Nyheter Mai 2022

Gå til hovedinnhold

Nyheter Mai 2022

Skadestatistikk for 1. kvartal 2022

Erstatningene for landbasert forsikring totalt hittil i år ble på 13 milliarder kroner, mot 12,2 milliarder i fjor til samme tid. Det viser Finans Norges statistikk for 1. kvartal. Fjernede koronarestriksjoner trekker skadeutbetalingene opp på flere områder.

Brann for 1,6 milliarder kroner på få måneder

Flere storbranner trekker erstatningsutbetalingene opp. Det brant for rundt 1,6 milliarder kroner i private boliger og næringsbygg de første månedene i år, viser tall fra Finans Norge for første kvartal.

Illustrasjon av en brann
Foto: Виталий Сова / AdobeStock

Naturskadeforslag er vedtatt

Et flertall på Stortinget har vedtatt forslaget til omlegging av naturskadeforsikringsordningen. Høyre, FrP, SV og Venstre hadde i innstillingen fra justiskomiteen foreslått å sende forslaget tilbake, men fikk ikke støtte av KrF eller Rødt da Stortinget behandlet innstillingen tirsdag 24. mai.

Krav til ansvarsforsikring for elsparkesykler innføres

Nå skal små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må dermed ha ansvarsforsikring. Endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

Hvorfor er regjeringens skatteforslag uheldig?

Regjeringens forslag om økt formuesskatt innebærer dobbeltbeskatning for sparebankenes eiere. Bør det egentlig være slik, eller finnes det andre måter å innrette skattesystemet på for å unngå at sparebankenes eiere blir behandlet annerledes enn de som stiller kapital til rådighet for de store forretningsbankene? Les blogginnlegget til Iman Winkelman, direktør i Sparebankfore...

Velkommen til Finansnæringens dag 2022

21. juni inviterer Finans Norge til sin store årskonferanse Finansnæringens dag på The Hub i Oslo. Vi står overfor større utfordringer enn på lenge, og vi er alle gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Det er vårt skjebnefellesskap.

Banneret "Velkommen til Finansnæringens dag". Illustrasjon.

Solid jobbvekst etter pandemien

Finans Norges Jobbskapertall viser at arbeidsmarkedet har hentet seg kraftig inn etter pandemien. I første kvartal 2022 er det 112 500 flere sysselsatte enn ett år tidligere, godt over målsatt vekst som er nødvendig for å bevare velferdsnivået i norsk økono...

Tre kollegaer som ser på en PC. Foto.
Jobbskapertallet er en kvartalsrapport fra Finans Norge som viser hvordan Norge ligger an i målet om å skape 1 million nye jobber innen 2050. Foto: puhha / Adobe Stock

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov

Kompetansesjekken 2022 viser at 77 prosent av den norske finansnæringen har et udekket kompetansebehov. Det er spesielt innenfor bærekraft og IT bedriftene rapporterer at de trenger mer kompetanse, men også innenfor områder som analyse, etterlevelse/complia...

En dame som sitter og ser inn i en pc-skjerm.Foto.
Foto: AdobeStock/Adam121

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2022

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Økt formueskatt rammer landets sparebanker

Regjeringen foreslår gjennom revidert nasjonalbudsjett å øke formueskatten for upersonlige skatteytere. Forslaget vil medføre en ytterligere økning i beskatningen av sparebankene, og innebærer også en dobbeltbeskatning av alle egenkapitalbeviseiere. Sparebankforeningen mener skatteskjerpelsen står i motstrid til løftene regjeringspartiene ga gjennom Hurdalsplattformen.

Forstår kundene virkningen og risikoen i avtalen de inngår?

Ny finansavtalelov stiller en rekke krav og styrker forbrukervernet. De autoriserte rådgiverne må derfor oppdateres for å sikre kompetanse og gi trygg rådgivning. Les hva Lise Ljungmann Haugen, advokat i Finans Norge og fagrådsleder i FinAut, sier om hvordan ny finansavtalelov påvirker rådgivere, bransjen og forbrukeren. 

Stabile og høye tall for autorisasjonsprøver

FinAuts statistikk for første kvartal er klar. Den viser stabile og høye tall for autorisasjonsprøver. Tallene viser også en liten stigning for antall innmeldte i autorisasjonsordningene Skadeforsikring og Personforsikring. Se hele statistikken hos FinAut.

