Naturskader for 830 millioner i fjor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskader for 830 millioner i fjor

En stor bølge på et stormfullt hav
Stormskadene står for størsteparten av erstatningene. Foto: Finans Norge

I 2022 ble erstatningene etter naturskader på 830 millioner kroner, viser tall fra forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool.

Dette er nesten dobbelt så mye som året før, men langt lavere enn i 2020 da kvikkleireskredet rammet Gjerdrum.

I tillegg til naturskadene som gjelder skader på bygninger, kommer blant annet skader på biler og båter, samt skader på infrastruktur. Vannskader som følge av kraftig nedbør kommer også i tillegg.

– Stormskader i begynnelsen av fjoråret utgjorde godt over halvparten av naturskadeerstatningene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Vinterstormer

Stormene på nyåret i fjor, inkludert stormen Gyda, førte til over 10 000 forsikringsmeldte naturskader. Flomskadene kom spesielt på slutten av fjoråret. I november fikk særlig Voss i Vestland merke vannets herjinger.

– Vinterstormene gjør ofte stor skade når vinden får tak, og vi må ta høyde for omfattende naturskader i år også, sier Neverdal.

Vintermånedene er de verste stormmånedene, for eksempel gjorde stormen Dagmar i romjula i 2011 skade for nesten 1,4 milliarder kroner.

Viktig forebygging

Finans Norge og forsikringsselskapene mener flom- og skredsikring må prioriteres høyt. Sikring av utsatte steder er grunnleggende for folks trygghet i hverdagen.

– Ikke alle naturskader kan forebygges, men vi har sett flere eksempler på at god flom- og skredsikring er avgjørende for å begrense skadene etter flom og jordras, sier Neverdal i Finans Norge.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no