Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2021

Statistikken viser markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

Samlet premievolum per 3. kvartal i år er på 71,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Økningen skyldes kombinasjon av antallsvekst og kostnadsvekst.

Motorforsikringer har et premievolum på 27,0 milliarder kroner; en økning på 8 prosent fra i fjor. Hjem, villa og hytte har et premievolum på 13,9 milliarder kroner som er en økning på nesten 4 prosent fra i fjor, mens næringsbygg økte med nesten 10 prosent fra i fjor og har et premievolum på 10,1 milliarder kroner.

Personproduktene samlet utgjør 10,8 milliarder kroner hvor 39 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er via arbeidsgiver med rundt 90 prosent. Samlet er det 675 000 forsikrede som har en slik forsikring.

Reiseforsikring har omtrent uendret premievolum fra i fjor på 3,7 milliarder kroner per 3. kvartal 2020.

Mange har skaffet seg kjæledyr i det siste, så der er det en antallsvekst på nesten 12 prosent fra i fjor. Det er 271 000 kjæledyr som nå har forsikring hos Finans Norge sine medlemmer. 

Konsolidering i markedet

Det er konsolidering i markedet ved at enkelte av de store selskapene har overtatt, eller er i ferd med å overta noen av de mindre forsikringsselskapene. Tryg overtar Codan Norge (i løpet av 1.kv.2022), og Storebrand inngikk avtale med Insr fra høsten 2020 (fornyelse av forsikringsavtalene etter som de har forfall i Insr).

Slik bruker du grafen

Denne grafen er interaktiv. Du kan klikke på menyen øverst til høyre i grafen for å laste ned regneark eller få frem andre detaljer. I tillegg kan du klikke inne i grafen for å velge hva du vil se.