Tariffoppgjøret 2022 er godkjent og skal iverksettes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tariffoppgjøret 2022 er godkjent og skal iverksettes

Illustrasjonsfoto. Tariffavtaler i en stabel.

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 6. mai er nå godkjent av alle parter. Lønnstillegget på kr. 13 000 pr. år med virkning fra 1. mai skal iverksettes. 

Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO v/HK og Fagforbundet ble den 21. april 2022 enige om et anbefalt forslag som innebærer modernisering og endringer i de respektive Sentralavtalene. 

Det anbefalte forslaget er nå godkjent av Finans Norges hovedstyre og Finansforbundets og LOs organer, og skal iverksettes.

Les nærmere om hva endringene innebærer for perioden 01.mai 2022 - 30. april 2024:

Endringer i Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet

Endringer i Sentralavtalen mellom Finans Norge og LO v/HK og Fagforbundet

Nye lønnsregulativer fra 1. mai 2022

Ordinært lønnsregulativ

Avvikende lønnsregulativ

Protokoller fra oppgjøret

Protokoll mellom Finans Norge og Finansforbundet

Protokoll mellom Finans Norge og LO v/HK og Fagforbundet

Thomas Keiserud

Thomas Keiserud

Forhandlingsdirektør/advokat MNA

917 01 996 Thomas.Keiserud@finansnorge.no
Alexander A. Lange

Alexander A. Lange

Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon

957 33 289 Alexander.Lange@finansnorge.no