Tariffoppgjøret i finans har startet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tariffoppgjøret i finans har startet

Runa Opdal Kerr.Foto.
– Vårt mål er å komme til enighet uten bistand, og innenfor frontfagsrammen, sier Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Onsdag 20. april startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Det er satt av to dager til forhandlingene.

 – I år skal det forhandles om både lønn og innholdet i sentralavtalene og vi håper å komme til enighet med våre to forhandlingsmotparter i løpet av disse to dagene, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Runa Opdal Kerr.

Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO og forhandlingene foregår på Radisson Blu Scandinavian i Oslo.

Det er satt av to hele dager til forhandlingene, 20. og 21. april.

Mange mennesker rundt forhandlingsbordet.Foto.
Fra åpningen av forhandlingene med Finansforbundet, med Vigdis Mathisen som forhandlingsleder for Finansforbundet og Runa Opdal Kerr, forhandlingsleder for Finans Norge. Foto: Finans Norge
Mange mennesker rundt forhandlingsbordet. Foto.
Fra åpningen av forhandlingene med LO med Christopher R. Beckham som forhandlingsleder for LO og Runa Opdal Kerr, forhandlingsleder for Finans Norge. Foto: Finans Norge

De ulike avtalene i finans

Hovedavtalen og Sentralavtalen er forhandlet frem av Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO, og omfatter de fleste som jobber i finans.

 1. Hovedavtalen
  Gir sammen med Arbeidstvistloven regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Danner grunnlaget for samarbeidet mellom partene, også i den enkelte bedrift.
 2. Sentralavtalen
  Regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår. Reforhandles til våren i forbindelse med lønnsoppgjøret.
 3. Bedriftsavtaler
  Fastsetter blant annet lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i Sentralavtalen og som gjelder i den enkelte bedrift.
 4. Særavtaler
  Lokale avtaler mellom partene som ikke inngår i bedriftsavtalen.
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Bilde av heftene "sentralavtale" mellom Finans Norge og hhv Finansforbundet og LO.Foto.
Ved forrige hovedoppgjør i 2020 ble avtalene prolongert.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbunde...

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i...