Nyheter mars 2022

Gå til hovedinnhold

Nyheter mars 2022

Nytt nummer av Finansrett

Les 76 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den endrede forsikringsavtaleloven som trer i kraft 01.07.22, sanksjonsregler knyttet til krigen i Ukraina, og proposisjon om endringer i forsikringsordningen for naturskade.

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Innføring av EUs bankpakke i Norge

Finansdepartementet har lagt frem forslag til forskrifter som gjennomfører EUs bankpakke. Departementet tar sikte på å sette loven og tilhørende forskriftsregler i kraft 1. juni 2022. Innføring av bankpakken i Norge er viktig for å sikre like konkurransevilkår og at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU.

Ny statlig låneordning for grønne lån

Regjeringens nye låneordning for grønne vekstlån skal bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og kutte klimagassutslipp. – En kombinasjon av offentlig virkemiddelbruk og privat kapital er helt nødvendig for å finansiere omstillingen vi nå står i,...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Natur- og værskader for 28 milliarder på ti år

Natur- og værskader førte til erstatninger på over 28 milliarder kroner de siste ti årene for bygninger og innbo. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Tallene presenteres i Finans Norges klimarapport.

Oversvømt hus og hage
Foto: Ørn Borgen / NTB

Quantfolio første fintech-selskap med i FinAut

– Informasjon og rådgivning til kunder skjer i økende grad digitalt. Ved å ha fintech-selskaper som medlem i FinAut, vil de måtte forplikte seg til å etterleve God skikk som vil bidra på en enda sterkere måte å trygge forbrukeren i et digitalt finansmarked, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge. Les mer hos FinAut.

Digitalt skifte av dødsbo

Regjeringen foreslår endringer i arveloven som skal legge til rette for digitale prosesser for skifte av dødsbo. Det er gledelig at regjeringen har tatt hensyn til de endringene Finans Norge har bedt om.

Gratulerer til ny sentralbanksjef

Grunnet krigen i Ukraina er Jens Stoltenberg bedt om å forlenge sitt engasjement som sjef for NATO. Men vi er heldige som hadde to sterke og likeverdige kandidater til jobben i utgangspunktet. Norge får en fremragende sentralbanksjef i Ida Wolden Bache.

Ida Wolden Bache under pressekonferanse. Foto.
Ida Wolden Bache blir ny sentralbanksjef. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank

Sparebankforeningen søker ny administrerende direktør

Er du Sparebankforeningens neste administrerende direktør? Sparebankforeningen er en integrert del av Finans Norge og har som formål å fremme sparebankenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet. Les mer om stillingen på finn.no.

Norges Bank setter opp renten til 0,75 prosent

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten til 0,75 prosent, og legger opp til en høyere prognose for styringsrenten slik at renten øker til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år. Videre skal motsylisk kapitalbuffer økes til 2,5 prosent i mars 202...

Fasaden til Norges Bank. Foto.
Foto: Espen Schive, Norges Bank

Gjerdrum skoles 10-klasse vant Pengequiz 2022

Gjerdrum ungdomsskoles 10-klasse stakk av med seieren i NM-finalen i Pengequiz, som ble avholdt tirsdag 22. mars. Elevene hadde alt rett og var kjappest i Kahoot-finalen, med klasse 9C fra Li skole på andre og Børselv skole på tredjeplass, også de med korre...

Bilde av klasse 10 ved Gjerdrum skole. Foto.
Det var en stolt gjeng som kunne juble etter at den direktesendte Youtube-sendingen var over og pallen var klar. I front de fire gutta som svarte på vegne av klassen. Foto: Gjerdrum skole

Sparebankstiftelser omfattes ikke av åpenhetsloven

1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Det har i forbindelse med den nye loven blitt stilt spørsmål ved hvorvidt sparebankstiftelser er omfattet av loven. En ny juridisk betenkning fastslår at sparebankstiftelsene normalt ikke oppfyller lovens vilkår, og dermed som utgangspunkt ikke er underlagt kravene i åpenhetsloven.

