09

Gå til hovedinnhold

09

Kvinner i Finans Charter gir resultater

Det viser tallene i charterets første rapportering, som ble presentert torsdag 29. september hos Norges Bank. Kvinneandelen i ledende stillinger i finansbedriftene som har tilsluttet seg charteret er langt bedre enn kvinneandelen i finansbransjen ellers.

Gruppebilde av de som deltok på rapportfremleggelsen.Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr på rapportfremleggelsen til Kvinner i Finans Charter hos Norges Bank. Foto: Norges Bank.

Ønsker innspill til oppdatering av Frysveilederen

I forbindelse med en pågående oppdatering av Frysveilederen, er Finans Norge invitert til å gi innspill. Medlemmer i Finans Norge oppfordres til å gi sine innspill for å synliggjøre uklarheter rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av de finansielle frysbestemmelsene. Fristen er 21. oktober.

Ny rapport: Stor knapphet på kompetent arbeidskraft

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kom 20. september med sin rapport om situasjonen på arbeidsmarkedet fra starten av pandemien og frem til i dag. Rapporten peker på flere av de samme utfordringene som Finans Norge har avdekket i Kompetansesjek...

Kvinne foran pc-skjerm. Foto.
Foto: Seventyfour/AdobeStock

Nordisk motstand mot nytt EU-regelverk for forsikring

Forslaget fra EU om nytt krisehåndteringsregelverk for forsikringsselskaper (IRRD) vil gi økonomiske og administrative byrder, både for selskapene og det offentlige. Finans Norge har sammen med nordiske bransjeorganisasjoner utarbeidet et felles notat som...

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Fremgangen for digital bolighandel fortsetter

Over halvparten av landets tinglysinger av bolighandel er nå digitalt. – Dette gir betydelige gevinster både for innbyggere, miljøet og næringslivet, kommenterer Bits.

Nøkkel i dør. Foto.
Foto: carballo/Adobe Stock

Økt rente reduserer behovet for regulering av boliglån

Med stigende rente kan låneetterspørselen bli dempet og normalisert. Da bør ansvaret for utlånspraksis fullt ut tilbakeføres til bankene, skriver Finans Norge i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

To personer. Foto.
Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen.Foto: CF Wesenberg

Personkundene fortsetter sin fondssparing

Til tross for urolige tider ble det totalt nettokjøpt verdipapirfond for 0,9 milliarder kroner fra norske personkunder i august. Det meste ble plassert i aksjefond. Les mer om den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Kraftig økning i antall pensjonskontoer

Hittil i år er det opprettet over 250 000 nye pensjonskontoer. Det er i aldersgruppen under 30 år økningen er størst, viser Finans Norges statistikk for egen pensjonskonto.

Jente som jobber i butikk. Foto.
Det er spesielt mange under 20 år som har fått ny pensjonskonto, viser tall fra Finans Norge. Foto: AdobeStock / Daisy Daisy

Vi må utdanne flere med IT-kompetanse

For å sikre Norges konkurransekraft må vi opprette flere IT-studieplasser og inkludere IT-kompetanse i flere studieretninger, inkludert i etter- og videreutdanningstilbudet. Det skriver Finans Norges Katarina Lægreid Buzatu og Frederick Hjertø i en kronikk ...

Klasseromsundervisning.Foto.
Foto: Gvozdikov/AdobeStock

Frontfinans, likestilling og bonusutfordringer

Rapporten «Kjønnslikestilling i finans 2.0 – På vei mot likere muligheter?» peker på noen utfordringer i frontfinans, som er preget av individuelle porteføljer og bonusordninger, og gir et godt innblikk i en liten del av finansnæringen der konkurransen om kunder og kompetent arbeidskraft er beinhard. Men er svaret  å erstatte individuelle bonuser med kollektive bonuser? Les...

Pensjonsselskapene jakter superstudentene

Pensjonsselskapene og Norsk Pensjon arrangerer sammen med Handelshøyskolen BI innovasjonsseminar for studenter fra 12 universiteter i Norge. Hensikten er å øke interessen for pensjonsfeltet samt å få innspill fra studentene.

Studenter som poserer med blomster og premie etter å ha vunnet. Foto.
Vinnerlaget: Thomas Solberg Irgens, Ingvild Stensland, Signy Rut Astvaldsdottir, Sara Laassiri Nielsen og Emilie Hemsett (ikke avbildet) fra Høgskulen på Vestlandet. Foto: Finans Norge Forsikringsdrift

Markedsstatistikk for andre kvartal 2022

Hittil i år er innbetalingene til livsforsikrings- og pensjonsselskapene på 78 milliarder kroner. Det er en økning på 3 prosent fra tilsvarende periode i fjor, viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk.

Innbruddstyvene er tilbake

Innbruddstallene øker nå igjen, etter at forsikringsmeldte innbrudd og tyveri hadde en kraftig nedgang da Norge var nærmest stengt under pandemien, viser tall fra Finans Norge.

Innbruddstyv i stue. Foto.
Foto: luckybusiness/Adobe Stock

Forbrukslån økte med 0,4 mrd. siste måned

Bruk av nedbetalingslån økte med 0,4 mrd siste måned. Kredittkortgjeld som ikke ble betalt ved forfall økte med 400 mill og har nå økt med 700 mill de siste to måneder. – Vi håper at økte renter og priser ikke medfører en uønsket vekst i forbruksgjelden framover, sier Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon. Se statistikken på norskgjeld.no.

Ta grep om din egen økonomi

Det siste halvåret har vi opplevd at alt blir dyrere, og mange er bekymret for økonomien sin. Har du økonomiske utfordringer er det viktig at du søker råd i tide. Les hele kronikken til Hilde Elisabeth Johansen, fagsjef i Finans Norge.

Kredittkort. Papir. Kalkulator. Foto.
Foto: F/Adobe Stock

Krav til bankene bør reflektere faktisk risiko

Vi tviler på at systemrisikoen i Norge er langt høyere enn i sammenlignbare økonomier, skriver Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen i Finans Norge i et debattinnlegg i Finansavisen. 

Menn. Foto.
Erik Johansen (til venstre) og Dag Henning Jackobsen i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg