Nyheter januar 2022

Gå til hovedinnhold

Nyheter januar 2022

Uværsskader etter stormfull helg

Hittil er det meldt inn rundt 3 000 skademeldinger til forsikringsselskapene etter uværet den siste helgen i januar. Erstatningene er så langt anslått til rundt 200 millioner kroner.

Store bølger. Foto.
Foto: Finans Norge

Bruk EØS-avtalens muligheter til påvirkning

Norge har gode muligheter til å påvirke regelverkene i utredningsfasen, gjennom aktiv deltagelse i ulike arbeidsgrupper i EU-kommisjonen. Finans Norge ønsker derfor forslaget til endrede arbeidsrutiner for departementene i EØS-arbeidet velkommen, ettersom norsk finansnæring får nesten all sin regulering gjennom EØS-avtalen. Les høringsuttalelsen.

Er finansspråket helt gresk for deg?

Oppstarten av et nytt år betyr også oppstart av en ny periode for mange av de løpende avtalene dine. Har du lest dem? Og forstår du hva som står der? Er EPK, IPS, forvaltning, misligholdsbeføyelser, naturalytelse og mangelsbedømmelse kjente og greie begrepe...

Mann ser opp på et tegnet smilefjes på grønn bakgrunn. Foto.
Foto: BillionPhotos / Adobe stock

Regjeringen viderefører nasjonalt samarbeid om bærekraftig finans

En vellykket omstilling til lavutslippssamfunnet vil kreve et godt koordinert samspill mellom myndigheter, næringsliv, finansnæring og akademia. Finans Norge opplever det som svært positivt at regjeringen nå har besluttet å gjenoppta den nasjonale...

Bilde av grønne, finansielle grafer. Foto.
Foto: adempercem/AdobeStock

Norske finansforetak mindre eksponert mot klimarisiko

En kartlegging av klimarisiko i norske finansforetak viser at norske foretak er mindre eksponert mot utsatte sektorer sammenlignet med land som Sveits og Østerrike. Det viser en fersk rapport fra 2° Investing Initiative (2DII). 

Forslag til ny stiftelseslovgivning representerer ingen forenkling

Myndighetenes forslag om ny stiftelseslovgivning er utvilsomt gode nyheter for de som lever av å selge rådgivningstjenester på området for virksomhetsorganisering, men representerer for øvrig et direkte angrep på stiftelsessektoren. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen, på minervanett.no.

Avklaringer om Finanstilsynets IRB-rundskriv

Finansdepartementet har gitt avklaringer til forståelsen av Finanstilsynets rundskriv om krav til bankenes IRB-modeller. Klargjøringen er sentral i vurderingen av rundskrivets status, mener Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Bilde av Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Fintech-selskaper til Finans Norge

En voksende fintech-industri begynner også å vise seg i medlemsmassen til Finans Norge. Siden det ble åpnet for fintech-medlemskap i 2018 har 14 selskaper blitt en del av fellesskapet. I løpet av høsten har Lunar, Clinsj, Fixrate og Neonomics blitt medlemme...

Logo av fintech-selskapene Lunar, Clinsj, Fixrate og Neonomics AS. Foto.

Forsikringskonferansen 2022

Har du fått med deg påmeldingsfrist i dag? Imorgen starter den årlige forsikringskonferansen som i år gjennomføres digitalt. Det er den norske Forsikringsforeningen som står bak arrangementet.

Kvinne som deltar på digitalt møte. Foto.
Foto: Fizkes / Adobe Stock

Uendret styringsrente på 0,5 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, skriver Norges Bank i si...

Bilde av fasaden til Norges Bank. Foto.
Foto: Espen Schive, Norges Bank

Finansnæringens dag utsatt

Grunnet koronasituasjonen har Finans Norge besluttet å utsette gjennomføringen av Finansnæringens dag 2022. Vi ønsker å arrangere en fysisk konferanse uten restriksjoner, og ny dato er derfor satt til 21. juni. Vi ser frem til å se dere fysisk på The Hub!

Bilde av bygninger og bro på Barcode i Oslo. Foto,
Foto: Didrich Stenersen

Fremtidens ledere forener bærekraft med lønnsomhet

Fremtidens ledestjerner evner å sette bærekraft like høyt på agendaen som virksomhetens lønnsomhet, mener Idar Kreutzer og tidligere adm. direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen. Les innlegget i Dagens Perspektiv.

