08

Gå til hovedinnhold

08

Skadestatistikk første halvår 2022

Hittil i år var samlet erstatningsbeløp for forsikringer i Norge på nesten 24,7 milliarder kroner. Flere bilskader, reiseskader og økt bruk av behandlingsforsikring trekker opp erstatningene fra i fjor. Det viser Finans Norges skadestatistikk for første halvår.

Bransjenorm finansiell inkludering

Bransjenorm finansiell inkludering har som målgruppe ikke-digitale kunder, samt deres pårørende. Den omhandler hvordan bankene som et minimum skal forholde seg til og behandle ikke-digitale kunder og kunder som går fra å være digitale til å bli analoge....

Eldre par får rådgivning fra bank. Foto.

Fedres rettigheter er styrket fra 2. august 2022

Fedre og medmødre har nå fått en selvstendig rett til foreldrepenger i en periode på åtte uker. De gis også mulighet til å ta ut foreldrepenger i forbindelse med fødsel.

Far som holder liten baby. Foto.
Foto: anoushkatoronto / Adobe Stock

Digitalt utenforskap: – Det finner jeg meg ikke i

Det sier Mathias på 24 år, med Downs syndrom. Hvordan får man tilgang til hele den digitale verden dersom man ikke har BankID? På Finans Norges forbrukerkonferanse 1. september utfordrer vi både Digitaliseringsdirektoratet og sjefen for BankID med spørsmåle...

Mamma Mette og sønnen Mathias på hver sin stol i stua.Foto.
Selv om Mathias trenger litt ekstra hjelp av og til, mener han at han er i stand til å ha BankID. Foto: Finans Norge

Fra bail-out til bail-in

Nytt regelverk for krisehåndtering av banker er innført for å unngå at offentlige midler brukes for å redde banker i en krise. Det skriver Erik Johansen, direktør Bank og kapitalmarked, i en replikk i Dagens Næringsliv.

FinAut lanserer nye filmer om bransjenormen God skikk

God Skikk består av ti regler innført i 2009 og senere videreutviklet av finansbransjen for å sikre at kundens interesser og behov blir ivaretatt uavhengig om rådgivning nå skjer fysisk eller digitalt. Målgruppen for filmene er hovedsakelig medlemsbedriftene. Les mer og se filmene hos FinAut.

Stadig flere skaffer seg pensjonsoversikt

Mange ønsker seg nå oversikt over pensjonen sin. I fjor logget over 800 000 mennesker seg på pensjonsportalen til Norsk Pensjon, der de kan få god oversikt over forventet pensjonsutbetaling, og det er rundt dobbelt så mange som for et par år siden.  

Kvinne som sjekker pensjonen. Foto.
Foto: AdobeStock/insta_photos

Lager unikt kurs i kapitalforvaltning

Norges Handelshøyskole og Finans Norge inngår et nytt samarbeid for å bidra til et kompetanseløft hos norske studenter innen kapitalforvaltning. Oljefondet er en av initiativtakerne bak samarbeidet.

– Gjennom det nye tilbudet skal flere studenter ved Norges Handelshøyskole få kompetanse og erfaring som vil bidra til vekst og utvikling i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, sier rektor Øystein Thøgersen ved NHH. Her sammen med sjefen i Oljefondet Nicolai Tangen og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Finans Norge på Arendalsuka 2022

Se Finans Norges opptak fra Arendalsuka 2022. På menyen finner du sju spennende og aktuelle tema, blant annet pensjonssystemet, cybersikkerhet, kjønnsbalanse i finansnæringen, finansiell inkludering for ikke-digitale, klima og kapitalforvaltning.

Folk som deltar på arrangementet Finanskafe under Arendalsuka 2022. Foto.

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2022

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Digital inkludering er også bankenes ansvar

For å unngå digitalt utenforskap vil Finans Norge på Forbrukerkonferansen 1. september lansere en bransjenorm for å sikre digital inkludering for analoge bankbrukere. – Bankene har et ansvar for å levere banktjenester til alle, også de som ikke er digitale,...

Se program og foredragsholdere og meld deg på Finans Norges Forbrukerkonferanse, 1. september.

Vi trenger ikke rentetak

Forbruksgjelda må ned, men maksrente er en dårlig løsning, skriver Gry Nergård,  forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, og Christina Åhlander, adm.dir. I Finansieringsselskapenes forening. Les kommentaren på NRK Ytring.

Forbruksgjelden økte med 1,9 mrd. i fellesferien

Bruk av kredittkort og kontokreditter økte forbruksgjelden med 1,6 mrd. siste måned. Det er en liten økning i rentebærende kredittkortgjeld på 0,3 mrd. – Etter fellesferien ser vi at flere ikke betaler alt de har utestående av forbruksgjelden sin, sier Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon. Se statistikken på deres nettsider.