10

Gå til hovedinnhold

10

Ny tariffavtale mellom Finans Norge og Tekna er godkjent

Det anbefalte forslaget til tariffavtale mellom Finans Norge og Tekna er i dag godkjent av partene. Eget webinar om avtalens innhold og når den kan gjøres gjeldende avholdes tirsdag 9. november.  

Et skrivebord med en laptop og møtenotater på.Foto.
Illustrasjonsfoto: BluPlanetStudio/AdobeStock

EU-kommisjonen foreslår nye kapitalkravsregler for banker

EU-kommisjonen har i dag publisert forslag til gjennomføring av siste del av bankenes kapitalkravregelverk, også kjent som Basel III. Forslaget er svært omfattende, og Finans Norge vil nå arbeide systematisk for å identifisere problemstillinger som kan være...

Bilde av Erik Johansen. Foto.
Viktig milepæl: Gjennomføringen av siste del av Basel III-regelverket i EU er også svært relevant for norske banker, sier Erik Johansen, direktør i bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Ønsker flere med i Kvinner i Finans Charter

– Vi ønsker oss enda flere medlemsbedrifter inn i Kvinner i Finans Charter, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Derfor arrangerer Finans Norge et webinar mandag 8. november, slik at de ledergruppene som nå vurderer å signere skal få en...

Portrett av Runa Opdal Kerr
Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr. Foto: CF Wesenberg

Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november.  

Nils Henrik Heen i budsjetthøring. Foto.

Næringslivets Sikkerhetsråd advarer norsk næringsliv

I en artikkelserie i DN dokumenterer og advarer Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) om russisk overvåkning, kartlegging og forsøk på verving av informanter i norsk næringsliv. Det er særlig kartlegging av infrastruktur i det norske havområdet som påvises.  

Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

I løpet av de siste ukene har Finans Norge deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Få en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

Stortinget. Foto.
Foto: Leonid Andronov / Adobe stock

Nye krav ved verdsettelse av fast eiendom

Finanstilsynet publiserte 21. oktober rundskriv om bankenes krav til verdsettelse av fast eiendom og bruk av statistiske modeller. Tilsynet og næringen har arbeidet med saken lenge, og det har vært tett og konstruktiv dialog for å finne en hensiktsmessig...

Fasade av leiligheter i Oslo. Foto.
Foto: dudlajzov/AdobeStock

Årets viktigste søndagstur!

Vi ønsker alle bøssebærere lykke til med helgens store innsamlingsdugnad. Samtidig er vi ydmyke og takknemlige for at mange av våre sparebankmedlemmer bidrar til nok en vellykket tv-aksjon gjennom å hjelpe til med lokal opptelling av midlene som samles inn....

Anbefalt forslag til tariffavtale med Tekna

Finans Norge og Tekna har forhandlet frem et anbefalt forslag til tariffavtale mellom partene. – Det er naturlig å formalisere samarbeidet med Tekna, som får stadig flere medlemmer i finansnæringen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr....

Forhandlinglederne for Finans Norge og Tekna; Runa Opdal Kerr og Anders Kvam med håndtrykk. Foto.
Forhandlinglederne for Finans Norge og Tekna; Runa Opdal Kerr og Anders Kvam. Foto: Katarina L Buzatu, Finans Norge

Spar skattepenger - øk bankenes boliglånskvote

Istedenfor for å bruke skattepenger på å gi Husbanken økte rammer, burde heller de private bankene få en større fleksibilitetskvote. På boligkonferansen kalte Eiendom Norges Henning Lauridsen og Finans Norges Idar Kreutzer økte rammer i Husbanken et paradoks. Les Dagens Næringslivs leder (bak betalingsmur i DN.no). 

Nytt nummer av Finansrett

Les 90 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant proposisjoner om ny forsikringsformidlingslov og endringer i forsikringsavtaleloven, utredningsarbeid om kapitalstrukturen i sparebankene og ny arbeidspakke i EU innen bærekraftig...

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Beslaglagt tyvegods til nytte i skolen

En stor mengde beslaglagt verktøy gis til Vestby videregående skole i Viken, for bruk i yrkesfaglig opplæring. Det nå beslaglagte verktøyet er tidligere stjålet fra byggeplasser i Norge og brakt ut av landet. Finans Norge fikk fraktet tyvegodset tilbake og...

Ungdom holder verktøy. Foto.
Birk Nordby og Andrea Marthinsen, Vestby videregående skole. Foto: Stine Neverdal/Finans Norge.

Avdigitaliser meg i tide!

Som ung og voksen borger i Norge er digitalisering den naturlige kommunikasjonsformen med omverdenen, det være seg bank, kommune, helsevesen, offentlige tjenester med mere. Men hva skjer når en borger ikke lenger takler digitale tjenester? Det skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård om i sitt siste blogginnlegg.

Slik hacker du: Finansieringsbeviset

Finansieringsbevis, BSU og banklån er store- og krevende utgifter når man er i starten av 20-årene. I podkasten «Voksenpoeng med Nora» fra E24 hjelper kommunikasjonssjef for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Sveinung Sleire, lytteren med sine beste tips for å nå boligdrømmen.

NTNU-kurs i digital transformasjon for finans

Finanssektoren har et stort behov for ny kompetanse som følge av ny teknologi, nye aktører, forbruksmønstre, reguleringer og dereguleringer, samt en fremvoksende fintech-sektor. Nettkurset vil øke deltakernes kompetanse innen ny teknologi, digital økonomi,...

Illustrasjon som viser digitale koblinger
Foto: Funtap/AdobeStock

Hurdalsplattformen: Godt utgangspunkt

Hurdalsplattformen er et godt utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid med Støre-regjeringen. Både innen jobbskaping, digitalisering og bærekraft, vil finansnæringen ha en nøkkelrolle for at regjeringen skal klare sine målsettinger, mener Finans Norge. 

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Ny anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

Finansdepartementet har i et nytt brev til statsministeren i Liechtenstein anmodet om fortgang i gjennomføringen av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen. Finans Norge støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.

Nye mål og prioriterte oppgaver for Finanstilsynet

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det gitt nye mål og prioriterte oppgaver for Finanstilsynets arbeid i 2022. I tilsynets samfunnsoppdrag har departementet fastsatt seks målområder som omhandler solide og likvide finansforetak, robust infrastruktur, vern av investorer og forbrukere, effektiv krisehåndtering og innsats mot kriminalitet.

Finansskatten øker til nye høyder

Skatteinntektene fra den særnorske finansskatten øker med nærmere 20 prosent fra 2021 til 2022. I skatteforliket var det bred politisk enighet om at skatten skulle innbringe 3,5 milliarder kroner. Neste år er den oppe i nesten 6 milliarder. Det er skuffende...

Viktig å satse på digital deltakelse og inkludering

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner som skal bidra til at alle innbyggere gis mulighet til å få opplæring i bruk av digitale verktøy og tjenester fra offentlige og private leverandører. Ordningen skal bygge på strategien Digital hele livet. I...

Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. Foto.
– I finansnæringen ser vi at mange eldre dessverre er utsatt for svindel som følge av digitalt misbruk, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg.

Handlingsregelen for dummies

For de av oss som trenger en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen, les Tom Staavis siste blogginnlegg. 

Et statsbudsjett for grønn omstilling og jobbskaping

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det lagt vekt på behovet for grønn omstilling og fremtidig verdiskaping i norsk økonomi. – Det er gledelig å se at regjeringen med dette budsjettet legger til rette for den nødvendige omstillingen i en me...

Statsbudsjettet: Saker av betydning for finansnæringen

I statsbudsjettet 2022 er det flere saker som kan ha betydning for finansnæringen. Se hele listen og les Finans Norges kommentarer.

Stortinget i Norge. Foto.
Et stødig budsjett ut av krisen, mener Finans Norge. Se saker av betydning for finansnæringen og Finans Norges kommentarer. Foto: Leonid Androv / Adobe Stock

Et stødig budsjett på veien ut av krisen

Hovedlinjene i budsjettet synes å være i tråd med Finans Norges forventninger om en mer moderat bruk av oljepenger på vei ut av pandemien. Nå som aktiviteten i norsk økonomi har hentet seg inn igjen er det viktig at de ekstraordinære tiltakene fases ut på e...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Norsk økonomi har klart seg godt gjennom pandemien, og vi skal bygge videre på dette momentet i den omstillingen vi nå skal gjennom, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Vil dele naturskadedata for å forebygge

Finans Norge ønsker å dele informasjon om naturskader med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å bidra til forebygging av naturskader. Nå er viktige spørsmål rundt dette ute på høring.

Oversvømmelse ved hus. Foto.
Foto: NTB scanpix