Vellykket innføring av egen pensjonskonto

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vellykket innføring av egen pensjonskonto

Bilde av Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, mener at innføringen av egen pensjonskonto så langt har vært en suksess. Foto: CF-Wesenberg

Fra 1. januar 2021 fikk 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon «egen pensjonskonto». På egen pensjonskonto kan både nåværende og tidligere pensjonsopptjening samles på ett sted.  

Fra 1. februar ble det åpnet for at pensjonskundene kan gjøre flere valg, eksempelvis selv å velge pensjonsleverandør. Arbeidstakere som ønsker det, kan også på NorskPensjon.no velge å fremskynde samlingen eller å reservere seg mot å samle tidligere pensjonssparing – på egen pensjonskonto.    

Arbeidstakere som har pensjonssparing fra tidligere, i såkalte «pensjonskapitalbevis», kan få disse samlet på egen pensjonskonto. Samlingen av pensjonskapitalbevis skjer automatisk, dersom arbeidstakerne ikke velger å reservere seg innen reservasjonsfristen på tre måneder.  

– Egen pensjonskonto innebærer en stor og viktig reformering av pensjonssystemet. Det er derfor med stor tilfredshet at vi registrerer at innføringen av egen pensjonskonto så langt har vært en stor suksess. Den nye infrastrukturen som bransjen har etablert, som alle pensjonsleverandørene har sluttet seg til og som har vært helt nødvendig for gjennomføringen, fungerer svært godt, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring- og pensjon i Finans Norge.  

Flyttingen har gått i henhold til flytteplanen

2021 er innføringsåret for egen pensjonskonto, og det vil som følge av innføringen bli flyttet ekstraordinært store beløp mellom leverandørene av egen pensjonskonto i år. På forhånd var det estimert at om lag 60 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis skulle flyttes.

Den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis startet 1. mai og skal gjennomføres innen utgangen av 2021. Pensjonsleverandørene har i fellesskap laget en egen plan for hvordan flyttingen skal skje i denne perioden.

Planen har i korte hovedtrekk gått ut på at flyttingen skulle starte i begynnelsen av mai. Det  var en liten stopp i flyttingen i sommermånedene juli-august, og det er lagt opp til at  resten av flyttingen skal gjennomføres innen utløpet av november. Arbeidstakerne får samlet alle pensjonskapitalbevisene sine på egen pensjonskonto på en gang, og den enkelte kan selv finne informasjon om forventet flytteperiode ved å logge seg inn på Norskpensjon.no.

Statistikk fra Pensjonskontoregisteret AS pr. 3. november viser at ca. 50 milliarder kroner er flyttet. 

– Pensjonsleverandørene har vært opptatt av at den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis gjennomføres på en måte som best ivaretar pensjonskundene, slik at deres pensjonsmidler i minst mulig grad er eksponert for uheldige markedssvingninger. Derfor ble det laget en flytteplan. Flyttingen har så langt gått etter planen! 

 – Snart er den store ekstraordinære flyttingen av pensjonsmidler gjennomført, uten at det har oppstått nevneverdige problemer, og egen pensjonskonto er i ferd med å gå over til en «normal» driftsfase, sier Stefi Kierulf Prytz