Skadene strømmer inn etter ekstremværet Gyda

Hittil er det meldt om rundt 2 000 skader etter ekstremværet Gyda, viser foreløpige tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. I tillegg kommer skader fra stormen de siste dagene som kom i etterkant av ekstremværet Gyda.

Bilde av store bølger og uvær. Foto.
Foto: bevisphoto / AdobeStock

Vann og flomskader etter ekstremværet Gyda

Rundt 1000 skader er så langt meldt inn til forsikringsselskapene etter ekstremværet Gyda, viser en foreløpig oversikt fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Bilde av store bølger og uvær. Foto.
Foto: bevisphoto / AdobeStock

Ny svindelmetode: Tappet over 600 000 kroner fra ofrenes kontoer

Tre kunder i Sparebanken Sør opplevde nylig at flere hundre tusen kroner forsvant fra kontoene deres etter en ny og svært kynisk telefonsvindel, skriver NRK. I stedet for at svindlerne ringer til ofrene, får de ofrene til å ringe dem.

Illustrasjonsbilde av en svindler. Foto.
Foto: Thaut Images/AdobeStock

Ønsker innspill til oppdatering av veileder til hvitvaskingsloven

I forbindelse med en pågående oppdatering av Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven, er Finans Norge invitert til å gi innspill. Medlemmer i Finans Norge oppfordres til å gi sine innspill for å synliggjøre uklarheter i den praktiske etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Fristen er 10. februar.

Gjeldsordningen bør være forbeholdt de med alvorlige gjeldsproblemer

Alle må i utgangspunktet ta ansvar for å nedbetale sin egen gjeld. Andre løsninger vil stride med pliktfølelsen om å gjøre opp for seg og virke støtende for skyldnere som gjør opp egne låneopptak til tross for stram og vanskelig økonomi. Det skriver Finans...

Dame som har slaktet sparebøssa og som holder seg fortvilet til pannen. Foto.
Illustrasjonsfoto: KasparGrindvald/AdobeStock

Ny hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet

Finans Norge og Finansforbundet har blitt enig om en ny revidert hovedavtale. Endringene i den nye hovedavtalen gjelder fra 1. februar 2022 og løper ut 2023.

Bilde fra forhandlingsbordet ved oppstart av forhandlingene mellom Finans Norge og Finansforbundet. Mange mennesker rundt et avlangt bort. Runa Opdal Kerr og Vigdis Mathisen på hver sin side av bordet og holder i et felles dokument.Foto.
Fra hovedavtaleforhandlingene i januar 2020, da man ble enig om å revidere hovedavtalen. Foto: Finans Norge

Finans Norge i Dagsnytt 18

Finans Norges informasjonsdirektør, Tom Staavi, var i Dagsnytt 18 for å debattere om offentlige myndigheter skal få raskere tilgang til nordmenns bankopplysninger. Se debatten på NRK TV.

Innspill til forsikringsavtaleloven

Finans Norge har sendt sine innspill til forslaget som ligger til behandling i Stortinget om forsikringsavtaleloven. Det er på tide med en modernisering av lovgivningen, men Finans Norge er ikke fornøyd med alle deler av forslaget eller med prosessen frem t...

Bilde av Stortinget. Foto.
Foto: Dreamnordno/Adobe Stock

Forbruksgjelden ble redusert med 7,1 prosent i løpet av 2021

Siden 1. januar 2021 har den totale forbruksgjelden blitt redusert med 7,1 prosent.  Nordmenns usikrede gjeld utgjør nå 148,5 mrd kroner. Det viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. januar. I løpet av desember måned ble forbruksgjelden redusert med 2,8...

Bilde av en dame som holder tre kredittkort i hånden.FOTO.
Illustrasjonsfoto: FarknotArchitect/AdobeStock

Digitalt statusmøte om julens cyberangrep

Nortura og Amedia ble rammet av omfattende dataangrep i julen. Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer medlemsbedrifter og partnere til digitalt statusmøte om angrepene 5. januar klokken 10. Finans Norge er en av eierne i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Illustrasjonsbilde cybersikkerhet. Foto.
Foto: Sikov/Adobe Stock