Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Les 60 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den nye forsikringsformidlingsloven som vedtas av Stortinget før jul, den nylig vedtatte åpenhetsloven, og om den nye EU-bankpakken for gjennomføring av Basel III.

Lise Ljungmann Haugen. Foto.
Finansrett utgis av Finans Norge. Lise Ljungmann Haugen er redaktør.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Les Finansrett

Les siste nummer av Finansrett. Kun for abonnenter, men gratis tilgang for Finans Norges medlemmer mot å opprette personlig bruker som beskrevet i faktaboksen på denne siden.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i uke 13 i 2022.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett. 

Fri tilgang for Finans Norges medlemmer

Som ansatt i en av Finans Norges medlemsbedrifter får du fri tilgang til Finansrett.no, forutsatt at du har opprettet bruker på Finans Norges nettsider.