Kvinner i Finans Charter gir resultater

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kvinner i Finans Charter gir resultater

Gruppebilde av de som deltok på rapportfremleggelsen.Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr på rapportfremleggelsen til Kvinner i Finans Charter hos Norges Bank. Foto: Norges Bank.

Det viser tallene i charterets første rapportering, som ble presentert torsdag 29. september hos Norges Bank. Kvinneandelen i ledende stillinger i finansbedriftene som har tilsluttet seg charteret er langt bedre enn kvinneandelen i finansbransjen ellers.

Denne første rapporten viser at så godt som alle bedriftene har plassert ansvaret for å oppnå kjønnsbalanse i leder- og spesialistfunksjoner hos toppledelsen. Rapporten viser også at charteret har bidratt til at flertallet av bedriftene nå har konkrete målsettinger som følges opp.

– Det som er spennende og verdt å merke seg fra denne første rapporteringen, er at nesten 50 prosent av bedriftene som deltar i Kvinner i Finans Charter allerede har knyttet lederinsentiver til måloppnåelsen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Hun mener det kan bidra til raskere måloppnåelse for finansbedriftene.

– Finans Norge er stolt over at hele finansnæringen samler seg bak initiativet som skal bidra til flere kvinnelige ledere og spesialister i næringen. Her forplikter den enkelte bedrift seg til å måle og rapportere på utviklingen. Alt i alt viser denne første rapporten at bedriftene er på god vei, sier Opdal Kerr.

Kvinner i Finans Charter har gode dokumenterbare resultater fra finansnæringen i England siden oppstarten i 2016. Resultatene derfra viser at charteret er godt tilpasset situasjonen i finansnæringen. Per 1. september 2022 har 48 norske selskaper signert det norske charteret.

– Vi håper at enda flere av våre medlemsbedrifter vil tilslutte seg for å få flere kvinner inn i leder- og spesialiststillinger, avslutter Finans Norges arbeidslivsdirektør, som oppfordrer bedriftene til å ta kontakt dersom de har spørsmål rundt charteret.

Les hele rapporten hos Kvinner i Finans Charter

Om Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charter har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Det er næringen selv som eier charteret gjennom bransjeorganisasjonene Finans Norge, VFF, VPFF og NVCA. Aktivitetene driftes av FutureBoards AS.

Runa Opdal Kerr

Runa Opdal Kerr

direktør arbeidsliv

415 15 427 runa.kerr@finansnorge.no
Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no

Kvinner i Finans Charter

Slagord: Vi skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Foto.
Finans Norge er en av eierne av Kvinner i Finans Charter. Foto: https://www.kvinnerifinans.com/

Kvinner i Finans Charter har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Det er næringen selv som eier charteret gjennom bransjeorganisasjonene Finans Norge, VFF, VPFF og NVCA....