– Ubehagelig pensjonsoverraskelse for mange

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Ubehagelig pensjonsoverraskelse for mange

Hele 60 prosent av befolkningen oppgir at de verken sparer eller planlegger å spare til alderdommen. Samtidig sier mange at de ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen.
– Mange vil få seg en ubehagelig overraskelse dersom de ikke setter seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon og tar grep om egen sparing, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO. 

Resultatene er hentet fra Norsk finansbarometer, en årlig undersøkelse TNS Gallup utfører på vegne av FNO.

– Det er et paradoks at mange ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkesliv til pensjonisttilværelse, samtidig som få sparer til alderdommen. Her er det opplagt mange som ikke har satt seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon. Dermed kan mange oppleve en falsk trygghet, sier Osland.

29 prosent oppgir at de maksimalt vil akseptere 10 prosent inntektsnedgang ved overgang fra yrkesaktivitet til pensjonisttilværelse. 23 prosent oppgir at de kan akseptere 10-20 prosent nedgang. 29 prosent oppgir at de kan akseptere 20-30 prosent nedgang.

– En tommelfingerregel tilsier at pensjonsdekningen for alderspensjon i folketrygden for en med gjennomsnittsinntekt er om lag 50 prosent av tidligere inntekt ved 40 års opptjening. Tjenestepensjonsordninger gir et nyttig supplement, men de aller fleste må uten individuell sparing godta minst 30-35 prosent nedgang i inntekten ved overgang til pensjonisttilværelsen, sier Osland.

Liten kunnskap om pensjon

Til tross for omfattende informasjonskampanjer og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det færre enn i fjor som oppgir at de har oversikt over hva de får i samlet pensjon.

– Folk har liten kunnskap om egen pensjon. Uten slik kunnskap er det også vanskelig å ta stilling til behovet for tilleggssparing til alderdommen, sier Osland.

Bare 23 prosent oppgir at de har helt, delvis helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng siden i fjor.

Kunnskapen om egen pensjon stiger med alderen. I gruppen over 60 år er det 51 prosent som er helt eller delvis enig i at de har oversikt over hva de får i samlet pensjon. Menn oppgir å ha noe mer oversikt enn kvinner, men forskjellene er ikke store.

Innholdet i pensjonsreformen lite kjent

Undersøkelsen viser at innholdet i pensjonsreformen er svært lite kjent blant befolkningen. Dette til tross for omfattende politiske prosesser og stor mediedekning. Bare 12 prosent oppgir at de har svært god eller god kjennskap til innholdet av pensjonsreformen. 60 prosent har svært liten eller liten kunnskap. Dette er omtrent samme nivå som i fjor. Kunnskapen om pensjonsreformen er lav i alle aldersgrupper og aller lavest i aldersgruppen 18-29 år.

Undersøkelsen viser at mange ønsker å gå av med pensjon tidlig. 57 prosent av befolkningen ønsker å ta ut pensjon før fylte 67 år. 25 prosent ønsker å gå av ved 62 års alder eller lavere. Det er små endringer i forhold til resultatene fra i fjor.

Mange ønsker livslang utbetaling

Nær en million arbeidstakere har innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger.

Nesten samtlige innskuddspensjonsordninger har utbetalinger over en tidsbegrenset periode på ti eller femten år. Ti år er mest vanlig. Samtidig viser undersøkelsen fra TNS Gallup at hele 60 prosent foretrekker livslange utbetalinger av privat pensjonsforsikring.

– Flere bør stille spørsmål ved om utbetalingsperiode på ti år er tilstrekkelig når folk lever stadig lengre, sier Osland.

Resultater

Norsk finansbarometer. Presentasjon av pensjonsspørsmål