Stor interesse for restverdiredning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stor interesse for restverdiredning

RVR-medarbeidere. Foto.
Foto: Susanna Björklöf/OBRE

I høst har brannvesenet i regi av Finans Norges restverdiredningstjeneste (RVR) gjennomført to kurs i å redde kunst- og kulturminner etter brann- og vannskader. Det betyr mye å få reddet ut og berget uerstattelige kulturgjenstander ved storbranner.

Brannfolk over hele landet har vært på kurs for å lære mer om disse spesielle bergingsarbeidene.

- Kurs og opplæring er et satsningsområde for RVR-administrasjonen. I de siste to årene har det, naturlig nok, vært vanskelig å samle mye beredskapspersonell samtidig. Vi hadde en kort periode hvor det var mulig å gjennomføre fysiske kurs før nye restriksjoner kom, sier fagsjef i RVR, Jens Erik Lauritzen.

Bevaring av kunst- og kulturminner

Høstens kurs ble gjennomført i godt samarbeid med Kongsberg og Lillehammer brannvesen. Deltagerne på begge kursene fikk både teoretisk og praktisk opplæring i hvordan kunst- og kulturhistoriske verdier etter brann- og vannskader bør ivaretas. Selve undervisningen i dette temaet ble gjennomført i Kongsberg kirke og på Maihaugen på Lillehammer. 

Kulturminner er utsatt for slike skader på samme måte som andre gjenstander og bygninger, og uerstattelige verdier kan gå tapt. Derfor er det viktig å lære om hvordan man best kan jobbe med dette så raskt som mulig.

-Det er alltid mange hensyn å ta både under og rett etter redningsarbeidet. Både best mulig behandling av gjenstandene og dokumentasjon av hva som gjøres, er viktig. Å hindre sekundærskader er viktig, og derfor er det helt avgjørende å få bistand fra folk med spesialkunnskap så raskt som mulig.

I slokningsarbeidet er det viktig å begrense vannbruken så mye som mulig, lufte ut røyk, samt tildekke og tørke bygg og gjenstander på en riktig måte for å begrense de materielle skadene. Mye kan restaureres i etterkant, og derfor skal man aldri kaste materiale av historisk verdi, selv om det ser ødelagt ut.

Økt kompetanse

Kursopplæring i restverdiredning er nødvendig for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb for de skadelidte og forsikringsselskapene.

 –Det er svært viktig å øke kunnskapen om hvordan kunst og kulturminner best håndteres etter en hendelse. Dette er i tillegg til alt RVR-mannskapet håndterer i hverdagen. Vi er veldig fornøyde med så stor oppslutning fra brannvesenet, sier Lauritzen.

 

Kunstminner.jpg

Foto: Jens Erik Lauritzen/RVR