Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

I dette nummeret av Finansrett har vi 99 saker. Noen av sakene du kan lese om er oppdatert rundskriv til hvitvaskingsloven, forslag om endringer i finansforetaksloven om utdelinger i finansforetak, ny lov om låneformidling, ikrafttredelse lov om bærekraftig finans og nytt direktiv om bærekraftsrapportering.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Redaksjonen

Redaktører: Lise Ljungmann Haugen og Linda Solstad

Martin Carlén, Michael Hurum Cook, Victoria Egeli, Carl Flock, Dag Henning Jacobsen, Line Hansen, Lise Ljungmann Haugen, Nils Henrik Heen, Herborg Horvei, Simen Kjøsnes Kristiansen, Tone Meldalen, Dennis Obeng, Caroline Sand, Linda Solstad, Espen Tørum,  Atle Roaldsøy, Inger Lise Prebensen (red. sekr.)

Les Finansrett

Les siste nummer av Finansrett. Kun for abonnenter, men gratis tilgang for Finans Norges næringslivsmedlemmer mot å opprette personlig bruker som beskrevet i faktaboksen på denne siden.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i uke 22 i 2023.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett.