Næringslivets Sikkerhetsråd advarer norsk næringsliv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringslivets Sikkerhetsråd advarer norsk næringsliv

I en artikkelserie i DN dokumenterer og advarer Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) om russisk overvåkning, kartlegging og forsøk på verving av informanter i norsk næringsliv. Det er særlig kartlegging av infrastruktur i det norske havområdet som påvises. 

Vi vet alle at det ligger rørledninger, nett- og strømkabler på havbunnen på norsk sokkel, men hvor de ligger er hemmelig. Dette er installasjoner som kan angripes i en krisesituasjon. Gjennom ulike kilder og registre påviser DN hvordan russiske forskningsskip har seilt over disse installasjonene og kartlagt dem (bak betalingsmur).

Advarselen fra NSR er betimelig for norsk næringsliv og norske myndigheter. Vi må ta innover oss at det er stor aktivitet både digitalt og analogt mot norske interesser. Vårt eneste forsvar er at vi er bevisst på denne trusselen og evner til å samarbeide godt, både mellom det private og det offentlige, men også at samarbeidet mellom offentlige myndigheter må bli bedre.  

Om Næringslivets Sikkerhetsråd

Finans Norge er representert i rådet til Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Bli bedre kjent med NSR i vår podkast «Fra kuler og krutt til digital krig» med direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, Odin Johannessen.