Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Les 90 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant proposisjoner om ny forsikringsformidlingslov og endringer i forsikringsavtaleloven, utredningsarbeid om kapitalstrukturen i sparebankene og ny arbeidspakke i EU innen bærekraftig finans. 

Lise Ljungmann Haugen. Foto.
Finansrett utgis av Finans Norge. Lise Ljungmann Haugen er redaktør.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Les Finansrett

Les siste nummer av Finansrett. Kun for abonnenter, men gratis tilgang for Finans Norges medlemmer mot å opprette personlig bruker som beskrevet i faktaboksen på denne siden.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i uke 50.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett. 

Fri tilgang for Finans Norges medlemmer

Som ansatt i en av Finans Norges medlemsbedrifter får du fri tilgang til Finansrett.no, forutsatt at du har opprettet bruker på Finans Norges nettsider.