10

Gå til hovedinnhold

10

Foreslår unntak fra de skjerpede innleiereglene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå unntak fra de skjerpede innleiereglene. Unntaket vil avdempe noen av konsekvensene innstrammingen får for bedriftene og gjelder for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivning- og...

Et skrivebord med kaffekopper, papirer og en laptop på.Foto,
Foto: BluPlanetStudio/AdobeStock

Finans Norge mottok pris sammen med Skatteetaten

I samarbeid med NAV, pensjonsbransjen og Finans Norge og Bits, vant Skatteetaten årets Fyrlyktpris. Vinnerprosjektet gjør at flere får den pensjonen de har krav på, og det gir i tillegg store gevinster for både arbeidsgivere og samfunnet.

Bilde av gruppen som vant fyrlyktprisen
Torun Wahl (til venstre) mottok prisen på vegne av Finans Norge. Foto: Terje Trobe

Ledig stilling: Har du interesse for skadeforsikring?

Stillingen inngår i en av Finans Norges fire kjerneområder - skadeforsikring. Den rette kandidaten vil arbeide med skadeforsikringsrelaterte spørsmål. Regelverksendringer, konkurransevilkår, vekst og bærekraft står sentralt i arbeidet. Sjekk ut vår stilling som fagsjef. 

Fra digital hele livet til inkludert hele livet

– Vi bør slutte å snakke om «Digital hele livet», og heller snakke om «Inkludert hele livet», sa Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård på fredagens innspillsmøte i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsv...

Foto av Gry Nergård
– Budskapet om Digital hele livet kan skape urealistiske forventninger hos innbyggerne, sa forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i fredagens innspillsmøte. Foto: CF Wesenberg.

Nytt nummer av Finansrett

I dette nummeret av Finansrett har vi 68 saker. Noen av sakene du kan lese om er siste nytt om finansavtaleloven, herunder tolkningsuttalelse om rentejustering, veiledning om åpenhetsloven, høringsforbud om tilleggsfordeler ved kreditt, og Olga-saken.

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Bankenes marginer

Bankene har grovt sett to kilder for å låne inn de pengene banken låner ut: innskudd fra kunder og ulike varianter av lån/egenkapital fra investormarkedet. For banken er det det summen av innlånskostnad som må måles mot utlånsinntekten. Hvordan dette påvirk...

Mann. Foto.
Tom Staavi. Foto: CF-Wesenberg

Frykter uforsikrede bilister i høst

Trafikkforsikringsforeningen frykter at flere biler og andre kjøretøy i høst blir uforsikret på grunn av anstrengt økonomi. Rundt 28 000 kjøretøy i Norge er uforsikret til tross for at det er lovpålagt med ansvarsforsikring på registrerte kjøretøy.

Bilkø. Foto.
Foto: AdobeStock/kichigin19

Ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge

Therese Høyer Grimstad vil fra 1. januar 2023 tiltre som ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge. Hun er i dag advokat og fagsjef for individuell arbeidsrett i Finans Norges arbeidslivsavdeling. – Therese er den naturlige kandidaten til å overta som...

Therese Høyer Grimstad blir ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge fra 1. januar 2023. Foto: Finans Norge

Streik i barnehager gir ikke rett til fri

Natt til 15. oktober ble det brudd i meglingen mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta og motparten Private Barnehagers Landsforbund. 17. oktober ble ansatte i private barnehager tatt ut. Streiken trappes ytterligere opp fra 20. oktober. Mange i...

En tom barnehage.Foto.
Foto: AdobeStock/MProduction

Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2023

I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var torsdag 27. oktober 2022.

Nils Henrik Heen og Victoria Egeli deltok på vegne av Finans Norge i justiskomiteens budsjetthøring 27. oktober. Foto.
Nils Henrik Heen og Victoria Egeli deltok på vegne av Finans Norge i justiskomiteens budsjetthøring 27. oktober. Foto: Storingtinget.no

Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2023

I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var torsdag 27. oktober 2022.

Stortinget. Foto.
Foto: Leonid Andronov / Adobe stock

Kandidater er meldt inn i 971 nye autorisasjonsløp i tredje kvartal

FinAuts statistikk for tredje kvartal viser at totalt antall autoriserte i de fire autorisasjonsordningene i privatmarkedet holder seg på samme nivå, men også at det stadig meldes inn nye kandidater. Antall kandidater i Autorisasjonsordningene i person- og skadeforsikring næringsliv er nå ca. 1200 i hver. Tall for Informasjonsgivere i henhold til MIFID II publiseres for førs...

NoRe lanserer ny nettside

Med virkning fra 17. oktober 2022 lanserer Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) en ny nettside og endrer e-postadressen. Den nye nettsiden tilbyr samme innhold som den gamle, men informasjonen er organisert på en ny måte. Videre vil tilgang til Nibor-dataene kreve registrering.

Ny nettportal for sammenligning av avkastning på innskuddspensjon

Finans Norge og Norsk Pensjon lanserer en ny nettportal, avkastningsportalen.no, for visning av historisk avkastning for investeringsprofiler som de ulike pensjonsselskapene tilbyr i det norske markedet for innskuddspensjon.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Nedgang i fondssparing hos personkunder

Mens norske personkunder nettosolgte verdipapirfond for totalt 4,5 milliarder kroner i september, nettokjøpte institusjonskundene for 0,6 milliard kroner. Totalt endte september med nettosalg av verdipapirfond for 6,1 milliarder kroner. Det viser månedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) for september.  VFFs budskap er: Pust med magen, og ikke selg i panikk! S...

Upresist om boliglånsregulering

Forbrukerrådets Jorge B. Jensen påstår i DN mandag at vi skal ha uttalt «at et høyt rentenivå demper behovet for bankregulering». Han gjengir oss uriktig, skriver Finans Norge i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv. 

Boligblokk. OSlo.Foto.
Foto: Unsplash.

Regjeringens budsjettforslag skremmer utenlandske investorer

DNB, NHO og Finans Norge frykter grepene i statsbudsjettet vil gjøre det dyrere for norsk næringsliv å få finansiering. – Reaksjonene gjør oss bekymret. I kapitalmarkedet er vi avhengige av tillit, og det fordrer langsiktighet og forutsigbarhet. Den uroen som nå er skapt, har på ingen måte positiv effekt, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Les hele...

Handlingsregelen for dummies 2023

Regjeringen vil bruke 257 milliarder oljepenger i årets statsbudsjett. Er det for mye eller for lite? Slik er sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen.

Regjeringen foreslår å kutte Digitaliseringsdirektoratets budsjett

Regjeringens forslag om å kutte budsjettet til Digitaliseringsdirektoratet med 6,9 millioner kroner skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for viktige digitaliseringssatsinger og kan vanskelig sies å være i tråd med regjeringens egne ambisjoner på...

Digitaliseringsdirektoratets logo. Foto.
Digitaliseringsdirektoratet har en sentral rolle i DSOP, prosjektet for Digital Samhandling Offentlig Privat, hvor Finans Norge også er en samarbeidspart. Foto: Digitaliseringsdirektoratets logo.

Skuffende at flom- og skredforebygging ikke prioriteres

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningen til flom- og skredforebygging i praksis uendret. Det er synd, ettersom behovet for å gjøre Norge mer robust mot naturskader er stort.

Hege Hodnesdal er direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto.
- Å nedprioritere forebygging av klima- og naturskader blir som å stikke hodet i sanden. Reparasjoner etter slike skader er ofte mye dyrere enn å forebygge i forkant, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Bedre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Det er positivt at Regjeringen i statsbudsjettet foreslår at også selvstendig næringsdrivende kan få skattefavorisert tjenestepensjonssparing fra første krone i 2023. Dette er en god nyhet for de rundt 200.000 selvstendig næringsdrivende i Norge.

Unge. PC. Kontor. Foto.
Foto: NDABCREATIVITY/Adobe Stock