Endringer i hjemmekontorforskrift fra 1. juli

Regjeringen har nå fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Justeringene er langs de linjer som ble foreslått av Solberg-regjeringen våren 2021. – Det betyr at kravet til skriftlig avtale ved hjemmearbeid også vil gjelde...

En person foran en pc som er i et digitalt videomøte. Foto.
Foto: Fizkes/AdobeStock

EUs sanksjoner mot Russland innført i Norge

EUs omfattende sanksjonsregelverk mot Russland er innført i norsk rett. Ifølge Regjeringen er sanksjonene de mest omfattende innført i Norge. – Finansnæringen i Norge er godt forberedt, vi har høy beredskap i oppfølgingen av sanksjonene, sier Idar Kreutzer.

dar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Finansnæringen skal forvalte sanksjonsregelverket etter beste evne, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag forsvinner

Stortinget har fredag 18. mars vedtatt å fjerne adgangen til å inngå midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Adgangen har vært gjeldende uten at arbeidsgiver måtte begrunne midlertidigheten, og inntil tolv måneder i samme stilling. Endringen gjelder fr...

Kontorpult med pc og kaffekopp på.Foto.
Foto: BluPlanetStudio/AdobeStock

Status på ny finansavtalelov

Finans Norge gir her en foreløpig oversikt over den kommende finansavtaleloven. Samtidig lanserer vi en ny samleside som vil bli oppdatert fortløpende om det pågående arbeidet og hvordan den nye reguleringen påvirker finansnæringen og deres kunder. 

Regjeringsbygget i Oslo. Foto.
Foto: tony740607 / adobe stock

Rockestjerner på sparebankscenen

Nylig møtte jeg en kvinnelig banksjef som ble omtalt som en rockestjerne av sine medarbeidere. Rockestjernene er våre kollektive forbilder på veien mot en enda mer mangfoldig og likestilt sparebanksektor. Les blogginnlegget til Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen.

Finansnæringens rolle i det grønne skiftet

Kristian Ruth, fagsjef for bærekraft i Finans Norge, gjester podcasten «Finans i Fjæra» for å snakke om hvorfor finansnæringen er viktig i omstillingen til lavutslippssamfunnet og hva vi i Finans Norge gjør. Lytt til episoden på Acast. 

Inkassobransjen blir en del av Finans Norge

Finans Norge blir ny hovedorganisasjon for deler av den norske inkassobransjen når Intrum, Kredinor, Lowell og Axactor melder seg inn. Finans Norge har lagt til rette for at flere inkassoselskaper kan melde seg inn i Finans Norge, og forventer medlemsvekst...

Logoene til inkassoselskapene Kredinor, Intrum, Axactor og Lowell. Foto.

Mindre forsikringssvindel under koronaepidemien

I fjor ble det avdekket noe mindre forsikringssvindel sammenlignet med året før. Mindre reiseaktivitet på grunn av koronaepidemien og dermed nedgang i reisesvindel, er den viktigste årsaken.

Person ser gjennom forstørrelsesglass. Foto.
Foto: BillionPhotos.com/Adobe Stock

FinAuts årsstatistikk 2021

Årsstatistikken for 2021 viser at det ble gjennomført 8 374 kunnskapsprøver, etikkprøver og praktiske prøver i FinAut. Ved årsskiftet var det 13 114 kandidater i FinAuts autorisasjonsordninger, og av disse er det 9 570 autoriserte som til sammen har 23 073 aktive autorisasjoner. Se hele statistikken hos FinAut.

Oppdaterte indikatorer for likestilling i finans

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2021.

Se Finanslunsj spesial 8. mars-sending

Kvinneandelen synker i finansnæringen! Hva skjer? Se opptaket av Finanslunsj spesial 8. mars. Her møter du Finans Norge, Finansforbundet og gjester fra Kvinner i Finans Charter, KLP og Equality Check. Du får også presentert rykende ferske likestillingsindik...

Collage av portrettbilder av gjester i studio på webinaret. Foto.