02

Gå til hovedinnhold

02

10 700 gjennomførte kunnskapsprøver i 2022

Årsstatistikken fra FinAut viser at det for 2022 ble gjennomført 10 700 kunnskapsprøver. En relativt stor andel av økningen gjelder kunnskapsprøvene i person- og skadeforsikring næringsliv. Ved utgangen av 2022 er det nesten 10 000 autoriserte rådgiver som tilsammen har 23 818 autorisasjoner. De fleste rådgiverne er autorisert i flere ordninger. Se hele statistikken hos...

Skadestatistikk for 2022

Erstatningene for landbasert forsikring totalt i 2022 ble på 51,7 milliarder kroner, mot 45,7 milliarder i 2021 – en økning på drøye 13 prosent fra 2021. Mye av økningen skyldes flere store brannskader på bygning og innbo.

Rekordhøye bilerstatninger i fjor

I fjor var bilerstatninger, og erstatninger på andre motorkjøretøy, på til sammen 18,5 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge. Dette er høyere enn noen gang før og en økning på 13 prosent fra året før.

Biler i kø
– Nesten 30 prosent av bileierne opplevde en forsikringsmeldt bilskade i fjor, sier Stine Neverdal i Finans Norge. Foto: Kichigin 19 / Adobe Stock

Nye krav til bærekraft og grønn finansiering – dette må bedrifter vite

Verden og Norge står i en stor omstilling som kommer til å påvirke næringslivet og finansnæringen. Tidligere vurderte man bærekraft som ikke-finansiell informasjon, men det er ikke lenger tilfellet. Bærekraft får konsekvenser for verdsettelser og...

Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge er ordstyrer på fagwebinaret "Nye krav til bærekraft i næringslivet - Hva spør bankene din bedrift om?" Foto: Kilian Munch
Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge er ordstyrer på fagwebinaret "Nye krav til bærekraft i næringslivet - Hva spør bankene din bedrift om?" Foto: Kilian Munch

Den norske tilliten bygger på inkasso

Hvorfor har vi høy grad av tillit i Norge? Hvorfor kan avtaler inngås smidig og med betaling etter levering? Fordi vi alle stoler på at alle gjør opp for seg fordi vi har effektive løsninger når betaling uteblir. Det er dette inkassobransjen bidrar med. Den...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Jobbskapertallet 69 200: Ytterligere nedkjøling

Finans Norges jobbskapertall for fjerde kvartal 2022 viser at det har blitt 69 200 flere sysselsatte de siste 12 månedene, en merkbar nedgang fra forrige måling. Derimot har andelen av jobbskaping i privat sektor aldri vært høyere.

Ung arbeider som flytter varer på pallejekk på lageret. Foto.
Foto: pikselstock / Adobe Stock

Når kan arbeidsgivere i finans leie inn arbeidstakere fremover?

Fra 1. april i år innskjerpes adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. For arbeidsgivere i finans innebærer lovendringen at innleie fra bemanningsforetak kun kan skje til vikariater, etter avtale med de tillitsvalgte eller for...

En mann som sitter i telefonen og noterer i en notatbok. Foran bildet er det et flytdiagram med mennesker.Illustrasjonsfoto.
Foto: VideoFlow/AdobeStock

Det er lov å være uenig – dersom man bruker riktige fakta

I et intervju med Dagsavisen publisert 20. februar, får Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet som eneste kilde i en sak om inkasso fremføre påstander som ikke er sanne. Det kan ikke stå uimotsagt. Les debattinnlegget til Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge i Dagsavisen.

Mange flere skader etter skred

De siste ti årene har forsikringsbransjen i gjennomsnitt fått meldinger om 838 skader etter skred hvert år, mot 323 de ti foregående årene. Stine Neverdal i Finans Norge snakket om hvordan klimaendringene fører til stadig flere skred på P4-nyhetene tirsdag.

TBU-tallene for 2022 viser høy lønnsvekst i finans

TBUs tall for lønnsvekst for 2022 viste at årslønnsveksten for lønnstakere under ett er beregnet til 4,4 prosent. Industrien endte samlet på 4,0 prosent mens bank og forsikring hadde sammen med industrifunksjonærene den høyeste lønnsveksten på 5,0 prosent. ...

Portrettbilde av Therese Høyer Grimstad
Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad. Foto: Killian Munch

Stor interesse for fond

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 2,3 milliarder kroner netto i januar. Totalt ble det nettokjøpt verdipapirfond for 18,7 milliarder kroner denne måneden. Det viser fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening. Se hele statistikken på vff.no.

Frontfaget setter rammen for årets mellomoppgjør i finans

– En av styrkene i den norske modellen er at partene i frontfaget er ansvarlige parter som tar til seg dagens verdensbilde, og sammen finner gode løsninger. Dette innebærer at man i tider med høy inflasjon viser moderasjon for å ikke havne i en lønns-pris-s...

