Velkommen tilbake til hverdagen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Velkommen tilbake til hverdagen

Folk som klasker hendene sammen.Foto.
Foto: BlueStudioPlanet/AdobeStock

Det var helseminister Bent Høies glade budskap da regjeringen varslet full åpning av samfunnet fra lørdag 25. september kl 16.00. For arbeidslivet betyr fjerningen av en-meteren og anbefalt hjemmekontor at alle ønskes velkommen tilbake på kontoret. Arbeidsgiver har fortsatt ansvar for forsvarlig arbeidsmiljø og må følge situasjoner der mange ansatte blir syke på samme tidspunkt.

Avstandskravet på en meter fjernes og ansatte på arbeidsplassen kan være sammen på samme måte som før. På samme vis fjernes antall begrensningene på arrangementer, noe som betyr at arbeidsgiver ikke trenger å ta hensyn til hvor mange som kan delta på arrangementer i regi av bedriften.  

Ansvar for forsvarlig miljø på arbeidsplassen

Regjeringen er likevel tydelig på at kravet om å gå i isolasjon hvis man blir syk med covid-19, fremdeles vil gjelde.

– Arbeidsgiver har et ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen, det er derfor viktig at arbeidsgiver tydelig kommuniserer ut i organisasjonen at dette er et påbud og ikke kun en anbefaling også fremover, sier advokat Therese Høyer Grimstad.

Uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, bør teste seg eller gå i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test. Dette er imidlertid kun anbefalinger og dermed ikke et påbud.

Videre er regjeringen tydelig på at rådene om å vaske hendene, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis man er syke opprettholdes.

Selv om arbeidshverdagen nå går mot en normalitet, understreker regjeringen at pandemien ikke er over. Folk vil fremdeles bli syke, og for arbeidsgiver blir det også fremover viktig å ha fokus på beredskap for den situasjonen at mange blir syke på samme tidspunkt.

Perioden med rett til sykepenger og omsorgspenger utvides

Regjeringen har også i dag besluttet å forlenge perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger som følge av koronasituasjonen, i første omgang frem til utgangen av oktober:

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom
  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19.
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt

Dobbel kvote med omsorgspenger for foreldre gjelder ut 2021.

Arbeidsgiver må imidlertid være oppmerksom på at arbeidsgivers rett til refusjon fra dag 4, der den ansatte har koronarelatert sykefravær, opphører 30. september. Det innebærer at arbeidsgiver fortsatt må betale sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, men en vil ikke lengre få refusjon fra den fjerde dagen.

Spørsmål og svar samt veileder vil fremdeles være tilgjengelig

Finans Norge har fra koronapandemiens start holdt arbeidslivsmedlemmene løpende oppdatert på hvilke regler som gjelder for arbeidsplassen under pandemien. Spørsmål og svar-basen og veilederen for koronasituasjonen på arbeidsplassen har vært en av de mest besøkte sidene på finansnorge.no og vært god hjelp for å takle spørsmål om alt fra fraværsregler ved stengte barnehager, reiseregler, hjemmekontor, hvorvidt man kan kreve vaksine med mere. Nå er det ikke lenger behov for å oppdatere disse, men de vil fortsatt være tilgjengelig på nettsidene.

Nå kan de få reglene som fortsatt gjelder leses på regjeringens nettsider.

Arbeidshverdagen med korona

Hva må du som arbeidsgiver tenke på? Finans Norge har utarbeidet en veileder for praktisering av arbeidshverdagen under koronapandemien og spørsmål og svar.   

Illustrasjonsbilde med kontorlandskap og tomme pulter
Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no