2022

Gå til hovedinnhold

2022

Myndighetenes tiltak fungerer - forbruksgjelden stabil på 150,2 mrd kroner

Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. mai viser at total usikret gjeld er 150,2 mrd kroner. Forbruksgjelden synes nå å ha stabilisert seg på rundt 150 mrd med en liten økning på 0,2 mrd siden forrige måned. Det siste året har gjelden gått ned med 2 mrd...

En dame på handletur med mange handleposer.Foto.
Illustrasjonsfoto: JonasGinter/AdobeStock

Medlemsinformasjon om krigen i Ukraina

Finans Norges samleside om krigen i Ukraina inneholder oversikt over saker av betydning for finansnæringen. Vi oppdaterer siden fortløpende. Logg inn for å lese mer.

Uavhengighetsplassen i Kyiv. Foto.
Foto: ggallaa/AdobeStock

Norsk finansnæring følger situasjonen i Ukraina tett

Den eskalerende situasjonen i Ukraina er svært uforutsigbar, og utviklingen skjer raskt. − Finans Norge har etablert en intern beredskapsgruppe som holder våre medlemmer jevnlig oppdatert, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Sparebankstiftelser omfattes ikke av åpenhetsloven

1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Det har i forbindelse med den nye loven blitt stilt spørsmål ved hvorvidt sparebankstiftelser er omfattet av loven. En ny juridisk betenkning fastslår at sparebankstiftelsene normalt ikke oppfyller lovens vilkår, og dermed som utgangspunkt ikke er underlagt kravene i åpenhetsloven.

Sparebankforeningen søker ny administrerende direktør

Er du Sparebankforeningens neste administrerende direktør? Sparebankforeningen er en integrert del av Finans Norge og har som formål å fremme sparebankenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet. Les mer om stillingen på finn.no.

Gratulerer til ny sentralbanksjef

Grunnet krigen i Ukraina er Jens Stoltenberg bedt om å forlenge sitt engasjement som sjef for NATO. Men vi er heldige som hadde to sterke og likeverdige kandidater til jobben i utgangspunktet. Norge får en fremragende sentralbanksjef i Ida Wolden Bache.

Ida Wolden Bache under pressekonferanse. Foto.
Ida Wolden Bache blir ny sentralbanksjef. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank

Digitalt skifte av dødsbo

Regjeringen foreslår endringer i arveloven som skal legge til rette for digitale prosesser for skifte av dødsbo. Det er gledelig at regjeringen har tatt hensyn til de endringene Finans Norge har bedt om.

Quantfolio første fintech-selskap med i FinAut

– Informasjon og rådgivning til kunder skjer i økende grad digitalt. Ved å ha fintech-selskaper som medlem i FinAut, vil de måtte forplikte seg til å etterleve God skikk som vil bidra på en enda sterkere måte å trygge forbrukeren i et digitalt finansmarked, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge. Les mer hos FinAut.

Natur- og værskader for 28 milliarder på ti år

Natur- og værskader førte til erstatninger på over 28 milliarder kroner de siste ti årene for bygninger og innbo. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Tallene presenteres i Finans Norges klimarapport.

Oversvømt hus og hage
Foto: Ørn Borgen / NTB

Ny statlig låneordning for grønne lån

Regjeringens nye låneordning for grønne vekstlån skal bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og kutte klimagassutslipp. – En kombinasjon av offentlig virkemiddelbruk og privat kapital er helt nødvendig for å finansiere omstillingen vi nå står i,...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Innføring av EUs bankpakke i Norge

Finansdepartementet har lagt frem forslag til forskrifter som gjennomfører EUs bankpakke. Departementet tar sikte på å sette loven og tilhørende forskriftsregler i kraft 1. juni 2022. Innføring av bankpakken i Norge er viktig for å sikre like konkurransevilkår og at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU.

Nytt nummer av Finansrett

Les 76 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den endrede forsikringsavtaleloven som trer i kraft 01.07.22, sanksjonsregler knyttet til krigen i Ukraina, og proposisjon om endringer i forsikringsordningen for naturskade.

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Finansnæringen baner vei for en bærekraftig fremtid

I Finansavisen 18. februar skriver førsteamanuensis Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI at det å investere i en bærekraftig fremtid neppe gir store endringer av verden, men at det kan gi utslag i forvalternes økonomi. Det er en påfallende resignert...

Illustrasjonsbilde av å investere i en bærekraftig fremtid. Foto.
Foto: visiontop/Adobe Stock

Økte husholdningsutgifter påvirker utviklingen i forbruksgjeld

Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. april viser at den totale usikrede gjelden nå er på 150 mrd kroner. Det er en økning med 1,3 mrd kroner siden forrige måned.  – Usikkerhet om hvordan økte utgifter vil slå ut i husholdningsbudsjettet kan bidra til å...

Foto: SydaProduction/AdobeStock

Én av fire har minsteordning

Ved utgangen av 2021 hadde 24 prosent av arbeidstakere med innskuddsordninger den laveste satsen på 2 prosent i pensjonssparing hos sin arbeidsgiver. Kun 3 prosent hadde maksimale innskuddssatser i sin pensjonsordning. Det viser tall Finans Norge har samlet...

Fire arbeidstakere snakker sammen på en arbeidsplass. Foto.
Foto: ndabcreativity / adobe stock

Ny europeisk merkeordning for bærekraftig eiendom

Eiendomssektoren er en viktig bidragsyter for å nå målene om reduserte klimagassutslipp i Europa. En ny europeisk merkeordning er lansert for styrke grønn finansiering av eiendom. Finans Norge støtter initiativet til ny merkeordning, som på sikt vil kunne bidra til en mer bærekraftig eiendomssektor også i Norge.

Godt fornøyd med rådgivningen

Hele 95 prosent av de som har mottatt rådgivning i 2021 svarer at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen. Det viser Forbruker- og finanstrender 2022, som Kantar har gjennomført for FinAut. Les mer hos Finaut.no 

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Tirsdag ble det presisert i forskrift at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn eller ta ut kontanter, enten i bankenes egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Finans Norge er opptatt av at kontanter tilbys så lenge samfunnet ønsker det. 

Kapitalforvaltning – ny norsk paradegren?

Norge bør tilstrebe å bli et internasjonalt sentrum for kapitalforvaltning. Les debattinlegget til lederne i Finans Norge, Verdipapirfondenes forening og Verdipapirforetakenes Forbund i Finansavisen. 

Hvorfor gjør folk ting de vet er galt?

Ny etikkpodkast fra FinAut: Hvorfor gjør folk ting de vet er galt? Og hvordan kan man snu en problematisk praksis når det er krevende å si ifra? Hør filosofen Einar Øverenget diskuterer dette sammen med Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og styreleder i FinAut.

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Bilde av heftene "sentralavtale" mellom Finans Norge og hhv Finansforbundet og LO.Foto.
Ved forrige hovedoppgjør i 2020 ble avtalene prolongert.

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i industrien. Frontfagsrammen ble 3,7...

Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Bilde av personene som er med i forhandlingsutvalget
Finans Norges forhandlingsutvalg: Fra venstre, Runa Opdal Kerr, Per-Espen Magnussen, Anine Nicolaisen, Laila Lygre, Brita Alsos, Kirsten Grutle og Even Kokkvoll. Foto: Finans Norge