Færre tåler betydelig renteøkning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Færre tåler betydelig renteøkning

Mange tåler en renteøkning på opptil 4 prosent. Andelen som godt tåler en betydelig renteøkning er likevel noe lavere enn i fjor. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Det er viktig at folk er forberedt på renteøkningene som vi nå står foran, sier adm. direktør Arne Hyttnes i FNO.

Undersøkelsen viser at 61 prosent er helt eller delvis enig i at de godt tåler en renteøkning på 2 prosentenheter. Tilsvarende andel i fjorårets undersøkelse var 65 prosent.

Videre er 46 prosent helt eller delvis enig i at de godt tåler en renteøkning på 4 prosentenheter. Tilsvarende andel i fjorårets undersøkelse var 48 prosent.

– Overraskende

– Resultatene er noe overraskende tatt i betraktning bedringen i arbeidsmarkedet siste året og at folk har fått en betydelig reallønnsvekst siste år. På den annen side er gjeldsnivået i husholdningene nå høyere enn noen gang tidligere og den forventede renteøkningen har rykket nærmere. Det kan medføre at flere enn før har sjekket hva de kan tåle av renteøkninger, sier Hyttnes.

– For låntakerne er det viktig å se nærmere på hva privatøkonomien tåler av renteøkning. Det er viktig å betale ned på lån og bygge gode buffere som en kan dra nytte av dersom det blir uventede utgifter. Ta gjerne kontakt med banken dersom du er i tvil om du klarer en renteøkning på 2-4 prosentpoeng, sier Hyttnes.

Fjorårets undersøkelse ble tatt opp i januar 2010 da styringsrenten i Norges Bank var 1,75 prosent. Styringsrenten er nå 2,0 prosent.

– Utsiktene til en høyere styringsrente og økte pengemarkedsrenter tilsier økte lånerenter. På den annen side er konkurransen om boliglånskundene knallhard, noe en fallende rentemargin i siste kvartal 2010 vitner om, sier Hyttnes.

Se også

Resultater fra Norsk finansbarometer