Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2021

Nøkkelknippe festet til et lite hus. Foto.
Foto: Aldeca productions/Adobe Stock

Statistikken viser markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

Samlet premievolum per 2. kvartal i år er på 70,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Økningen skyldes både antallsvekst og kostnadsvekst.

Motorforsikringer har et premievolum på 26,5 milliarder kroner; en økning på 8 prosent fra i fjor. Reiseforsikring derimot har redusert premie fra 3,7 milliarder kroner per 2. kvartal 2020 til nå 3,6 milliarder; en reduksjon på drøye 1 prosent.

Mange har skaffet seg kjæledyr i det siste, så der er det en antallsvekst på nesten 12 prosent fra i fjor. Det er 263 000 kjæledyr som nå har forsikring hos Finans Norge sine medlemmer. 

Konsolidering i markedet

Det er konsolidering i markedet ved at enkelte av de store selskapene har overtatt, eller er i ferd med å overta, noen av de mindre forsikringsselskapene. Tryg overtar Codan Norge (i løpet av 1.kv.2022), og Storebrand inngikk avtale med Insr fra høsten 2020 (fornyelse av forsikringsavtalene etter som de har forfall i Insr).

I grafen er Tryg & Codan og Storebrand & Insr slått sammen som illustrasjon, men i selve statistikken framstår de fremdeles som enkeltselskaper.

Slik bruker du grafen

Denne grafen er interaktiv. Du kan klikke på menyen øverst til høyre i grafen for å laste ned regneark eller få frem andre detaljer. I tillegg kan du klikke inne i grafen for å velge hva du vil se.