Skadestatistikk for 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk for 2021

Erstatningene for landbasert norsk skadeforsikring økte fra 43,7 milliarder kroner i 2020 til 45,7 milliarder kroner i 2021. Størst økning er det på brann- og vannskader på bygninger og innbo, viser Finans Norges årlige skadestatistikk.

Erstatning etter brann i bygning økte med nesten 8 prosent fra 2020 til 2021, og vannskadene økte med 15 prosent. Dette skyldes en kombinasjon av kald vinter i 2021, hjemmekontor og økt bruk av vanntilkoblede maskiner og elektriske apparater. I 2021 var det også en del store næringsbranner i avfallsanlegg og skoler. 

Økte bilerstatninger etter koronanedgang

Koronatiltakene i 2020 medførte en del mindre bilkjøring, særlig i rush-trafikken, og dermed mindre kollisjonsskader. Men i 2021 er det økte erstatninger etter bilkollisjoner igjen samtidig med at vinteren 2021 ga noe flere skader. Erstatningsbeløp totalt på motorkjøretøy ble på 16,4 milliarder kroner i 2021 som er en økning på nesten 6 prosent fra 2020. Hvor ansvar, kasko og redning økte mest. 

Om statistikken

Skaderapport for 2021 for landbasert norsk skadeforsikring viser hvordan antall skader og erstatningsbeløp fordeler seg på de viktigste bransjene og skadetypene.

Mer statistikk for skadeforsikring kan du lese her.

Kari Mørk

Kari Mørk

sjefaktuar skadeforsikring

951 47 255 Kari.Mork@finansnorge.no