Ønsker mer om personlig økonomi i undervisningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker mer om personlig økonomi i undervisningen

Jente rekker opp hånden i et klasserom. Foto.
Finans Norge arbeider for at personlig økonomi skal være en del av pensum i både grunnskolen og videregående skole. Foto: pololia/Adobe stock

Hilde Elisabeth Johansen, fagsjef i Finans Norge, sier til E24 at hun gleder seg over at personlig økonomi er blitt en del av pensum på skolen, men skulle gjerne sett mer av det i undervisningen.  

– Det skulle naturligvis vært mye mer om personlig økonomi i skolen, fordi mye er det ikke. Dette feltet trenger de unge kunnskap om uansett hva de skal jobbe med senere i livet, sier Johansen til E24. 

Finans Norge, med Johansen i spissen, har lenge arbeidet for at personlig økonomi bør tas inn som fag både i grunnskolen og videregående skole.

Emnet ble en del av pensum fra og med fjerde trinn ved norske skoler i fjor og Finans Norge er en av flere som hjelper skolene med materiell og undervisningsressurser. 

En av hovedgrunnene til at Johansen har jobbet i flere år for å få personlig økonomi inn i skolesystemet, er for å forhindre at opplæring om temaet avhenger av hvilket hjem man kommer fra.  

– Dårlige pengevaner går ofte i arv. Det er med på å skape et klasseskille i samfunnet. Den kunnskapsforskjellen vil vi utjevne, sier Johansen til E24.