Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

I dette nummeret av Finansrett har vi 68 saker. Noen av sakene du kan lese om er siste nytt om finansavtaleloven, herunder tolkningsuttalelse om rentejustering, veiledning om åpenhetsloven, høringsforbud om tilleggsfordeler ved kreditt, og Olga-saken.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Les Finansrett

Les siste nummer av Finansrett. Kun for abonnenter, men gratis tilgang for Finans Norges medlemmer mot å opprette personlig bruker som beskrevet i faktaboksen på denne siden.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i uke 13 i 2023.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett.