Markedsstatistikk for skadeforsikring 4. kvartal 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for skadeforsikring 4. kvartal 2021

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Utvikling innen skadeforsikringsprodukter

Samlet premievolum per 4. kvartal i år er på 72,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 7 prosent fra tilsvarende kvartal i 2020. Økningen skyldes kombinasjon av antallsvekst og kostnadsvekst.

Motorforsikringer har et premievolum på 27,4 milliarder kroner; en økning på 8 prosent fra 2020. Hjem, villa og hytte har et premievolum på 14,1 milliarder kroner som er en økning på nesten 4 prosent fra 2020, mens næringsbygg økte med nesten 11 prosent fra i fjor og har et premievolum på 10,3 milliarder kroner.

Personproduktene samlet utgjør 11,0 milliarder kroner hvor 40 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er via arbeidsgiver med nesten 90 prosent. Samlet er det 696 500 forsikrede som har behandlingsforsikring og dette er en økning på drøye 7 prosent fra 4.kvartal 2020.

Reiseforsikring har et premievolum på nesten 3,8 milliarder kroner per 4. kvartal 2021 som er en økning på 2 prosent fra 2020.

Mange har skaffet seg kjæledyr i det siste, så der er det en antallsvekst på drøye 10 prosent fra i fjor. Det er nesten 277 000 kjæledyr som nå har forsikring hos Finans Norge sine medlemmer.

Konsolidering i markedet

Det er konsolidering i markedet ved at enkelte av de store selskapene har overtatt, eller er i ferd med å overta, noen av de mindre forsikringsselskapene. Tryg overtar Codan Norge (i løpet av 1. kvartal 2022), og Storebrand inngikk avtale med Insr fra høsten 2020 (fornyelse av forsikringsavtalene etter som de har forfall i Insr).

Slik bruker du grafen

Grafen er interaktiv. Du kan klikke på menyen øverst til høyre i grafen for å laste ned regneark eller få frem andre detaljer. I tillegg kan du klikke inne i grafen for å velge hva du vil se.