent.

I aldersgruppen 15-29 år og 30-44 år er det om lag 19 prosent som byttet selskap, mens andelen var 11 prosent for personer over 60 år.

– Enkelt å flytte

Undersøkelsen viser at det er få som mener at det er høye flyttebarrierer i skadeforsikring. 54 prosent av de spurte oppgir at det er enkelt å bytte selskap, mens bare 13 prosent synes det er vanskelig.

Regelverksendring

I 2006 ble det iverksatt en lovendring som innebærer at du kan bytte forsikringsselskap på en måneds varsel utenom hovedforfall. Tidligere kunne flytting kun skje ved årlig hovedforfall. 

44 prosent oppgir at de kjenner til muligheten for flytting på en måneds varsel utenom hovedforfall. Dette er omtrent samme andel som i fjorårets undersøkelse, men noe lavere enn i 2009.

Finansportalen.no

Bare 3 prosent av de spurte oppgir å ha benyttet skadeforsikringsdelen av finansportalen.no. Det er samme andel som i fjorårets undersøkelse. Til sammenligning oppgir 7 prosent å ha benyttet bankdelen av portalen. 1 prosent oppgir å ha benyttet verdipapirfondsdelen av portalen. Undersøkelsen fra TNS Gallup viser at tilfredsheten med finansportalen.no er relativt høy blant de som oppgir å ha benyttet den, både når det gjelder nytteverdi, tilgjengelighet og enkelhet.

– Skadeforsikringsdelen av finansportalen ble i 2009 videreutviklet som et resultat av et samarbeid mellom finansportalen.no, næringen og Forbrukerrådet. I 2011 skal det legges inn en priskalkulator på de forsikringsproduktene villa-, innbo- og motorvogn. Dette bør bidra til flere benytter portalen. Pris på reiseforsikring inngår i portalen allerede i dag, sier Osland.

Konkurransedrivere

Det er flere konkurransedrivere i skadeforsikring:

  • Etablering av flere nye skadeforsikringsselskaper i løpet av de siste årene
  • Oppmykning av oppsigelsesreglene i forsikring fra 2006, slik at en kan skifte selskap når en vil 
  • Tiltak i forsikringsnæringens egen regi fra 2007 som gjør det enklere å skifte selskap. 
  • Nye regler fra begynnelsen av 2008, med krav om at det opplyses om både årets og fjorårets pris på årets premievarsel 
  • Det har blitt enklere å sammenligne priser og forsikringsvilkår som følge av tiltak i næringens regi og gjennom opprettelsen av finansportalen.no.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av FNO. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2011 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført om lag 3000 intervjuer.

Noen resultater fra Finansbarometeret 2006-2011

Har du skiftet hovedselskap siste 12 måneder


06          07         08         09         10          11       
14        15        14        14        13        16      Har skiftet
86        84        86        86        87        84      Har ikke skiftet

 

 Hvor vanskelig/lett å bytte selskap


06         07          08         09         10          11
20        18        18        14        13        13      Vanskelig
34        33        30        35        34        32      Verken eller
46        49        52        51        52        54      Lett

 

Kjenner du til at du når som helst kan flytte din forsikring?


06        07        08        09        10        11

43        49        55        53        45        44        Ja
57        49        40        44        55        53        Nei