12

Gå til hovedinnhold

12

Nye regler treffer bedrifter som benytter deltidsansettelse

Med virkning fra 1. januar 2023 styrkes deltidsansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Det innføres en ny bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Arbeidsgiver får drøftelses- og dokumentasjonsplikt ved bruk av...

Et puslespill med menneskeiconer på. Illustrasjonsbilde

Lille julaften på bulketoppen

Hvert år topper det seg med bulkeskader i julestria. En god del opplever å få småskader på bilen 22. og 23. desember, viser tall fra Finans Norge. 

To biler som krasjer. Foto.
Foto: Pavel Shishkin/Adobe Stock

Kloke vurderinger om videreføring av bankenes kapitalkrav

Finansdepartementet besluttet fredag 16. desember å utsette innføring av økt systemrisikobufferkrav for standardmetodebanker til utgangen av 2023. Videre er forslaget om å øke risikovekter for IRB-bankenes bolig- og næringseiendomslån ikke fulgt opp. En klo...

Finansdepartementet. Foto.
Finansdepartementet. Foto: Finans Norge

Problemer med register over reelle eiere

Register over reelle eiere settes i drift med store mangler og fortsatt ubesvarte spørsmål, skriver Atle Roaldsøy, advokat/fagdirektør økonomisk kriminalitet i Finans Norge, i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

Norges Bank hever styringsrenten til 2,75 prosent

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Slik rentekomiteen vurderer utsiktene fremover, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av første kvartal neste år.

Bygning. Norges Bank. Foto.
Norges Bank. Foto: Espen Schive

En av ti ansatte med innskuddspensjon har arbeidstakerinnskudd

Innskuddspensjon med arbeidstakerinnskudd gir ansatte mulighet til å spare selv i bedriftens pensjonsordning, i tillegg til det som spares fra arbeidsgiver. Omtrent 3 prosent av bedriftene og 9 prosent av de ansatte har en slik ordning.

Risikerer bunnløs gjeld med uforsikret elsparkesykkel

Fra 1. januar må alle som eier og bruker elsparkesykkel forsikre den. På samme måte som med moped og bil, blir det lovpålagt å ha ansvarsforsikring for elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner.

Person på elsparkesykkel
Foto: Vladimir Poplavskis/Adobe Stock

Nettokjøpte verdipapirfond for 7,3 milliarder i november

Fondssparerne er igjen positive til å putte nye penger inn i verdipapirfond. Totalt for alle kundegrupper ble det nettokjøpt verdipapirfond for 7,3 milliarder kroner i november. Av dette ble 4,1 milliarder plassert i aksjefond, mens 3,8 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Velkomne lettelser i utlånsforskriften

I en evaluering av gjeldende utlånsforskrift har Finansdepartementet besluttet å videreføre dagens krav, med enkelte lettelser.  – Evalueringen av utlånsforskriften med lettelser viser at departementet har vært lyttende til flere av finansnæringens innspill...

Mann i dress. Foto.
– Departementet har lyttet til flere av finansnæringens innspill, kommenterer Erik Johansen på utlånsforskriften. Foto: CF - Wesenberg

En solid finansnæring i urolige tider

I Finanstilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn» trekkes igjen høy gjeld i husholdningene og høye priser på boliger og næringseiendom frem som de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet. – I en tid preget av større usikkerhet er det st...

Byggefasaden til Finanstilsynet. Foto.
Finanstilsynet legger torsdag frem årets andre «Finansielt utsyn»-rapport. Foto: Finans Norge

Ny veileder for arbeid med naturrisiko i finansnæringen

Finans Norge, Verdens naturfond (WWF) og Deloitte lanserer en veileder for norsk finansnæring for å arbeide med naturrisiko. Veilederen peker på viktigheten av kompetansebygging og etablering av samarbeidsarenaer.

Hogst i regnskog og lastebiler. Luftfoto. Foto.
Foto: Moderngolf1984/AdobeStock

Tanker om arbeidslivet i finans

Etter seks år som leder for arbeidslivsområdet i Finans Norge har avtroppende arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr gjort seg noen tanker om hvilke utfordringer næringen står overfor på arbeidslivssiden. Mangfold, kompetanse, organisasjonsgrad og lønnsdannels...

Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Strengere krav til formidlere av alle typer lån til forbrukere i Norge

I oktober la Finansdepartementet frem forslag til ny lov om låneformidling. Loven gir et bredere virkeområde enn det som kreves etter EUs boliglånsdirektiv. Nå vil alle som ervervsmessig formidler lån til forbrukere omfattes av konsesjonsplikt.

En som sitter over en bunke papirer og en kalkulator og holder mange kredittkort i hånden. Foto.
Illustrasjonsfoto: F/AdobeStock

Forbruksgjelden har økt med 1,4 mrd

I november var det en økning i forbrukslån på 1,4 mrd. Folks bruk av kredittkortgjeld økte med 0,4 mrd. De unge står for den største prosentvise økningen. Les hele meldingen fra Norsk Gjeldsinformasjon.