11

Gå til hovedinnhold

11

Nytt lovforslag styrker arbeidstakernes vern

Presisering av arbeidstakerbegrepet, en utvidelse av arbeidsgivers plikter i konsern og en generell rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse i tre år, var endringsforslag til arbeidsmiljøloven som regjeringen kom med 18. november. Mye tyder på ...

En mann i dress som peker på iconer som viser vekt, klubbe, lovbok og personer.Illustrasjon.
Illustrasjonsfoto: Murrstock/AdobeStock

Kutter i forebygging av naturskader

Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik kuttet 20 millioner kroner til flom- og skredsikring. Oppsiktsvekkende og helt feil retning å gå, mener Finans Norge.

Bilde av Hege Hodnesdal
Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Svekker BSU-ordningen

Budsjettforliket mellom regjeringen og Sosialistisk Venstreparti innebærer en svekkelse av BSU-ordningen. Finans Norge mener at dette vil gjøre det enda vanskeligere for unge å spare opp tilstrekkelig egenkapital for å komme inn på boligmarkedet. Dette grep...

Boligfasader i Oslo. Foto.
En av endringene som er avtalt i budsjettforliket er å redusere satsen for skattefradraget på BSU (Boligsparing for ungdom) fra 20 pst. til 10 pst. Foto: dudlajzov/Adobe Stock

Fremtidens arbeidsliv i finans krever nytenkning

Fleksibilitet, kompetanseutvikling, sosialt felleskap og ikke minst; en jobb med mening er hva finansnæringen må levere til sine ansatte, ifølge en fersk undersøkelse blant Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Både erfaringene fra pandemien, men også et...

En dame som sitter foran en pc-skjerm og deltar på et nettmøte.Foto.
Illustrasjonsfoto: Vectorfusionart/AdobeStock

Forebygging av klima- og naturskader må få høyere prioritet

Klimaendringene kommer med mer og kraftigere styrtregn. Det gir mer overvann i byene og økt fare for skred på Vestlandet. Forebygging av klimarelaterte skader er nøkkelen til klimatilpasning i Norge.

Bilde av Hege Hodnesdal
Hege Hodnesdal deltok på innspillsmøte om ny stortingsmelding for klimatilpasning den 29. november. Foto: CF-Wesenberg

Viktig for digitaliseringsarbeidet

Regjeringen bevilger 8,3 millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) for å legge til rette for enda mer gjenbruk av digitale fellesløsninger som DigDir har ansvaret for. Dette er gode nyheter for det utstrakte og gode samarbeidet mellom en rek...

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet. Foto.
– Dette gjør det mulig å fortsette moderniseringen av de viktige digitale byggeklossene, som ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Senterpartiet

Ikke grunnlag for kraftige skjerpelser av bankenes kapitalkrav

Bankenes kapitalnivå er nå høyt nok til å tåle kraftige tilbakeslag i norsk økonomi, og det er ikke grunnlag for ytterligere kapitalkravsskjerpelser. Dette fremhever Finans Norge i et høringssvar sendt til Finansdepartementet i dag.

Mann. Portrett. Foto.
Erik Johansen, direktør bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: C-F Wesenberg

Jobbskapertallet 100 900: Fortsatt press i arbeidsmarkedet

Finans Norges jobbskapertall for tredje kvartal 2022 viser at norsk jobbskaping går så det suser. De siste 12 månedene har det blitt 100 900 flere sysselsatte, og 84 prosent er kommet i privat sektor. Men med mye usikkerhet og pessimisme hos både forbruker ...

En som sveiser. Foto.
Jobbskaperbarometeret med jobbskapertallet er en kvartalsrapport fra Finans Norge som viser hvordan Norge ligger an i målet om å skape 1 million nye jobber innen 2050. Foto: sakarin14/Adobe Stock

Restverdiredningstjenesten redder millionverdier

Hittil år har restverdiredningstjenesten (RVR) utført i overkant av 1500 oppdrag i hele landet. Tjenesten redder store verdier for samfunnet, skadelidte og forsikringsselskapene hvert eneste år.

