2022

Gå til hovedinnhold

2022

Digitalt statusmøte om julens cyberangrep

Nortura og Amedia ble rammet av omfattende dataangrep i julen. Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer medlemsbedrifter og partnere til digitalt statusmøte om angrepene 5. januar klokken 10. Finans Norge er en av eierne i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Illustrasjonsbilde cybersikkerhet. Foto.
Foto: Sikov/Adobe Stock

Hensynet til forbrukere står sentralt i årets melding

Hensynet til forbrukerne er et sentralt tema i finansmarkedsreguleringen og i årets melding, spesielt med blikk på forbrukslånsmarkedet. Det er viktig at man finner riktig balanse mellom for stor gjeldsvekst og viktigheten av å få lån.

Gry Nergård. Foto.
Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Likeverdige konkurransevilkår − forutsetning for finansiell stabilitet

I årets finansmarkedsmelding legger regjeringen vekt på betydningen av solide banker og likeverdige konkurransevilkår i det norske markedet. – Finans Norge har over lang tid vært opptatt av likeverdige konkurransevilkår mellom banker i Norge, en viktig...

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Medlemsmøte om forsikringsdistribusjonsdirektivet

Forsikringsforeningen inviterer til medlemsmøte torsdag 28.april om innføringen av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD). Direktivet regulerer adgangen til å drive forsikringsvirksomhet og innføres tredelt i Norge gjennom den nye forsikringsformidlingsloven med forskrifter, og gjennom bestemmelser i finansforetaksloven og forsikringsavtaleloven. Endringer i forsikringsa...

Finansmarkedsmeldingen 2022

Årets finansmarkedsmelding gir en god og bred anerkjennelse av finansnæringens rolle på flere områder. Les mer om innholdet i meldingen, og Finans Norges kommentarer.

Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Enighet i tarifforhandlingene i finansnæringen

Etter forhandlinger 20. og 21. april ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Det gis et generelt tillegg pr. 1. mai 2022 på kr. 13.000 pr. år. Det fremforhandlede forslaget er i tråd med frontfagets ramme.

Bilde av alle tariffavtalene

Finanstilsynets manglende forutsigbarhet er problematisk

Over tid har det bygget seg opp en stadig sterkere frustrasjon blant mange av Sparebankene som opplever at Finanstilsynet i liten eller ingen grad viser evne til å opptre med den forutsigbarhet man kan forvente fra myndighetenes side. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, i Dagens Næringsliv. 

Bærekraftkonferansen 2022 – tap av natur som finansiell risiko

På Finans Norges årlige Bærekraftkonferanse settes naturrisiko på agendaen. På lik linje med klimarisiko er tap av natur en finansiell risiko gjennom selskapene som finansnæringen investerer i, låner ut til, rådgir og forsikrer. Naturrisiko er ofte lite...

Trær sett nedenfra og opp. Foto.
Foto: proslgn/Adobe Stock

Ønsker treffsikre regler for inn- og utleie av arbeidskraft

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Det er viktig å ha rammeverk som fremmer et seriøst arbeidsliv og som sikrer trygge og forutsigbare ansettelsesforhold, hvor hovedregelen er fast ansettelse. Tiltakene må være treffsikre og ikke gi utilsiktede og uheldige konsekvenser for næringslivet. Det forslaget...

Tariffoppgjøret i finans har startet

Onsdag 20. april startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Det er satt av to dager til...

Runa Opdal Kerr.Foto.
– Vårt mål er å komme til enighet uten bistand, og innenfor frontfagsrammen, sier Finans Norges forhandlingsleder Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Bilde av personene som er med i forhandlingsutvalget
Finans Norges forhandlingsutvalg: Fra venstre, Runa Opdal Kerr, Per-Espen Magnussen, Anine Nicolaisen, Laila Lygre, Brita Alsos, Kirsten Grutle og Even Kokkvoll. Foto: Finans Norge

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i industrien. Frontfagsrammen ble 3,7...

Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Bilde av heftene "sentralavtale" mellom Finans Norge og hhv Finansforbundet og LO.Foto.
Ved forrige hovedoppgjør i 2020 ble avtalene prolongert.

Hvorfor gjør folk ting de vet er galt?

Ny etikkpodkast fra FinAut: Hvorfor gjør folk ting de vet er galt? Og hvordan kan man snu en problematisk praksis når det er krevende å si ifra? Hør filosofen Einar Øverenget diskuterer dette sammen med Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og styreleder i FinAut.

Kapitalforvaltning – ny norsk paradegren?

Norge bør tilstrebe å bli et internasjonalt sentrum for kapitalforvaltning. Les debattinlegget til lederne i Finans Norge, Verdipapirfondenes forening og Verdipapirforetakenes Forbund i Finansavisen. 

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Tirsdag ble det presisert i forskrift at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn eller ta ut kontanter, enten i bankenes egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Finans Norge er opptatt av at kontanter tilbys så lenge samfunnet ønsker det. 

Godt fornøyd med rådgivningen

Hele 95 prosent av de som har mottatt rådgivning i 2021 svarer at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen. Det viser Forbruker- og finanstrender 2022, som Kantar har gjennomført for FinAut. Les mer hos Finaut.no 

Ny europeisk merkeordning for bærekraftig eiendom

Eiendomssektoren er en viktig bidragsyter for å nå målene om reduserte klimagassutslipp i Europa. En ny europeisk merkeordning er lansert for styrke grønn finansiering av eiendom. Finans Norge støtter initiativet til ny merkeordning, som på sikt vil kunne bidra til en mer bærekraftig eiendomssektor også i Norge.

Én av fire har minsteordning

Ved utgangen av 2021 hadde 24 prosent av arbeidstakere med innskuddsordninger den laveste satsen på 2 prosent i pensjonssparing hos sin arbeidsgiver. Kun 3 prosent hadde maksimale innskuddssatser i sin pensjonsordning. Det viser tall Finans Norge har samlet...

Fire arbeidstakere snakker sammen på en arbeidsplass. Foto.
Foto: ndabcreativity / adobe stock

Det haster å koble seg på modernisert folkeregister

Alle finansinstitusjoner må koble seg på det moderniserte folkeregistret så snart som mulig. Mange har allerede søkt og fått selve tilgangen, men har ikke koblet seg på systemet.

Menneksemylder. Foto.
Foto: Wirestock/Adobe Stock

Økte husholdningsutgifter påvirker utviklingen i forbruksgjeld

Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. april viser at den totale usikrede gjelden nå er på 150 mrd kroner. Det er en økning med 1,3 mrd kroner siden forrige måned.  – Usikkerhet om hvordan økte utgifter vil slå ut i husholdningsbudsjettet kan bidra til å...

Foto: SydaProduction/AdobeStock

Nytt nummer av Finansrett

Les 76 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den endrede forsikringsavtaleloven som trer i kraft 01.07.22, sanksjonsregler knyttet til krigen i Ukraina, og proposisjon om endringer i forsikringsordningen for naturskade.

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Innføring av EUs bankpakke i Norge

Finansdepartementet har lagt frem forslag til forskrifter som gjennomfører EUs bankpakke. Departementet tar sikte på å sette loven og tilhørende forskriftsregler i kraft 1. juni 2022. Innføring av bankpakken i Norge er viktig for å sikre like konkurransevilkår og at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU.

Ny statlig låneordning for grønne lån

Regjeringens nye låneordning for grønne vekstlån skal bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og kutte klimagassutslipp. – En kombinasjon av offentlig virkemiddelbruk og privat kapital er helt nødvendig for å finansiere omstillingen vi nå står i,...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch