03

Gå til hovedinnhold

03

Sentralbankene viser ro - hever renten som planlagt

Det var knyttet spenning til flere sentralbankers rentemøter forrige uke. Gjennomgående ble renten satt opp i tråd med tidligere kommunikasjon. Det viser at sentralbankene fortsatt ser behov for høyere rente for å dempe inflasjonen. Forventningene til...

Administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen. Foto: Kilian Much

30 milliarder i vær- og naturskader på ti år

Erstatningene etter skader på bygninger og innbo etter vær- og naturskader har passert 30,3 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Lite hus står i vann. Foto.
Skader etter ekstrem nedbør er et økende problem. Foto: Knowlesgallery / AdobeStock

Lønnsoppgjøret i finans starter 26. april

Lønnsoppgjøret i finans denne våren er et mellomoppgjør, hvor det kun forhandles om lønn. Forhandlingene gjennomføres 26. april, med reservedag 27. april. Finans Norge er ikke omfattet av NHOs samordnede oppgjør og gjennomfører derfor egne forhandlinger på...

Portrettfoto av Therese Høyer Grimstad. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad skal lede forhandlingsutvalget på arbeidsgiversiden. Foto: Killian Munch

EUs arbeid med nytt bygningsenergidirektiv

EU jobber i disse dager med å revidere sitt bygningsenergidirektiv (2010/31/EU) fra 2010. Bygningsenergidirektivet omhandler blant annet energiforbruket til bygg, og EU ønsker å sette nye krav til energieffektivitet i nye og eksisterende bygg i Europa.

Kran og byggeplass. Foto.
Foto: Unkas Photo / Adobe Stock

Nye regler om styrkede arbeidstakerrettigheter vedtatt

Stortinget vedtok 17. mars flere endringer i arbeidsmiljøloven som styrker de ansattes rettigheter. Endringene innebærer blant annet en utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsern, en generell rett til fast ansettelse etter tre år og en presisering av arbeidstakerbegrepet. Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2024. For detaljer, se tidligere publisert omtale.

Sykefraværet har normalisert seg

Det legemeldte sykefraværet økte i Finans Norges medlemsbedrifter for 4. kvartal 2022. Legemeldt sykefraværsdagsverk utgjorde da 3,9 prosent av avtalte dagsverk og tilsvarer en økning på 5,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Finansnæringens...

En forkjølet mann med termometer. Foto.
Foto: LightfieldStudios / Adobe Stock

Samarbeid er det beste forsvar i cyberkrigen

Norge og Norden er under konstante cyberangrep. Selv om angrepene på den finansielle infrastrukturen var færre i 2022, er vi ikke naive. Finansnæringens unike nordiske samarbeid om et cyberforsvar, gjør at vi har slått tilbake de angrepene som har vært. Les debattinnlegget til Morten Tandle, administrerende direktør i Nordic Financial CERT på digi.no  

– Vi følger nøye med

Finansmarkedene har hatt en urolig uke etter kollapsen i den amerikanske Silicon Valley Bank (SVB), og de store utfordringene i Credit Suisse. Finans Norge følger utviklingen tett sammen med våre medlemmer og myndigheter.

Portrettbilde av Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Norske banker er godt kapitalisert og oppfyller alle krav som er satt, det gir trygghet i en periode med uro i finansmarkedene, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen. Foto: Kilian Munch

Behov for utsatt høringsfrist om ny rekonstruksjonslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte tidligere i vinter på høring et omfattende forslag til revisjon av regelverket om rekonstruksjon av foretak. Forslaget skal erstatte den midlertidige loven om rekonstruksjon som ble innført våren 2020 som en del av pandemitiltakene for å hjelpe næringslivet. 

Klasse 10 A på Li skole vant NM i Pengequiz 2023

Jubelen sto i taket i klasserommet i Nittedal da klassen stakk av med en knepen seier i NM i Pengequiz torsdag 16. mars. I år var det 72 klasser fra hele Norge som deltok og engasjementet var stort under Kahoot-finalen som ble kjørt live på Zoom.

En jublende klasse. Foto.
Endelig – Klasse 10 A, Li skole ble NM-mestere på tredje forsøk! Foto: Linda Tomtsveen

Nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder i februar

Til tross for at urolighetene i verden fortsetter, nettokjøpte norske personkunder verdipapirfond for 3 milliarder i februar. Av dette ble det nettokjøpt aksjefond for 1,6 milliarder og rentefond for 1,4 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Slik har noen millioner blitt til 48 milliarder

Det finnes et datadelingsprosjekt i Norge som til nå har gitt 48,3 milliarder kroner i målbare gevinster for de neste 10 årene. Vinnerne er du, jeg, næringslivet og det offentlige. Du har neppe hørt om det, men dette er bare starten på hva som er mulig hvis...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Norge rundt med NM i Pengequiz

Hittil har 80 skoleklasser meldt seg på NM-finalen i Pengequiz, som går av stabelen torsdag 16. mars. – Det tikker inn påmeldinger hver eneste dag nå, og det morsomme er at det er klasser fra absolutt hele Norge som melder seg på og har lyst til å konkurrer...

En skoleklasse i klasserommet som spiller Kahoot. Foto.
Øving må til: Klassene kan øve seg i forkant på temaene som blir en del av NM-finalen. Foto: Finans Norge.

Egen pensjonskonto - et viktig likestillingsgrep

8. mars: Innføring av egen pensjonskonto (EPK) og særlig regelendringen som ga pensjonsopptjening fra første krone, viser seg å være et usedvanlig viktig likestillingsgrep.

Kvinne som legger penger i en sparegris. Foto.
Foto: shumytskaya / Adobe Stock

Flere kvinner i ledende stillinger i finans

8. mars: – Likestillingsindikatorene for 2022 viser nå at hver fjerde administrerende direktør i finansnæringen er kvinne. På ledernivåene under er hver tredje leder kvinne. Dette er en gledelig utvikling og noe som også har bidratt til at lønnsgapet mellom...

Portrettbilde av Kari Olrud Moen. Foto.
– Det skjer mye viktig arbeid for å fremme likestilling og mangfold lokalt i de mange medlemsbedriftene. Det gir resultater, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen. Foto: Kilian Munch

Helseforsikring tilfører mer penger og mer helseproduksjon

Gjennom helseforsikring tilføres norsk helseproduksjon mer midler frivillig. Det betyr at vi får mer helseproduksjon i Norge. Supplementet er lite, men det er på viktige tjenester. Per nå utgjør helseforsikringsmarkedet kun om lag 1 prosent av det offentlig...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Forslag til ny finanstilsynslov

Skjørestad-utvalget har i dag overlevert forslag til ny finanstilsynslov til finansministeren. Utvalgets forslag er viktig for næringen og Finans Norge vil grundig sette seg inn i forslaget og avgi høringssvar.

Forslag til endringer i finansforetaksloven

Finans Norge har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om noen avgrensede endringer i finansforetaksloven. Endringene skal bidra til å sikre at sentrale norske kapitalinstrumenter fortsatt kvalifiserer som ren kjernekapital etter EU-regelverket. Dette er avgjørende for at dagens kapitalsammensetning i bankene skal kunne oppfylle de myndighetsfastsatte kapitalkravene....

Økning i forbrukslån

Fra februar til mars økte forbrukslån med 900 millioner kroner. Sammenlignet med samme perioden i fjor er økningen på 1,3 milliarder. Det viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. – Økningen i forbrukslån knytter seg sannsynligvis til både refinansiering av kredittkortgjeld og økt forbruk, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.