11

Gå til hovedinnhold

11

Jobbskapertallet 100 900: Fortsatt press i arbeidsmarkedet

Finans Norges jobbskapertall for tredje kvartal 2022 viser at norsk jobbskaping går så det suser. De siste 12 månedene har det blitt 100 900 flere sysselsatte, og 84 prosent er kommet i privat sektor. Men med mye usikkerhet og pessimisme hos både forbruker ...

En som sveiser. Foto.
Jobbskaperbarometeret med jobbskapertallet er en kvartalsrapport fra Finans Norge som viser hvordan Norge ligger an i målet om å skape 1 million nye jobber innen 2050. Foto: sakarin14/Adobe Stock

Restverdiredningstjenesten redder millionverdier

Hittil år har restverdiredningstjenesten (RVR) utført i overkant av 1500 oppdrag i hele landet. Tjenesten redder store verdier for samfunnet, skadelidte og forsikringsselskapene hvert eneste år.

RVR på kurs ved stavkirke
Foto: RVR

Rekordhøye erstatninger etter bilskader

Hittil i år er erstatningsutbetalingene etter bilskader på rekordhøye 13,4 milliarder kroner. Det er ti prosent mer enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Biler i kø
Mange bilskader oppstår i forbindelse med køkjøring. Foto: kichigin19 / AdobeStock

Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge

Et anbefalt forslag til tariffavtale mellom Juristforbundet og Finans Norge er nå godkjent av partene. Avtalen er tilnærmet identisk med avtalene som Finans Norge har inngått med Econa, Tekna og Nito, og gjelder fra 1. januar 2023.

Kjersti Hatlestad og Marianne Pedersen trykker hverandres hånd. Foto.
Kjersti Hatlestad, forhandlingsleder i Juristforbundet og Marianne Pedersen, ansvarlig for Akademikeravtalene i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Norsk næringsliv med hard dom over regjeringens politikk

Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk. Det er det all grunn til å ta på alvor, skriver Finans Norge, Norges Rederiforbund, Virke og NHO i en felles kronikk. 

Fire portrettbilder. tre menn. en kvinne. foto.
Forfatterne av kronikken: Idar Kreutzer i Finans Norge (foto: Killan Munch), Ole Erik Almlid i NHO (foto: Moment Studio), Harald Solberg i Rederiforbundet (Foto: Rederiforbundet) og Mille Haslund Mellbye i Virke (foto: Virke)

Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk

- Disse tallene bør gjøre inntrykk på regjeringen, sier adm.direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Hvis Regjeringen og Norge skal klare å gjennomføre de store omstillingene vi skal gjennom, er man helt avhengig av et næringsliv som tør og ønsker å satse. Vi...

Næringslivsledere på NHOs hus. Foto.
Foto: Norges Rederiforbund.

EU parlamentet vedtar nytt direktiv om bærekraftsrapportering

Regelverksutviklingen i EU på bærekraftsområdet skjer i et hurtig tempo. Nylig vedtok EU parlamentet et nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) som vil skjerpe rapporteringskravene for store selskaper. Strengere og likere krav til rapportering av bærekraftinformasjon er en forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen, mener Finans Norge.

Skadestatistikk for 1-3. kvartal 2022

Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år økte med ti prosent fra samme periode i fjor. Totalt ble erstatningene på 37,6 milliarder kroner. Flere store næringsbranner, økt reiseaktivitet, mer tyveri og mer bilbruk bidro til økningen. Det viser Finans Norges skadestatistikk for 1-3. kvartal.

Norske personkunder forholder seg rolig i urolige tider

I oktober ble det nettokjøpt verdipapirfond for 0,4 milliarder. Forvaltningskapitalen steg med 1,64 prosent til 1 626 milliarder kroner. Det viser fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening. Les hele saken der.

Flest flomskader i Voss

En rekke store vann­– og flomskader rammet særlig Voss i Vestland som fikk ekstremt mye nedbør på et par døgn. Vannet har trukket seg tilbake, og så langt er det rapportert om rundt 200 forsikringsmeldte skader på bygninger og innbo fra hele fylket, viser...

Vanndråper. Foto.
Foto:กรบุรษ วรดี/Adobe Stock

Sparebankdagene 2022 – en sterk og fremoverlent sparebanknæring

Årets Sparebankdager i Kristiansand samlet mer enn 300 ansatte i norske sparebanker fra hele landet til et tettpakket program. Sparebankdagene er en arena der ansatte i næringen samles på tvers av alliansene for å bygge videre på et fellesskap tuftet på en...

Fotocollage fra Sparebankdagene 2022. Foto.
Foto: Tonje Jakobsen

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Bilde av en snekker med teksten "seriøs håndverker?". Foto.
Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Foto: Atyp

Vi søker en erfaren sivil- eller samfunnsøkonom

Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge og bidra til at våre medlemmer får gode rammer til å utøve sine viktige samfunnsoppdrag? Da er kanskje du den vi leter etter. Skjekk ut stillingen!

Utlånspraksis bør være bankenes ansvar

Finanstilsynet har foreslått kraftige innstramninger i utlånsforskriften. Forslagene bør ikke følges opp av finansministeren, skriver Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen Finans Norge i et debattinnlegg i Finansavisen. 

Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen i Finans Norge. Foto.

Høringssvar om samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. Innenfor finansnæringen har vi viktig infrastruktur, som må være inkludert i enhver...

Person betaler med mobiltelefonen, foto.
Betalingssystemer, cybersikkerhet og naturrskader er essensielle deler av beredskapsarbeidet. Foto: Unsplash

Penger til besvær - ny bok om privatøkonomiske utfordringer

Den 15. november lanseres boken «Penger til besvær – Privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet». Boken belyser ulike sider ved økonomisk rådgivning og betalingsproblemer. Femten forfattere med ulik faglig bakgrunn belyser...

Omslagssiden til boken "Penger til besvær".Faksimile.
Boken "Penger til besvær"

Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2022

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Kredittkortgjelden fortsetter å øke

Den totale forbruksgjelden har vært relativt stabil siste tolv måneder og ligger på ca. 150 mrd kroner. Kredittkortgjelden økte med 0,3 mrd kroner siste måned. Rentebærende kredittkortgjeld økte med 0,2 mrd kroner og fortsetter den stigende trenden fra tidligere måneder. Se hele statistikken hos Norsk Gjeldsinformasjon.