Therese Høyer Grimstad.Foto.
Foto: Killian Munch/Finans Norge

Støtter ny AFP i offentlig sektor

Ny AFP i offentlig sektor er et viktig element i det norske pensjonssystemet og er et viktig element innen offentlig tjenestepensjon. Finans Norge støtter i hovedsak forslaget til omlegging av AFP-ordningen i offentlig sektor fra Arbeids- og inkluderingsdep...

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.  Foto.
- Finans Norge mener ny AFP i offentlig sektor må organiseres som i dag, der det er pensjonsleverandørene som beregner og utbetaler AFP, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Folket som var ferdigkjøpt i 2008

Denne uken la Finans Norge frem Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2023. Det viser fortsatt husholdninger preget av høy inflasjon, høye strømpriser og en rente som begynner å bite. Vi rapporterer all time low på økonomiske forventninger. Men barometeret...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Nytt nummer av Finansrett

I dette nummeret av Finansrett har vi 99 saker. Noen av sakene du kan lese om er oppdatert rundskriv til hvitvaskingsloven, forslag om endringer i finansforetaksloven om utdelinger i finansforetak, ny lov om låneformidling, ikrafttredelse lov om bærekraftig...

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Hvorfor har ikke flere kvinner ansvaret for familiens økonomi?

Kvinner scorer dårligere på målinger om kunnskap om privat økonomi, har mindre oppsparte midler og får mindre igjen for sparepengene sine. Hvilken effekt har dette på likestillingsutfordringene i samfunnet og tilgangen på kvinner som er interessert i...

Bilde av  foredragsholderne Spiten, Olrud Moen, Lisperguer, Høyer Grimstad, Aarthun og Mathisen som en collage

Snakk om demens og privatøkonomi

– Man bør planlegge for den dagen man ikke lenger klarer å være digital bankkunde. Det var hovedbudskapet til Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård, da hun nylig var gjest i NRK P1+ Frokostmorgen for å snakke om utfordringene med å takle...

Gry Nergård i radioresepsjonen hos NRK.Foto.
– Man bør planlegge for den dagen man ikke lenger klarer å være digital bankkunde, sa Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård, da hun nylig var gjest i NRK P1+ Frokostmorgen på Marienlyst

Rekordhøye erstatninger etter sykkeltyverier

Stadig flere dyre sykler stjeles, viser tall fra forsikringsselskapene. Erstatningene var på rekordhøye 155 millioner kroner i 2022 for forsikringsmeldte sykkeltyverier, viser tall fra Finans Norge.

Bilde av rød sykkel
De raskeste sykkeltyvene bruker bare sekunder på å få med seg en sykkel. Foto: Finans Norge

Felles bransjeforståelse om IFRS 17

IFRS 17 Forsikringskontrakter trådte i kraft 01.01.2023. En arbeidsgruppe nedsatt av Finans Norge har utarbeidet en felles bransjeforståelse for klassifisering og måling av norske livsforsikringskontrakter etter den nye standarden.

Markedsstatistikk for skadeforsikring 4. kvartal 2022

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Høring om Personvernkommisjonens rapport

I november i fjor sendte Kommunal- og distriksdepartementet Personvernkommisjonens utredning, NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar, på høring. Finans Norge har avgitt høringssvar til utvalget, og stiller seg bak flere av punktene i rapporten.

Stor økning i antall autorisasjonsprøver

I 2022 ble det gjennomført 8 068 autorisasjonsprøver, noe som er en økning på nesten 30 prosent sammenlignet med 2021. Det viser FinAuts ferske statistikk for fjerde kvartal i fjor. Se hele statistikken hos FinAut.

Hurra! Bankene tjener penger

Vi er midt i resultatsesongen. Norske banker legger frem resultater. På individnivå skal vi være aktive bankkunder, skape knallhard konkurranse og sørge for at bankene tjener minst mulig på hver av oss. Men samtidig skal vi også prise oss lykkelige over å h...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Kraftig økning i innbetalinger til pensjon

For innskuddsbaserte pensjonsordninger økte innbetalingene med 14 prosent fra utgangen av 2021 til 2022. Det viser Finans Norges foreløpige markedsstatistikk for 4. kvartal. «Pensjon fra første krone» gir mer pensjonssparing for flere, og forklarer deler av...

Person som putter mynter på en sparegris. Foto.
– «Pensjon fra første krone» gjør at flere får mer i pensjon og gir tydelig utslag i Finans Norges statistikk. Foto: PaeGAG / Adobe stock

Forsikringsselskapene bør ikke være innkrever av veibruksavgift for elbiler

Skatteetaten og Statens vegvesen har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utredet fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger. Avgiftsinnkrevingen bør ikke tillegges forsikringsnæringen, mener...

Hege Hodnesdal. Foto.
Innkrevingen fører til uheldige konsekvenser for konkurransen, mener Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.