Nyheter

Nytt nummer av Finansrett

Forslag til ny finansavtalelov og ny personopplysningslov (GDPR) på høring, endringer i aksjelovene, samt et forslag til implementering av det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk rett. Dette er noen av sakene i den nye utgaven av Finansrett.

Strengere personopplysningslov

Den nye personopplysningsloven som kommer betyr store forandringer for nesten alle som driver næring. Bank og forsikring er godt forberedt, i og med at vi har lang erfaring i å ta godt vare på store mengder informasjon om kundene.

Folkemengde. Foto.

47000 sysselsatte i finans

Vel 47 000 personer er nå sysselsatt i finansnæringen. De ansatte i næringen har høy produktivitet. Mange har høyere utdannelse og de fleste jobber heltid i faste stillinger. Kjønnsbalansen er jevn, men det er fremdeles færre kvinner enn menn i ledende stillinger. Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn er lav. Over tid har det pågått en sentralisering av arbeidsplassene i...

Vil treffe svindlerne

Forsikringsselskapene og Finans Norge har laget tre korte animasjonsfilmer mot forsikringssvindel. Målgruppen er unge mennesker. Filmene er beregnet til bruk på sosiale medier. 

Foreslår regelverk for crowdfunding

Venstres Trine Skei Grande og Terje Breivik ber regjeringen utforme et forslag til norsk regelverk for crowdfunding. Finans Norge støtter behovet for et regelverk. 

Illustrasjon mann med lyspærer som får en lys ide

Kortbruk vokste med 4,7 prosent

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i september ble utført 157,5 millioner kortkjøp, en økning på 4,7 prosent i forhold til september 2016. Det ble handlet med betalingskort for 51,3 milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Pensjon-hva-da?

Kjenner du begrepet «finansiell inkludering»? Hvis ikke er det antakelig fordi du og de aller fleste nordmenn alltid har vært og er finansielt inkluderte. Men det er jo ingen selvfølge, skriver Gry Nergård på sin blogg.

Gry Nergård. Foto.

Regjeringen lover bedre vekst og lavere utslipp

STATSBUDSJETTET: Regjeringen la i dag frem strategi for grønn konkurransekraft i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018. Strategien er regjeringens oppfølging av anbefalingene fra ekspertutvalget bestående av Idar Kreutzer og Connie...

Idar Kreutzer. Foto.

Handlingsregelen for dummies versjon 2017

Statsbudsjettet ble presentert i dag, og i den forbindelse har Finans Norges Tom Staavi oppdatert "Handlingsregelen for dummies" på sin blogg. God lesing.

Gebyr for uforsikrede biler

STATSBUDSJETTET: I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at eiere av uforsikrede kjøretøy ilegges et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

Bil som har kollidert. Foto.

Kloke satsinger på kunnskap og samferdsel

STATSBUDSJETTET: Regjeringen legger opp til en betydelig mindre økning av oljepengepengebruk i statsbudsjettet for 2018. Det er godt i tråd med den økonomiske utviklingen i Norge.

Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer kommenterer statsbudsjettet i Stortingets vandrehall i dag

Sterkt beklagelig at finansskatten øker

STATSBUDSJETTET: Regjeringen reduserer selskapsskatten fra 24 til 23 prosent i statsbudsjettet for 2018. Selskapsskatten for finansnæringen reduseres ikke og den ekstra arbeidsgiveravgiften opprettholdes på samme nivå som i 2017. Dette straffer særlig...

Foto av et bankskilt

Et skritt i riktig retning

STATSBUDSJETTET: Med stigende aktivitet i norsk økonomi, bør stimulansene fra finanspolitikken dempes. Regjeringen har nå tatt et skritt i riktig retning. Det å holde igjen på oljepengebruken i dag gir isolert sett et større finanspolitisk handlingsrom senere. Det kommer godt til nytte når de offentlige utgiftene til pensjoner, helse og omsorg tiltar for alvor som følge av...

Trade Finance-konferanse

ICC – International Chamber of Commerce – arrangerer Trade Finance-konferanse 16. november. ICC har overtatt næringens arbeid med Trade Finance fra Finans Norge. Program og påmelding hos ICC.

Store investorer ber bankene redde klimaet

Store institusjonelle investorer henvender seg nå til  topplederne i verdens største banker og etterlyser større handlekraft hos bankene til å beskytte verden mot klimaendringene. 

By som viser tørke og grønt gress. Foto.

Seniorer i finansnæringen

Nesten hver fjerde ansatt i finansnæringen er over 55 år, men avgangsalderen i næringen er lavere enn i andre deler av arbeidslivet. Her finner du mer informasjon om situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. 

Finansnæringens dag kåret til årets beste konferanse

Finansnæringens dag 2017 fikk i går pris som årets beste konferanse på et arrangement på Grand Hotel. HSMAI Eventprisene er premiering av de beste eventene gjennomført i Norge fra september 2016 til september 2017. 

Mottar pris for Finansnæringens dag. Foto.
Harald Stokke i Gyro mottar prisen.

En halv milliard etter storflommen

Storflommen på Sørlandet er en av de verste flommene i nyere tid målt i skadeomfang. Flom, jordskred og enorme nedbørsmengder har hittil ført til rundt 3000 innmeldte skader til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Hus omgitt av vann. Foto.
Foto: Eirik Søbye

Flom og ras kan løfte renten

–  I fremtiden kan det bli dyrere å låne til bolig og bygninger i spesielt klimautsatte områder. Dette sier Idar Kreutzer til Dagens Næringsliv torsdag 5. oktober.

En villet pust i bakken

At boligmarkedet faller og den utløsende årsaken var ny og strammere boliglånsforskrift, kan neppe komme som en stor overraskelse. Vi bør antagelig hilse den utviklingen vi nå ser velkommen, skriver Tom Staavi i e24.

Seniorprofil 2017

Senter for seniorpolitikk deler også i år ut prisen "Årets seniorprofil".  Finans Norge oppmuntrer våre medlemmer til å foreslå kandidater.

senior.arbeid.kollega.