08

Gå til hovedinnhold

08

Mer vann– og brannskader første halvår

Det er langt flere vann- og brannskader i boliger og hytter første halvår sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge. Det er særlig erstatningene etter vannskader som øker.

Vannlekkasje på kjøkkengulv. Foto.
Foto: Andrey Popov/Adobe Stock

Nullvisjon for misbruk av BankID

1. september arrangeres Finans Norges Forbrukerkonferanse der vi vil se nærmere på flere av de tiltakene finansnæringen i Norge jobber med for å gjøre den digitale hverdagen tryggere for forbrukerne.

Ordene Identity theft i store bokstaver. Foto.
Foto: Stephen Finn/Adobe Stock

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2021

Statistikken viser markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Nøkkelknippe festet til et lite hus. Foto.
Foto: Aldeca productions/Adobe Stock

Hvorfor fjerne en ordning som fungerer?

Iman Winkelmans blogg: Gjennom ulike valgkamputspill den siste tiden har enkelte partier signalisert at de vil avvikle gaveforsterkningsordningen på kunst- og kulturområdet ved et eventuelt regjeringsskifte.

Bedre samarbeid skal ruste det økonomiske hjelpeapparatet

Finans Norge og NAV samarbeider for å gi bedre rådgivning til forbrukere som får økonomiske problemer, for eksempel fordi de mister jobben. For den som har økonomiske problemer, er ikke bare NAV men også banken en vesentlig del av hjelpeapparatet. Dette skriver Hilde Johansen i et innlegg i Adresseavisa. 

Se opptak fra Finans Norges Finanskafé på Arendalsuka

Nå kan du se opptak av alle debattene våre i Arendalsuka. Spennende og finansaktuelle tema ble debattert av toppledere og fagpersoner fra finansnæringen og politikere fra de fleste partiene. 

Oversiktsbilde av gjester og deltakere på Finans Norges Finanskafé på Arendalsuka. Foto.
Finanskafé på Arendalsuka: Finans Norge inviterer hvert år toppledere og fagpersoner fra finansnæringen og politikere til å debattere finansaktuelle tema. Foto: Jeppe Strømseng.

Mer vær- og naturskader krever omfattende tiltak i hele landet

Vi må tilpasse og endre byggemåter til dagens klima, og vi kan ikke lenger tillate utbygging i alle områder der vi tidligere kunne bygge fritt.  – Økt satsing på både forebygging og tilpasning til mer vær- og klimaskader er helt nødvendig, sier direktør for...

Styrtregn.Foto.
Foto: Mr.Twister/AdobeStock

Kan finansnæringen løse klimakrisen?

Nok en deprimerende klimarapport. Men en verdiskapende og bærekraftig omstilling er mulig! Finansnæringen er en pådriver ved å flytte lån og investeringer til klimavennlige løsninger. Hundretusenvis av nye jobber og bærekraftig verdiskapning venter på å bli...

Dame som står og ser inn i kamera. Foto.
Agathe Schjetlein. Foto: CF-Wesenberg

Norge trenger norske private eiere

Ingen andre OECD-land har en formuesskatt som Norges. I krisetider som nå blir det ekstra tydelig hvor uheldig den er. Les debattinnlegget til lederne i Finans Norge, NHO, Rederiforbundet og SMB Norge i Aftenposten.  

En mannlig og kvinnelig ingeniør på en fabrikk som jobber. Foto.
Én ting er sikkert: For at Norge skal lykkes, må det være attraktivt å investere i norske bedrifter – for både norske og utenlandske eiere, skriver innleggsforfatterne. Foto: Halfpoint/Adobe stock

Ønsker mer om personlig økonomi i undervisningen

Hilde Elisabeth Johansen, fagsjef i Finans Norge, sier til E24 at hun gleder seg over at personlig økonomi er blitt en del av pensum på skolen, men skulle gjerne sett mer av det i undervisningen.  

Jente rekker opp hånden i et klasserom. Foto.
Finans Norge arbeider for at personlig økonomi skal være en del av pensum i både grunnskolen og videregående skole. Foto: pololia/Adobe stock

Se opptak fra Sparebankforeningen på Arendalsuka

På Sparebankforeningens arrangement under Arendalsuka ble flere tema diskutert, deriblant eldrebølgen i distriktene og omstillingen av hele Norge og ikke bare Oslogryta. Les mer om arrangementet og se opptak fra sendingene. 

Sparebankforeningens program på Arendalsuka 2021. Grafikk.

Koronapandemien - hva gjelder på arbeidsplassen nå?

Myndighetenes påbud om hjemmekontor er opphevet, noe som åpner for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Samtidig anbefales fremdeles bruk av hjemmekontor som et viktig tiltak for å hindre smitte. I tillegg stilles det fortsatt krav til smittevernstiltak v...

Dame som sitter foran pc i Teamsmøte.Foto.
Foto: Vectorfusionart/AdobeStock

Krav til utstedelse av etterstilt gjeld for banker

Finansdepartementet har klargjort rammene for hvor mye kapital og etterstilt gjeld som kan kreves i forbindelse med oppfyllelse av minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) i det kommende krisehåndteringsregelverket for banker (BRRD2).

Nordmenns forbruksgjeld har gått litt opp i ferien

I løpet av juli måned har forbruksgjelden hatt en liten økning, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Pr 1.august har nordmenn en total forbruksgjeld på 151,2 mrd kroner. Det er en økning på 1,8 mrd kroner fra 149,4 mrd kroner for en måned siden.  

Kvinne bærer handleposer. Foto.
Foto: jonasginter/AdobeStock