Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Bilde av heftene "sentralavtale" mellom Finans Norge og hhv Finansforbundet og LO.Foto.
Ved forrige hovedoppgjør i 2020 ble avtalene prolongert.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen ser ut til å være over et normalt nivå. Konkurranseutsatt industri er også i år helt avhengig av at andre næringer ikke bevilger seg høyere lønnstillegg enn hva denne industrien tåler.

– Vårt mål er som alltid at vi holder oss innenfor frontfagsrammen. For at våre medlemsbedrifter skal ha muligheten til å være konkurransedyktig overfor arbeidstakerne, må de ha nødvendig rom for lokale tillegg, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Finans Norges forhandlingsutvalg

Finans Norges forhandlingsutvalg er sammensatt av representanter fra arbeidsgivermedlemmer:

 • Brita Alsos, DNB
 • Per-Espen Magnussen, Gjensidige
 • Even Kokkvold, Røros Sparebank
 • Laila Lygre, Nordea
 • Kirsten Grutle, KLP
 • Anine Nicolaisen, Danske Bank

Forhandlingsutvalget ledes av Runa Opdal Kerr i Finans Norge og vil også bestå av representanter fra administrasjonen i Finans Norge.

Bilde av personene som er med i forhandlingsutvalget
Fra venstre: Runa Opdal Kerr, Per-Espen Magnussen, Anine Nicolaisen, Laila Lygre, Brita Alsos, Kirsten Grutle og Even Kokkvoll. Foto: Finans Norge

Les også Runa Opdal Kerrs siste blogg om forhandlingene.

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

De ulike avtalene i finans

Hovedavtalen og Sentralavtalen er forhandlet frem av Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO, og omfatter de fleste som jobber i finans.

 1. Hovedavtalen
  Gir sammen med Arbeidstvistloven regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Danner grunnlaget for samarbeidet mellom partene, også i den enkelte bedrift.
 2. Sentralavtalen
  Regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår. Reforhandles til våren i forbindelse med lønnsoppgjøret.
 3. Bedriftsavtaler
  Fastsetter blant annet lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i Sentralavtalen og som gjelder i den enkelte bedrift.
 4. Særavtaler
  Lokale avtaler mellom partene som ikke inngår i bedriftsavtalen.