Robust finansiell infrastruktur i Norge

I Finanstilsynets Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 2022 fremheves at den finansielle infrastrukturen i Norge er robust, og at de sentrale foretakene har gode beredskapsplaner. Finansnæringen legger ned store ressurser i å bygge et solid forsvarsverk mot digital kriminalitet, årets ROS-analyse anerkjenner den gode innsatsen i næringen.

Et revidert nasjonalbudsjett i en grønnere retning

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 styrker regjeringen satsingen på grønn omstilling av norsk næringsliv. Et sterkere og tettere internasjonalt samarbeid gjennom InvestEU og EUs grønne giv vil bidra til å akselerere det grønne skiftet, sier Idar Kreutzer,...

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener at det er svært viktige signaler fra regjeringen at EUs omfattende regelverk på bærekraft skal innføres så raskt som mulig i Norge. Foto: Kilian Munch

Revidert budsjett: Saker av betydning for finansnæringen

I det reviderte nasjonalbudsjettet 2022 var det få saker av direkte betydning for finansnæringen. Se hele listen og les Finans Norges kommentarer.

Norske sedler. Foto.
I forslag til revidert budsjett øker regjeringen blant annet satsing på gjennomføring av klima- og miljøregelverk fra EU. Foto: Henning Marquardt/Adobe Stock

Naturskadeforslag foreslås tilbakesendt

Flertallet i Stortingets justiskomité foreslår å sende tilbake forslaget til omlegging av naturskadeforsikringsordningen. Det er partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre som utgjør flertallet. – En meget fornuftig håndtering av en vanskelig sak, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

Norge vant EM-finalen i Pengequiz

I en spennende finale tirsdag 10. mai, der elever fra 29 land i Europa deltok, gikk Emil og Jonas fra Gjerdrum ungdomsskole helt til topps! Hakk i hel fulgte Italia på andreplassen, mens Irland kom på tredje. Nå venter Brussel-tur på gutta, og klassen kan...

Bilde av Jonas og Emil som feirer.
Med null feil og best tid gikk de norske gutta seirende ut av EM-finalen. Foto: Gjerdrum skole

Medeierskap – et alternativ når frontfagsrammen er for trang?

Finansnæringen sliter med å holde frontfagsrammen. Kompetanseskiftet er en viktig årsak. En annen viktig årsak er de jevnt over gode økonomiske resultatene i næringen. Går virksomheten godt, vil de ansatte gjerne ha en del av verdiskapningen og det oppstår et lønnspress. Det kan derfor være fornuftig å se på ordninger som gjør at de ansatte kan ta del på eiersiden av...

Forlenget overgangsregel for økt systemrisikobuffer

Finans Norge har i et brev til Finansdepartementet anmodet om å forlenge overgangsregelen for økt systemrisikobuffer for de mindre bankene fra utgangen av 2022 til utgangen av 2025. I brevet peker Finans Norge på at en forlenget overgangsregel er nødvendig...

Finansdepartementet. Foto.
Finansdepartementet. Foto: Finans Norge

Klare for finale!

Emil og Jonas er klare for tirsdagens EM-finale i Pengequiz. Klasse 10.2 ved Gjerdrum ungdomsskole vant NM i mars, og de to gutta er plukket ut for å representere klassen sin. I finalen møter de ungdom fra 28 andre land i Europa. For å bli bedre på personli...

Bilde av de fire utenfor skolen.
Før helgen var Odal Sparebank på besøk på skolen for å preppe EM-deltakerne i personlig økonomi-temaer: Fra venstre Lars Petter Musiol, Emil Ødegaard Hippe, Jonas Teksum og Torgeir Thoresen. Foto: Gjerdrum skole.

Er du vår nye direktør for inkasso?

Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge og bidra til at våre medlemmer får gode rammer til å utøve sine viktige samfunnsoppdrag? Bransjeområdet inkasso er et nyetablert område i Finans Norge med store utviklingsmuligheter.

Bankpakken vil sikre likere konkurransevilkår mellom banker

EUs reviderte kapital- og krisehåndteringsregelverk (bankpakken) vil ifølge Finansdepartementet tre i kraft i Norge 1. juni. Finans Norge har nylig avgitt høringsuttalelse om forslaget til forskriftsendringer.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg