09

Gå til hovedinnhold

09

Felles kamp mot svindel med eID

Det offentlige og finansnæringen bør stå sammen i kampen mot svindel med elektronisk ID. Den nye regjeringen kan ta fatt ved å få utredet ansvaret for misbruk av eID og e-signatur. Det skriver Finans Norges Gry Nergård og Bits Eivind Gjemdal i DN. Les...

Gjerdrum-rapport med viktige svar

Finans Norge og Norsk Naturskadepool mener det er en svært viktig rapport som er lagt frem av utvalget som har undersøkt årsaken til skredet.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum. Foto.
Foto: Synnøve Bjerved Folkvord/Finans Norge

FinAut kartlegger robotrådgivning

Den første robotrådgiveren ble autorisert i juni og flere finansbedrifter har sluttet seg til autorisasjonsordningen. Av hensyn til videre planlegging gjennomfører FinAut nå en kartlegging av bedriftenes status og planer for robotrådgivning. Svarfrist er satt til 15. oktober. Kartleggingsskjemaet og mer informasjon finner du på FinAuts hjemmesider.

Universiteter og bærekraft

DN er på lederplass den 27. september bekymret for at det er en motsetning mellom det å utvikle fremragende kunnskap og det å ta kunnskapen i bruk. Heldigvis er det ingen ting som tyder på at avisen har grunn til bekymring.

Trenger bredere grunnlag i vurderingen av Sanner

Vi forstår godt at saken om praktiseringen av innsynsretten får fortjent oppmerksomhet og sikkert vil bli diskutert fremover. Vurderingen av Jan Tore Sanner som finansminister i Norge bør foretas på et bredere grunnlag. Les Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge, sitt innlegg i DN.

Signalisering av renteendringer

Etter at Norges Bank torsdag offentliggjorde beslutning om å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, er det stor interesse for om bankene gjennomfører endringer i sine innskudds- og utlånsrenter. Hvordan bankene kommuniserer sine vurderinger, er noe Konkurransetilsynet er opptatt av.

Solid norsk finansnæring

Finanstilsynets siste soliditetsrapport for finansforetak viser at soliditeten i norsk banknæring har marginalt gått ned, mens soliditeten i skadeforsikringsforetakene har ytterligere styrket seg.

Velkommen tilbake til hverdagen

Det var helseminister Bent Høies glade budskap da regjeringen varslet full åpning av samfunnet fra lørdag 25. september kl 16.00. For arbeidslivet betyr fjerningen av en-meteren og anbefalt hjemmekontor at alle ønskes velkommen tilbake på kontoret....

Folk som klasker hendene sammen.Foto.
Foto: BlueStudioPlanet/AdobeStock

Ønsker fortgang i utvidelse av gjeldsregistrene

Finans Norge har i lang tid etterspurt en utvidelse av registrene til å omfatte mer enn kun forbrukslån. Et utvidet register vil legge til rette for at bankene kan skaffe seg bedre oversikt over forbrukerens gjeldssituasjon, noe som både vil styrke kredittvurderingene til bankene og samtidig bidra til å begrense gjeldsproblemene i private hushold. Det skriver Gry Nergård i...

Slik setter bankene boliglånsrenten

Ved endringer i Norges Bank styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her er en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten.  

Norges Bank hever renten til 0,25 prosent

En markert oppgang i norsk økonomi etter gjenåpningen av samfunnet, og høyere aktivitet enn før koronapandemien har gitt Norges Bank grunnlag til å heve styringsrenten til 0,25 prosent, og signaliserer samtidig at renten skal videre opp i desember.

Fasadebilde av Norges Bank. Foto.
Foto: Espen Schive, Norges Bank

Rådgiver fratas autorisasjon i ett år

FinAuts disiplinærutvalg konkluderte med at advarsel ikke var nok etter erfaren rådgiver hadde brutt flere regler på god skikk, og markedets integritet og omdømme svekkes av slike handlinger. – Det at slike saker meldes inn viser at finansbedriftene følger opp sine autoriserte rådgivere og bidrar til å opprettholde selvreguleringen i bransjen, sier Siv Seglem i FinAut.

Informasjonsskriv til banker om Statens lånegarantiordning

Eksportfinansiering Norge og Finans Norge har utarbeidet et notat til alle banker som har utlån omfattet av Statens lånegarantiordning. Notatet behandler en del forhold særlig knyttet til forvaltningsfasen etter utløp av innvilgelsesfristen ved utgang av 31.10.21.

Tekna har fremmet krav om tariffavtale

Tekna, arbeidstakerorganisasjonen for ansatte med master i teknisk-naturvitenskapelige fag, har fremmet krav om tariffavtale med Finans Norge. Pr i dag har Finansforbundet og LO tariffavtaler i finans.

Faksimile av forsidene på eksisterende tariffavtaler.
Pr i dag har Finansforbundet og LO tariffavtaler i finans. Foto: Finans Norge

Konkrete tiltak mot BankID-svindel

JURK etterlyser debatt om hvordan instansene som bruker BankID i større grad kan forhindre identitetstyveri. Jeg kan glede henne med at den debatten allerede har vart et par år. Det har også resultert i mange konkrete tiltak som allerede virker, skriver Gry Nergård i Aftenposten.

Avklaring av takbestemmelsen i bankenes krisehåndteringsregler

Finanstilsynet har sluttet seg til Finansdepartementets vurdering av hvordan krav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) skal fastsettes for norske banker. Finans Norge mener norske myndigheter har funnet en riktig og god løsning, i trå...

Bygninger på Barcode i Oslo. Foto.
Foto: kaflor/AdobeStock

EUs digitale agenda

Finans Norge lanserer temaside med informasjon om EUs digitale agenda der vi gir lett tilgjengelig oversikt og mulighet til fordypning, og hvilken betydning dette vil ha for finansnæringen.

Bilde av Ellen Bramness Arvidsson som smiler. Foto.
Direktør for strategi og internasjonale forhold i Finans Norge, Ellen Bramness Arvidsson. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

IPS er pensjonssparing for alle

Finans Norges informasjonssjef Tom Staavi blogger om hvordan dagens IPS-ordning er genialt konstruert. IPS er en mildt skattefavorisert ordning som norske pensjonssparere har sluttet opp om. Les hele blogginnlegget.

Et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked

Den avtroppende regjeringen har nylig lagt fram en viktig strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. Dette er noe finansnæringen har høyt på sin agenda og som vi gjennom lang tid har jobbet aktivt med. 

En som holder opp et kvinne og mann-symbol foran en folkemengde.Foto.
Foto: 1STunningART/AdobeStock

– Klar til å samarbeide med ny regjering

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, ser frem til samarbeid med ny regjering og mener at finansnæringen vil uansett regjering være avgjørende for å omstille Norge.

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Nytt initiativ for å styrke sparebanknæringen

Gjennom et nytt initiativ samarbeider Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans om å få frem betydningen av en sterk sparebanknæring i Norge. Målet med initiativet er å få frem rollen sparebankene og de ansatte i næringen spiller for aktivitet, vekst og utvikling lokalt og regionalt.

Snart blir bankbytte enda enklere

I høst starter Bits et pilotprosjekt for å få på plass en selvbetjent flytting av AutoGiro-avtaler fra en annen bank til en annen. Innen utgangen av neste år vil de aller fleste banker ha en selvbetjent flytteløsning på plass. – Bankbytte skal være enkelt og når dette er på plass blir det enda enklere. Ikke minst er det viktig for å sikre god konkurranse i markedet, sier...

Gjennomgang av finanstilsynsloven og tilsynets virksomhet

Finansdepartementet jobber med ny lov for Finanstilsynet. Det kan gi tilsynet økt uavhengighet, men også færre virkemidler. – Vår posisjon har hele tiden vært at departementet må ha det helhetlige ansvaret for finansreguleringen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge til Finansavisen (for abonnenter).

Ny strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Den digitale virkeligheten i arbeidslivet må inn i alle fag på alle utdanninger, slik at studentene får den digitale kompetansen de trenger på vei inn i jobb. Det går frem i regjeringens presentasjon av ny strategi for digital omstilling av universitets- og...

Foto: BluePlanetStudio/AdobeStock