RVR på kurs ved stavkirke
Foto: RVR

Rekordhøye erstatninger etter bilskader

Hittil i år er erstatningsutbetalingene etter bilskader på rekordhøye 13,4 milliarder kroner. Det er ti prosent mer enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Biler i kø
Mange bilskader oppstår i forbindelse med køkjøring. Foto: kichigin19 / AdobeStock

Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge

Et anbefalt forslag til tariffavtale mellom Juristforbundet og Finans Norge er nå godkjent av partene. Avtalen er tilnærmet identisk med avtalene som Finans Norge har inngått med Econa, Tekna og Nito, og gjelder fra 1. januar 2023.

Kjersti Hatlestad og Marianne Pedersen trykker hverandres hånd. Foto.
Kjersti Hatlestad, forhandlingsleder i Juristforbundet og Marianne Pedersen, ansvarlig for Akademikeravtalene i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Norsk næringsliv med hard dom over regjeringens politikk

Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk. Det er det all grunn til å ta på alvor, skriver Finans Norge, Norges Rederiforbund, Virke og NHO i en felles kronikk. 

Fire portrettbilder. tre menn. en kvinne. foto.
Forfatterne av kronikken: Idar Kreutzer i Finans Norge (foto: Killan Munch), Ole Erik Almlid i NHO (foto: Moment Studio), Harald Solberg i Rederiforbundet (Foto: Rederiforbundet) og Mille Haslund Mellbye i Virke (foto: Virke)

Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk

- Disse tallene bør gjøre inntrykk på regjeringen, sier adm.direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Hvis Regjeringen og Norge skal klare å gjennomføre de store omstillingene vi skal gjennom, er man helt avhengig av et næringsliv som tør og ønsker å satse. Vi...

Næringslivsledere på NHOs hus. Foto.
Foto: Norges Rederiforbund.

EU parlamentet vedtar nytt direktiv om bærekraftsrapportering

Regelverksutviklingen i EU på bærekraftsområdet skjer i et hurtig tempo. Nylig vedtok EU parlamentet et nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) som vil skjerpe rapporteringskravene for store selskaper. Strengere og likere krav til rapportering av bærekraftinformasjon er en forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen, mener Finans Norge.

Skadestatistikk for 1-3. kvartal 2022

Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år økte med ti prosent fra samme periode i fjor. Totalt ble erstatningene på 37,6 milliarder kroner. Flere store næringsbranner, økt reiseaktivitet, mer tyveri og mer bilbruk bidro til økningen. Det viser Finans Norges skadestatistikk for 1-3. kvartal.

Norske personkunder forholder seg rolig i urolige tider

I oktober ble det nettokjøpt verdipapirfond for 0,4 milliarder. Forvaltningskapitalen steg med 1,64 prosent til 1 626 milliarder kroner. Det viser fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening. Les hele saken der.

Flest flomskader i Voss

En rekke store vann­– og flomskader rammet særlig Voss i Vestland som fikk ekstremt mye nedbør på et par døgn. Vannet har trukket seg tilbake, og så langt er det rapportert om rundt 200 forsikringsmeldte skader på bygninger og innbo fra hele fylket, viser...

Vanndråper. Foto.
Foto:กรบุรษ วรดี/Adobe Stock

Sparebankdagene 2022 – en sterk og fremoverlent sparebanknæring

Årets Sparebankdager i Kristiansand samlet mer enn 300 ansatte i norske sparebanker fra hele landet til et tettpakket program. Sparebankdagene er en arena der ansatte i næringen samles på tvers av alliansene for å bygge videre på et fellesskap tuftet på en...

Fotocollage fra Sparebankdagene 2022. Foto.
Foto: Tonje Jakobsen

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Bilde av en snekker med teksten "seriøs håndverker?". Foto.
Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Foto: Atyp

Vi søker en erfaren sivil- eller samfunnsøkonom

Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge og bidra til at våre medlemmer får gode rammer til å utøve sine viktige samfunnsoppdrag? Da er kanskje du den vi leter etter. Skjekk ut stillingen!

Utlånspraksis bør være bankenes ansvar

Finanstilsynet har foreslått kraftige innstramninger i utlånsforskriften. Forslagene bør ikke følges opp av finansministeren, skriver Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen Finans Norge i et debattinnlegg i Finansavisen. 

Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen i Finans Norge. Foto.

Høringssvar om samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. Innenfor finansnæringen har vi viktig infrastruktur, som må være inkludert i enhver...

Person betaler med mobiltelefonen, foto.
Betalingssystemer, cybersikkerhet og naturrskader er essensielle deler av beredskapsarbeidet. Foto: Unsplash