06

Gå til hovedinnhold

06

Et forventet angrep mot Norge

Flere offentlige og private nettsteder er i løpet av natten blitt angrepet med et såkalt DDoS-angrep. Som en følge av stor trafikk som blir rettet mot sidene, er noen av dem nede. BankID-tjenesten er godt sikret, den fungerer som normalt og er trygg å bruke.

Person. Foto.
Den russiske hackergruppen Killnet publiserte dette bildet av utenriksminister Anniken Huitfeldt på meldingstjenesten Telegram. Skjermdump fra Telegram.

Slik setter bankene boliglånsrenten

Ved endringer i Norges Bank styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her er en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten.

Hvordan setter banken rente på boliglån? Foto.

Et norsk grønt industriløft

Regjeringen har nylig lansert et veikart for et grønt industriløft i Norge. – Finans Norge støtter regjeringens satsing på et grønt industriløft, et viktig tiltak for å sette fart på den omstillingen som vi nå står i og skal igjennom, sier Idar Kreutzer,...

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener regjeringen konkretiserer arbeidet med grønn konkurransekraft i veikartet og bygger videre på viktige tiltak for hvordan norsk økonomi kan omstilles i en mer bærekraftig retning. Foto. Kilian Munch

Nytt nummer av Finansrett

Les 69 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant forslag til forskrifter, ny finansavtalelov er sendt på høring, endringer i regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og endringer i naturskadeforsikringsordningen vedtatt a...

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten til 1,25 prosent. Utviklingen i norsk økonomi tilsier at det er behov for at styringsrenten nå settes videre opp, kommenterer Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge.

Norges Bank. Bygning. Foto.
Foto: Espen Schive, Norges Bank

Finansnæringen er sentral for bærekraftig omstilling

En ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser at Norge kan nå sine klimamål innen 2050, og at finansnæringen vil ha en sentral rolle i den bærekraftige omstillingen.

Gustav Gotteberg fra BCG presenterte rapporten under Finansnæringens Dag 2022. Foto.
Gustav Gotteberg fra BCG presenterte rapporten under Finansnæringens Dag 2022. Foto: Kilian Munch

Finans Norge invitert til regjeringens naturrisikoutvalg

Hurdalsplattformen stadfester at regjeringen ønsker å gjennomføre en naturrisikoutredning av norsk økonomi. Utvalget ble oppnevnt torsdag 22. juni og Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer er en del av utvalget.

Klage på SSBs vedtak til Nets om opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå (SSB) sendte 9. mai 2022 et vedtak om opplysningsplikt for betalingstransaksjoner med BankAxpet fra Nets Branch Norway (NBN). Finans Norge har sendt et brev til Datatilsynet der vi stiller oss bak de momentene som går frem av klagen fra NBN.

Svært lønnsomt å forebygge

Investeringer i viktige klimatilpasningstiltak gir høy lønnsomhet. Samfunnet kan spare seks kroner per investerte krone, ved å velge de mest lønnsomme tiltakene. Det viser et forprosjekt og rapport fra Menon Economics og NGI.

Skredsikring i Stryn var blant tiltakene som ble undersøkt i forprosjektet. Bildet er fra et jordskred i Oldedalen i 2013. Foto: Krister Kristensen / NGI.

Robuste banker i krisescenario

Finanstilsynets stresstest viser at de fleste norske banker er robuste mot nedgangstider. Les innlegget fra Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, publisert i Dagens Næringsliv 16.06.

Tjenestepensjon og individuell sparing blir enda viktigere

Pensjonsutvalgets rapport viser tydelig verdien av et helhetlig pensjonssystem der alle tre pilarene; folketrygden, tjenestepensjon og individuell sparing, må ses i sammenheng for å sikre både den økonomiske og sosiale bærekraften i samfunnet.

Finans Norge ber om utsettelse av Finanstilsynets SREP-rundskriv

Finans Norge har avgitt kommentarer til Finanstilsynets utkast til revidert rundskriv om vurdering av risiko og kapitalbehov i bankene. Finans Norge mener rundskrivet må vurderes etter den kommende evalueringen av pilar 2-rammeverket, og derfor utsettes til høsten.

Finans Norge går sammen med NHO

Finans Norge blir fra 1. januar 2023 en egen landsforening i NHO. Det er klart etter ekstraordinært årsmøte i Finans Norge, og vedtak i styret i NHO.

Bilde av NHO-sjef Ole Erik Almlid og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (t.h.). Foto.
NHO-sjef Ole Erik Almlid og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (t.h.) Foto: Moment Studio / Kilian Munch

Økt risiko, men solide banker

Selv etter en lang utfordrende periode med pandemi og senere krig i Europa, har bankene opprettholdt sin soliditet og har marginer til gjeldende kapitalkrav viser Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn».

Byggefasaden til Finanstilsynet. Foto.
Onsdag la Finanstilsynet frem rapporten Finansielt utsyn. Foto: Finans Norge

Pride, mangfold og inkludering i et 30-års perspektiv

Finans Norges kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne er tidligere stortingspolitiker og for 32 år siden var han en av dem som gikk i bresjen for at homofile skulle få inngå partnerskap. Hva tenker han om Pride, mangfold og inkludering nå, 29 år etter at...

En gjeng med mennesker som vinker til fotografen. Foto.
Foto: Kzenon/AdobeStock

Spørsmål og svar om lønnsoppgjøret 2022

Lurer du på hvorfor frontfaget setter rammen for lønnsoppgjøret i finans? Eller hvor mye hver enkelt får i lønnsøkning etter årets forhandlinger og hvorfor ikke alle i bedriften får samme lønnsøkning? Dette og mye mer får du svar på her.

Mann og dame som snakker sammen på kontoret.foto.
Foto: Ndabcreativity/AdobeStock

Økning i det sesongjusterte sykefraværet i finans

Det legemeldte sykefraværet øker i Finans Norges medlemsbedrifter for 1. kvartal 2022. I dette kvartalet utgjør legemeldt sykefraværsdagsverk 3,7 prosent av avtalte dagsverk. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en økning på 0,4 prosentpoeng. Totalt...

En syk mann som måler temperaturen.Foto.
Foto: LightfieldStudios/AdobeStock

Individuell pensjonssparing ned nesten 30 prosent

Nordmenn har spart langt mindre i individuell pensjon (IPS) ved første kvartal 2022, enn til samme tid i fjor. IPS-innbetalingene utgjorde ca. 250 millioner kroner – ned 29 prosent sammenlignet med første kvartal 2021. Det viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk fra livsforsikringsselskapene.