Kan finansnæringen løse klimakrisen?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kan finansnæringen løse klimakrisen?

Dame som står og ser inn i kamera. Foto.
Agathe Schjetlein. Foto: CF-Wesenberg

Nok en deprimerende klimarapport. Men en verdiskapende og bærekraftig omstilling er mulig! Finansnæringen er en pådriver ved å flytte lån og investeringer til klimavennlige løsninger. Hundretusenvis av nye jobber og bærekraftig verdiskapning venter på å bli realisert. Fremtidens nullutslipps-samfunn er fullt av muligheter.

Den globale gjennomsnittstemperaturen vil mest sannsynlig øke med 1,5 grader innen de neste 20 årene, selv med store kutt i utslipp av klimagasser. Det slår FNs klimapanel (IPCC) fast i en skjellsettende rapport forrige uke. Dette vil føre til betydelige klimaendringer, som vil gi flere og mer alvorlige ekstremværhendelser, økte nedbørsmengder og stigende havnivåer.

Klimakrisen krever felles innsats på alle fronter. Det haster, men det er også veldig lønnsomt. Avisen the Guardian slår på lederplass fast at vi står ved en korsvei. «Exceptional times require exceptional measures.» Tiden har nesten rent ut, og politikere og næringsaktører oppfordres til å handle raskt. Vi har mindre enn 10 år på oss, før det er for sent å nå 1,5 graders målet.

Samtidig viser avisens miljø-redaktør til at selv om omstillingen har en høy kostnad, gir den også store gevinster bl.a. i form av økt energieffektivitet og lavere forurensingsskader. Tall fra the Office for Budget Responsibility (OBR) som vurderer både kostnader og gevinster, kommer til at kostnaden for Storbritannia for å nå netto null i utslipp er omlag 0,4% av brutto nasjonalbudsjett. Dette sammenliknes med tall fra Swiss Re som antar at brutto nasjonalprodukt globalt vil falle med 10% dersom vi ikke lykkes med omstillingen.

Finansnæringen er en pådriver for omstillingen

Finansnæringen sitter med en viktig nøkkel til å realisere mange av de nødvendige prosjektene og investeringene som skal forsyne oss med nok fornybar energi, omstille produksjonsprosesser fra brunt til grønt og redusere utslipp i transport- og byggesektoren. Store endringer skal også finansieres for å få til fullstendig sirkulære verdikjeder for klodens ressurser.

Finansnæringen i Norge forvalter flere tusen milliarder kroner på vegne av millioner av privat- og bedriftskunder. Forvaltningen dreies nå stadig mer i grønn retning, og bedrifter som er en del av løsningen får mer kapital, mens de som er en del av problemet får mindre. Bankenes utlånsrenter blir i stadig større grad også differensiert, med lavere rente på grønne utlån og høyere rente på brune. Etterspørselen etter grønne investeringer har økt betydelig, både fra private og institusjonelle investorer de siste årene, og vi har sett en kraftig økning i utstedelsen av grønne obligasjoner, grønne lån og andre former for klimavennlige produkter og løsninger i finansmarkedene.

Skadeforsikringsselskapenes tall viser hvor og med hvilken hyppighet vi får økte vær-relaterte skader. Dette er avgjørende innsikt for å bygge robuste lokalmiljøer og beskytte oss mot tap av menneskeliv og materielle skader. Skadeforsikringsselskapene jobber hver dag med forebygging, fordi brannforebygging og trafikksikkerhetsarbeidet har vist oss at det er både billigere og bedre for alle å forhindre at en skade skjer enn å erstatte den når skaden har skjedd.

Samfunnet og næringslivet må gjennom en storstilt omstilling for å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene. Vi må bidra til en rask og effektiv omstilling av etablert næringsliv, samtidig som vi bidrar til å etablere nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping i nye vekstnæringer. Gjennom å flytte penger mot mer bærekraftige økonomiske aktiviteter, og prise risikoen i sektorer som ikke er tilpasset klimamålene, bidrar finansnæringen til en positiv omstilling.  

Rapporter om klodens klimatilstand er deprimerende. Men vi må ikke miste verken hodet eller optimismen. Selv om vi har liten tid, kan vi få til en fornuftig omstilling. Politikere og velgere med panikk, risikerer å ta beslutninger som kan gjøre vondt verre. Norge er på flere områder et foregangsland innen grønn omstilling og ny verdiskapning. Norsk næringsliv og finansnæringen i Norge har skjønt utfordringen og vi har kompetansen som er en viktig del av løsningen. Nye spennende jobber kommer til å bli skapt, og finansnæringen bistår kunder og investorer til å ta mer klimasmarte valg. På den måten kan vi sammen bidra til å løse klimakrisen.

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no