Skadestatistikk for 1.-3. kvartal 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk for 1.-3. kvartal 2021

Statistikken viser skadestatistikk samlet på ulike produktområder og skadetyper. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring eksklusive naturskader.

Hittil i år har en del av koronatiltakene innvirket på skadebildet siden mange var på hjemmekontor og få reiste utenlands. Også innreise til Norge var begrenset, og det kan være noe av grunnen til færre innbrudd og tyverier.

Utover i juni og fram til september i år ble det gradvis gjenåpning av samfunnet som medførte mer normalisert trafikk, noe som ga økte motorvognskader. Motorerstatningene økte med 3 prosent fra i fjor, og det var kasko- og redningsskader, samt kollisjonsskader, som bidro mest til økningen.

Koronatiltakene så langt i år har særlig innvirket på reiseskadene. Hittil er det erstatninger på 459 millioner kroner mot 2,1 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor.

I fjor var det rekordmange reiseavbestillinger ved koronapandemiens start.

Bruk av behandlingsforsikring økte med over 30 prosent fra samme periode i fjor Det er særlig fysioterapi og psykologtjenester som øker i bruksfrekvens. I mars/april i fjor var det nedstenging av blant annet fysioterapibehandling, som medførte noe mindre mulighet for bruk av denne behandlingen.  

Skadestatistikk skadeforsikring

Skadestatistikk, antall skader og erstatningsbeløp, for landbasert norsk forsikring utenom naturskader. Merk: Tallene innenfor de ulike årganger/kvartaler er for skader "hittil i år" og ikke tall for kvartalene isolert.  

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no