11

Gå til hovedinnhold

11

Bidrar til kompetanseløft i finansnæringen

I samarbeid med Finansforbundet, NTNU og SpareBank 1 har Finans Norge vært med på å utvikle et høyskolekurs i digital transformasjon. Kurset er spesielt tilpasset ansatte i finansnæringen og mandag 29. november ble åpningen av kurset markert med et...

Idar Kreutzer presenterer. Foto.
Nærmere 90 personer så direktesendingen da Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, var med på åpningen av et første kurset i digital transformasjon. Foto: Finans Norge

Jobbskapertallet 84 600: privat sysselsetting øker raskest

For første gang siden før pandemien vokser privat sysselsetting nå raskere enn offentlig. Finans Norges jobbskapertall viser en oppgang på hele 84 600 i antall sysselsatte det siste året per 3. kvartal 2021. Det siste året har det vært jobbvekst i hele land...

Arbeidstakere som jobber på kontoret. Foto.

Dødsdommen om sparebankene er lite nyansert

Nettavisens overskrift «70 sparebanker på dødsliste» bidrar til ubegrunnet frykt og usikkerhet blant norske forbrukere om sparebankenes framtid. Vår vurdering er at sparebanksektoren står sterkere enn tidligere, basert på enkeltbankenes evne til å utvikle og omstille seg. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, på Nettavisen.no.

Ikke dekkende om avvikling av avvising av kunder

Hvitvaskingsloven har viktige regler om avvisning og avvikling. Disse reglene arbeider næringen målrettet for å etterleve. Å hevde at det er et fenomen i norske banker der nordmenn kastes ut og mister banktjenester, er det ikke dekning for. Les Atle Roaldsøy, fagdirektør i Finans Norge, sitt innlegg på DN.no.

Skadestatistikk for 1.-3. kvartal 2021

Statistikken viser skadestatistikk samlet på ulike produktområder og skadetyper. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring eksklusive naturskader.

Vil ha mer gjenbruk av bildeler

Forsikringsnæringen ønsker å tilrettelegge for mer gjenbruk av bildeler ved skadereparasjoner. Finans Norges bilskadekontor lanserer derfor et nytt bestillingssystem for brukte, men likeverdige bildeler.

Person som reparerer bil. Foto.
Foto: Thomas Brun/NTB

Boligprisvekst driver gjeldsutviklingen

Rekordlave renter, rask gjeninnhenting i norsk økonomi etter pandemien og et sterkt arbeidsmarked har ført til høyere boligpriser. I Finanstilsynets siste boliglånsundersøkelse kommer det frem at nye lån innvilges med noe høyere gjeldsgrad, men med stabil...

Byggfasade i Oslo. Foto.
Foto: dudlajzov/AdobeStock

Diskuterte gjeld med statsråd Toppe

Gjeldsutvikling, utvidelse av gjeldsregistrene og digitalisering og trygge forbrukere sto på dagsorden da Finans Norge deltok på møte med den nye barne- og familieministeren 16. november.

Bilde av Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Foto.
Barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet tok imot Finans Norge for å diskutere gjeld. Foto: Senterpartiets profilportal

Er arbeidsmiljølovens regler tilpasset et moderne arbeidsliv?

Arbeids- og sosialkomiteens nestleder Tuva Moflag (Ap) stiller til debatt mot representanter fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne i finansnæringen på Arbeidslivsdagen 25. november. Vi stiller også spørsmålet om et for byråkratisk regelverk for hjemmekontor ...

Tuva Movlag.Foto.
Arbeids- og sosialkomiteens nestleder Tuva Moflag (Ap) stiller til debatt 25. november

Skjerpet utbytteskatt rammer sparebanker – og lokalmiljøene

En oppjustering av utbytteskatten, slik Støre-regjeringen nylig la frem i sitt forslag til justert statsbudsjett for 2022, vil gi en betydelig merkostnad for norsk privat eierskap og gå utover kapitaltilgangen regionalt og lokalt. Det skriver direktør for Sparebankforeningen, Iman Winkelman, i et innlegg i Dagens Næringsliv. Les innlegget på DN.no. 

Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2021

Statistikken viser markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Bærekraft i byggenæringen

Interessert i hvordan bærekraft og EUs taksonomi vil påvirke norsk byggenæring og finansiering av fremtidens grønne bygg? Fagsjef Kristian Ruth i Finans Norge er en av gjestene i denne ukens podkast på Bygg.no. 

Kampen mot hvitvasking fortsetter

Den 16. og 17. november kan rapporteringspliktige i finansnæringen delta digitalt på årets hvitvaskingskonferanse. – EU-pakken er et av de siste internasjonale initiativene som innebærer en ytterligere skjerping av kravene på området, sier Atle Roaldsøy i...

Bilde av Atle Roaldsøy. Foto.
Atle Roaldsøy, fagdirektør for juridisk avdeling i Finans Norge ser frem til Hvitvaskingskonferansen 2021. Foto: Finans Norge.

Finansnæringens innspill til klimaministeren

Finansnæringen spiller en helt sentral rolle for å finne en løsning på den globale klimakrisen og sikre overgangen til lavutslippssamfunnet. Det var budskapet fra Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer da han møtte klima- og miljøminister Espe...

Bilde fra et møte med mennesker. Foto.
I et møte med Finans Norge understreket klima- og miljøminister Espen Barth Eide at finansnæringens rolle var et av hovedtemaene på klimatoppmøtet i Glasgow. Foto: KLD

Budsjettendringer på godt og vondt

Finans Norge er fornøyd med at den nye regjeringen ikke legger opp til økt bruk av oljepenger sammenlignet med budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen. Det er viktig at den nye regjeringen legger til rette for behovet for grønn omstilling og fremtidig...

Bilde av Jan Erik Fåne. Foto.
Jan Erik Fåne, direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge, synes det er særlig positivt at den nye regjeringen legger opp til å styrke eksportsatsningen. Foto: CF-Wesenberg

Raserer pensjonssparing for alle

Støre-regjeringen bryter med pensjonsreformen og raserer IPS-ordningen. Det fratar alle som ikke er så heldige å ha en god kollektiv ordning gjennom jobben en mulighet til å spare opp en fornuftig pensjon.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Det får konsekvenser når Støre-regjeringen kapper sparesats fra 40 000 til 15 000 kroner pr år, skriver Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

KIFC: Likestillingstiltak godt tilpasset finansnæringen

Kvinner i Finans Charter har gode dokumenterbare resultater fra finansnæringen i England siden oppstarten i 2016. – Resultatene derfra viser at Charteret er godt tilpasset situasjonen i finansnæringen, og vi håper med dette at enda flere vil tilslutte seg f...

Skjermdump som viser bilde av Therese Høyer Grimstad, Idar Kreutzer, Sverre Thornes og Benedicte S Fasmer
Bilde fra webinaret: Sverre Thornes, KLP, Benedicte Schilbred Fasmer, SpareBank 1 SR-Bank og Idar Kreutzer, Finans Norge i samtale med Therese Høyer Grimstad.

Vellykket årskonferanse for en samlet sparebanksektor

Denne uken ble årets Sparebankdager arrangert i Bergen. Her ble oppmerksomheten rettet mot viktigheten av at Norge har en mangfoldig finansnæring med stort innslag av sterke regionale og lokale banker. Les hele saken hos Sparebankforeningen. 

Digitale penger og realtidsbetaling

Digitalisering av finansnæringen, rivende utvikling på betalingsområdet og Norges Banks arbeid med digitale penger var noen av hovedsakene på Finans Norges årlige Betalingsformidlingskonferanse. Norges Bank signaliserte på konferansen at den er ett steg...

Ida Wolden på Betalingskonferansenen. Foto.
Foto: Sveinung Sleire

Vellykket innføring av egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 fikk 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon «egen pensjonskonto». På e gen pensjonskonto kan både nåværende og tidligere pensjonsopptjening samles på ett sted.   

Bilde av Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, mener at innføringen av egen pensjonskonto så langt har vært en suksess. Foto: CF-Wesenberg

Hvem skal ta ansvaret for å stoppe svindlerne?

Det var tittelen på debatten i DN Studio onsdag 3. november. Falske sms'er, investeringssvindler, kjærlighetssvindler og ikke minst identitetstyveri var temaer som ble diskutert. – Bankene skal ta sin del av ansvaret, sa Gry Nergård, og viste til bransjenormen for BankID. Se opptaket fra DN Studio.

Rekrutteringsveileder skal bidra til større mangfold i finans

Vi er forbi stadiet hvor man snakker om mangfold for mangfoldet skyld. Derfor har Finans Norge i samarbeid med medlemmene utarbeidet en veileder som skal gi bedriftene praktiske råd og tips for å sikre mangfoldsaspektet i de ulike fasene av rekrutteringspro...

Bilde av mennesker som smiler til fotografen.Foto.
Foto: Kzenon/AdobeStock

Advarsel: Ny form for svindel fra ny aktør

Flere banker melder at deres kunder blir utsatt for en ny type svindel der fremgangsmåten er annerledes enn tidligere. Dette bør man være på vakt mot.

Illustrasjonsbilde av en svindler. Foto.
Foto: Thaut Images/AdobeStock