Se Finanslunsj spesial 8. mars-sending

Gå til hovedinnhold

Se Finanslunsj spesial 8. mars-sending

Collage av portrettbilder av gjester i studio på webinaret. Foto.

Kvinneandelen synker i finansnæringen! Hva skjer? Se opptaket av Finanslunsj spesial 8. mars. Her møter du Finans Norge, Finansforbundet og gjester fra Kvinner i Finans Charter, KLP og Equality Check. Du får også presentert rykende ferske likestillingsindikatorer for finansnæringen.

Vi dypdykker i temaet på selveste Kvinnedagen og presenterer rykende ferske likestillingsindikatorer for finansnæringen. Direktør Runa O. Kerr, Finans Norge og forbundsleder Vigdis Mathisen, Finansforbundet kommenterer funnene og diskuterer videre tiltak.

I tillegg vil Kvinner i finans charter og Equality Check bidra med innsikt om hvilke utfordringer næringen står overfor.

Tom Staavi og Jan Erik Fåne leder oss gjennom webinaret #finanslunsj

 

Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingss...

Kvinne og mann på arbeidsplass. Foto.
Foto: ndabcreativity / adobe stock

Bransjeanbefaling økonomisk likestilling

Kunnskap og oversikt over egen økonomi og finansiell sårbarhet er viktig for den enkeltes evne til å gjøre gode valg. Dette gjelder også i familieforhold. Det er viktig at kunnskapen og oversikten over en families privatøkonomi er likt fordelt mellom...

illustrasjonsbilde av treklosser med kvinnetegn, erliktegn og mannstegn