Nyheter April 2021

Gå til hovedinnhold

Nyheter April 2021

På høring om Finansmarkedsmeldingen

Torsdag 28. april avholdt Stortingets finanskomité høring om Finansmarkedsmeldingen 2022. Administrerende direktør Idar Kreutzer deltok på vegne av Finans Norge.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge på høring i Stortingets finanskomité.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge på høring i Stortingets finanskomité. Foto: Stortinget

DSB og Finans Norge fortsetter samarbeidet

I 2018 inngikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Finans Norge en samarbeidsavtale hvor målet er å redusere klimarisiko, og utveksle kunnskap og data om naturskader. Nå er samarbeidsavtalen fornyet.

Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør i DSB og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, signer samarbeidsavtalen. Foto: Finans Norge
Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør i DSB, og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. Foto: Finans Norge

Webinar om Forbruker og Finanstrender

FinAut inviterer til webinar hvor resultatene fra årets Forbruker- og finanstrender presenteres. Webinaret er åpent for alle og avholdes torsdag 5. mai kl 13.00-14.00. Lenken til Teams-webinaret og mer om undersøkelsen hos FinAut.

Schilbred Fasmer ny styreleder i Finans Norge

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-bank ble valgt som ny styreleder i Finans Norge på årsmøtet 27. april. Geir Bergskaug, Sparebanken Sør overtar styrelederjobben i Sparebankforeningen.

Benedicte Schilbred Fasmer, Konserndirektør i SpareBank 1 SR-Bank og ny styreleder i Finans Norge. Foto.
Benedicte Schilbred Fasmer, Konserndirektør i SpareBank 1 SR-Bank og ny styreleder i Finans Norge. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Håndhevelse av sanksjoner mot Russland

EUs nye sanksjoner mot Russland har som hovedsiktemål å ramme Russlands krigsmaskineri. De vedtatte sanksjonene er omfattende og kraftfulle. Norge har fullt ut sluttet seg til EUs sanksjonsregime. Gjennomføringen av sanksjonene mot Russland medfører imidlertid også flere utfordringer. Det skriver Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge i et blogginnlegg. 

Klimarisiko: Viktig med deling av skadedata

Mer og kraftigere ekstremvær er ventet å føre til større og hyppigere skadeutbetalinger i årene som kommer. I finansmarkedsmeldingen fremheves skadeforsikringsnæringen som en viktig samarbeidspartner for det offentlige i arbeidet med klimatilpasning og...

Hege Hodnesdal. Foto.
Hege Hodnesdal er direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: kolonihaven.no

Solvens II-revisjonen

I årets finansmarkedsmelding støtter regjeringen finansnæringen i arbeidet med EUs soliditetsregelverk for forsikring.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Finansnæringen viktig pådriver for bærekraftig omstilling

Finans Norge mener det er positivt at regjeringen omtaler finansnæringen som en viktig pådriver i den bærekraftige omstillingen i Finansmarkedsmeldingen. Det er gledelig at grønn omstilling, bærekraftig finans og klimarisiko har en fremtredende plass i...

Agathe Schjetlein. Foto.
Agathe Schjetlein er direktør for bærekraft i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Hensynet til forbrukere står sentralt i årets melding

Hensynet til forbrukerne er et sentralt tema i finansmarkedsreguleringen og i årets melding, spesielt med blikk på forbrukslånsmarkedet. Det er viktig at man finner riktig balanse mellom for stor gjeldsvekst og viktigheten av å få lån.

Gry Nergård. Foto.
Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Likeverdige konkurransevilkår − forutsetning for finansiell stabilitet

I årets finansmarkedsmelding legger regjeringen vekt på betydningen av solide banker og likeverdige konkurransevilkår i det norske markedet. – Finans Norge har over lang tid vært opptatt av likeverdige konkurransevilkår mellom banker i Norge, en viktig...

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Finansmarkedsmeldingen 2022

Årets finansmarkedsmelding gir en god og bred anerkjennelse av finansnæringens rolle på flere områder. Les mer om innholdet i meldingen, og Finans Norges kommentarer.

Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Medlemsmøte om forsikringsdistribusjonsdirektivet

Forsikringsforeningen inviterer til medlemsmøte torsdag 28.april om innføringen av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD). Direktivet regulerer adgangen til å drive forsikringsvirksomhet og innføres tredelt i Norge gjennom den nye forsikringsformidlingsloven med forskrifter, og gjennom bestemmelser i finansforetaksloven og forsikringsavtaleloven. Endringer i forsikringsa...

Enighet i tarifforhandlingene i finansnæringen

Etter forhandlinger 20. og 21. april ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Det gis et generelt tillegg pr. 1. mai 2022 på kr. 13.000 pr. år. Det fremforhandlede forslaget er i tråd med frontfagets ramme.

Bilde av alle tariffavtalene

Finanstilsynets manglende forutsigbarhet er problematisk

Over tid har det bygget seg opp en stadig sterkere frustrasjon blant mange av Sparebankene som opplever at Finanstilsynet i liten eller ingen grad viser evne til å opptre med den forutsigbarhet man kan forvente fra myndighetenes side. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, i Dagens Næringsliv. 

Bærekraftkonferansen 2022 – tap av natur som finansiell risiko

På Finans Norges årlige Bærekraftkonferanse settes naturrisiko på agendaen. På lik linje med klimarisiko er tap av natur en finansiell risiko gjennom selskapene som finansnæringen investerer i, låner ut til, rådgir og forsikrer. Naturrisiko er ofte lite...

Trær sett nedenfra og opp. Foto.
Foto: proslgn/Adobe Stock

Tariffoppgjøret i finans har startet

Onsdag 20. april startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Det er satt av to dager til...

Runa Opdal Kerr.Foto.
– Vårt mål er å komme til enighet uten bistand, og innenfor frontfagsrammen, sier Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Ønsker treffsikre regler for inn- og utleie av arbeidskraft

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Det er viktig å ha rammeverk som fremmer et seriøst arbeidsliv og som sikrer trygge og forutsigbare ansettelsesforhold, hvor hovedregelen er fast ansettelse. Tiltakene må være treffsikre og ikke gi utilsiktede og uheldige konsekvenser for næringslivet. Det forslaget...

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Bilde av personene som er med i forhandlingsutvalget
Finans Norges forhandlingsutvalg: Fra venstre, Runa Opdal Kerr, Per-Espen Magnussen, Anine Nicolaisen, Laila Lygre, Brita Alsos, Kirsten Grutle og Even Kokkvoll. Foto: Finans Norge

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i industrien. Frontfagsrammen ble 3,7...

Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Bilde av heftene "sentralavtale" mellom Finans Norge og hhv Finansforbundet og LO.Foto.
Ved forrige hovedoppgjør i 2020 ble avtalene prolongert.

Hvorfor gjør folk ting de vet er galt?

Ny etikkpodkast fra FinAut: Hvorfor gjør folk ting de vet er galt? Og hvordan kan man snu en problematisk praksis når det er krevende å si ifra? Hør filosofen Einar Øverenget diskuterer dette sammen med Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og styreleder i FinAut.

Kapitalforvaltning – ny norsk paradegren?

Norge bør tilstrebe å bli et internasjonalt sentrum for kapitalforvaltning. Les debattinlegget til lederne i Finans Norge, Verdipapirfondenes forening og Verdipapirforetakenes Forbund i Finansavisen. 

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Tirsdag ble det presisert i forskrift at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn eller ta ut kontanter, enten i bankenes egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Finans Norge er opptatt av at kontanter tilbys så lenge samfunnet ønsker det. 

Godt fornøyd med rådgivningen

Hele 95 prosent av de som har mottatt rådgivning i 2021 svarer at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen. Det viser Forbruker- og finanstrender 2022, som Kantar har gjennomført for FinAut. Les mer hos Finaut.no 

Ny europeisk merkeordning for bærekraftig eiendom

Eiendomssektoren er en viktig bidragsyter for å nå målene om reduserte klimagassutslipp i Europa. En ny europeisk merkeordning er lansert for styrke grønn finansiering av eiendom. Finans Norge støtter initiativet til ny merkeordning, som på sikt vil kunne bidra til en mer bærekraftig eiendomssektor også i Norge.